Б(П)1

баба жаба

лапа сквапа

 

а(я)б(п)...

*{баба(-ы, -у, -е, -ам), жаба, ваба, зваба, прываба, аслаба, паслаба, нахаба, штаба(зялезная засаўка), антаба, граба(канава), скаба(рабро жывёлы), дзяраба, Дзяраба, жураба, кульбаба(дзьмухавец), хляба(слата)}, слаба, аба, курачка-раба, наба(балазе), штаба(р.), генштаба(р.)

апа(-ы, -у, -е, -ам), канапа, папа(дзіц.: хлеб), храпа(мыса буйных жывёлаў), мапа, сквапа(сквапны), сапа(акоп у кірунку ворага), нахрапа, сынапа, разлапа, шарапа, тапа, капа, хлапа, курапа(ворапаўка), Агапа, Анапа, зяпа, ляпа(губа)}, гестапа

*{крабы(-у, -е, -ам), ядвабы, баабабы, швабы, маштабы, арабы, прарабы, хмелеграбы, люля-кебабы, грабы, кітабы, драбы(рэбры жывёлаў), арцабы(шашкі)}, горшкі-бабы(дзіц.: насіць на плячох), узяць на антабы (на строгі допыт)

{кацапы(-у, -е, -ам), этапы, эскулапы, крапы, драпы, геатапы, гандзікапы, накрапы, сатрапы, трапы, штормтрапы, арапы, усхрапы, курацапы, шчапы(рэбры жывёлаў)}, крывалапы, кацалапы, сівалапы

*панесьці на ўхабу(страціць кантроль над сабою)

*цапу-лапу, шапу-шапу(рас.: шу-шу) 

*кальрабі,  рабі(рабін)

*штабам(т.)

адным хапам

*вабік, гуміарабік, арабік

лапік, шапік(рас.: киоск)

запек(запечча)

абабак, падабабак, [К1 а(я)(-)к: бабак(р.), дзярабак]

ахрапак, падкапак(рас.: клобук), ахлапак(вялікі кавалак), [К1 а(я)(-)к: лапак(р.), шапак]

*ціхай сапай

*накуп(подкуп)

*габіт(манаскае адзеньне)

запыт

драбант(целаахоўнік)

рапарт

анапест  

*наўзабеж

папеж(рымскі)

перш-наперш

*шабас

запіс

*запуск, напуск

*бабін, рабін, жабін

кляпан

*дябал

абапал, напал(напалам)

*штабэль(?), кабэль, табэль

адзабаль(у сапраўднасьці)

запаль, абапаль(прастора з двух бакоў)

стапель(нахільны памост на вэрфі)

*сквапень, вапень(кальцый)

запань(завадзь)

*сябар, табар(абоз), хабар, шабар(раздробленае каменьне), кандэлябар

зябер(расьл.)

запар

капур(гняздо восваў)

*западзь(глухое месца)

забудзь(забыцьцё)

капасьць(паскудзтва), напасьць(рас.: напраслина)

шкрабаць, скрабаць, глабаць(рас.: грабастать), паглабаць

лапаць, напаць(на шкле), злапаць, драпаць, крапаць, хапаць, расхапаць, захапаць, сапаць, чапаць(рас.: тикать), ляпаць, зьляпаць, цяпаць, празяпаць

{вабіць(-ім), адвабіць, аслабіць, абабіць,прывабіць, нахабіць, швабіць(красьці), грабіць(сена)}, мабыць

{аблапіць(-ім), лапіць, трапіць, патрапіць, натрапіць, квапіць, вапіць(бяліць вапнаю), абляпіць}

...........................................................................................................................................

*Алябеў

ахрапе, храпе

...........................................................................................................................................

а(я)(-)б(п)...

*лайба(рас.: барка), шайба

снайпер

*надба

надпіс

*цяжба

рашпіль

пашпарт

*азбэст

айсбэрг

наспа(рас.: насыпь), заспа(засыпка, ткс.: доўгі сон)

насьпех

ясьпіс(рас.: яшма)

асьпід(зьмей)

насьпель(пасьпелае)

*малпа

малпін

*жальба, альба

Альпы, скальпы

скальпель

*ямбы, дэфірамбы, штамбы

штампы, эстампы

амба, дамба, самба

лямпа, рампа, кампа(затопленае дрэва), пампа(пампасы)

бампер

камбуз

тамбур

*ганьба

спаганьбіць, ганьбіць

*фарба

*скарбы

карпы

падскарбі, Барбі

барбар, рабарбар(рас.: ревень)

шарпаць  

 

е(э)б(п)...

*{глеба(-ы, -у, -е, -ам), неба, паўнеба, нязгрэба, патрэба, немінушчая патрэба, Гэба, Адыс-Абэба}, трэба, хлеба(р.)

{раскепа(-ы, -у, -е, -ам)(дурань), мазепа(рас.: замарашка), Мазепа, разепа(разявака), шулепа(недарэка), рэпа, незачэпа, зачэпа, прычэпа(прыдзірлівы), варзэпа(рас.: портач), сьвірэпа(пустазельле), артэпа(мокрае месца), прышчэпа}, склепа(р.), цэпа(р.) 

*{дулебы(-у, -е, -ам), ажарэбы}

{гаршкалепы(-у, -е, -ам), стэпы, тустэпы, зачэпы, прышчэпы, шчэпы, чэпы(карчы пад вадой), прычэпы, трэпы(тэпці з тканіны)}, кепы(недалужны)

*Эбі

*зэбу

 сасьлепу

*хлебам(т.)

склепам(т.), цэпам(т.)

*агрэбак, разгрэбак, сугрэбак, паскрэбак, прыгрэбак(пры пограбе), [К1 е(э)(-)к: скрэбак(р.), кебак...]

адшчэпак, ашчэпак, прышчэпак, аскепак, зьлепак, [К1 е(э)(-)к: рэпак(р.), сьвірэпак]

чэпік(рас.: бекас), эпік, рэпік

*бэбах(пуза)

калэбухаўстун)

*небыт

сьлепет(дзікія пчолы)

*прылепаш(на хлебе)

атрэпыш

*рэбус, балэбус(гультай)

эпас

*паднебесь(небасхіл)

*гэбель, шархебель(рас.: фуганок)

небыль(рас.: небылица)

чэпіль(кручок)

*грэбень

сьлепень

*цэбар

скрэпер

*лебедзь

непуць(бездорожжа)

цярэбіць(-ім), абясхлебіць

лэпаць, залэпаць, дрэпаць(драпаць), чарэпаць, тэпаць, кепаць(кіпаць), сьцепаць(плячыма), сепаць(тузаць)

{сьлепіць(-ім), асьлепіць, лепіць, зьлепіць, налепіць, абшчалепіць(абшчапіць),  абшчарэпіць, зашчарэпіць(многа ўзяць у прыгаршчы), адчэпіць, зачэпіць, прышчэпіць, крэпіць}

...........................................................................................................................................

*зрэбе

патрэп'е, чарэпе

...........................................................................................................................................

е(э)(-)б(п)...

*бэйбус

сейбіт

*рэгбі

*нешпар(рас.: вечерня)

*рэзьбы

незбуць(хвароба)

пярэспа(рас.: пересыпь)

рэспут

*дзельбы

Эльба

кельбух(страва)

цельпух

*штэмпэль

тэмпы

кемпа(востраў на рацэ)

кэмпінг, дэмпінг

*генба(рот)

*вербы, сэрбы

віначэрпы, няўцерпы

шчэрба(шчарбаты)

ушчэрбак(рас.: ущерб)

нерпа, Эўтэрпа

зьняўцерпу

 Дэрбі

цэрбер

церпіць, пацерпіць

чэрпаць

 

ё(о)б(п)...

*{асоба(-ы, -у, -е, -ам), жалоба, надоба, падсоба(дапамога), пасоба, лякоба(лячэньне), худоба, кароба(вялікі кораб), нутроба, шкадоба, хвароба, жадоба, спадоба, няўдоба, кулдоба, проба, спроба, аглоба, чашчоба, заглоба, глоба(гарызантальная жэрдка ў азяродзе), Глоба, Коба, троба(рас.: понос), амёба, гулёба(гулько)}

{Эўропа(-ы, -у, -е, -ам), затопа, сынкопа(непрытомнасьць), растаропа(рас.: распутица), падтопа, ропа(сукравіца), салопа(вызінае язык), шопа(павець), разёпа(разявака), антылёпа, гнёпа(скнара)}, ад сьвета-патопа

*{земляробы(-у, -е, -ам), набобы, жакобы, дробы(камякі), пацяробы, расьцяробы, мікробы, хлебаробы, шкларобы, гардэробы, суглобы(рас.: суставы), вантробы}, нахваробы!(рас. на черта!), цьвердалобы

{патопы(-у, -е,-ам), копы, далакопы, суропы, калейдаскопы, ахопы, акопы, падкопы, халопы, хлопы, недахопы, мікраскопы, тэлескопы, салякопы, вуглякопы, аўтастопы, кропы, ізатопы, эфіопы, стропы, стопы, райстопы(рас.: панталоны), паклёпы, цыклёпы, прыклёпы}, утропы(рас.: след в след), ляпаць у кацёпы(пляскаць у ладкі)

*лёбі, хобі, Мобі, Гобі, знадобі(па патрэбе), паасобі(паасобку)

*ні дробу, да дробу, як бобу, у жадобу(рас.: в охотку)

з тропу(зьбіць), з пахопу(у сьпешцы)

*бобам(т.), дробам(т.), такім робам

чопам(т.), хлопам(хлапякамі), тропам(усьлед)

*даробак, недаробак, заробак, адробак, падскробак(апошнія хлеб, дзіця), аскробак, узлобак(вяршыня пагорка), надгробак(надмагільле), [К1 ё(о)(-)к: худобак(р.), падсобак]

аскалёпак(трэска), аскёпак, ацёпак, атопак, ачаропак, атропак, уссопак(невялікі

курган), ушчалопак(клін нейкай прасторы), ашчалопак(выбоіна), [К1 ё(о)(-)к: кропак(р.), сопак]

чарнашлёпік(лапун), тропік

*опій

*вобад

шкробат, чобат, Чобат, робат, хобат

клопат, лопат, хропат(хрумст), тропат, сопат(сажа), Сопат

побыт

попыт, вопыт(апытаньне), допыт

*побач

здобыч(здабыча) 

*добыш(рас.: барабанщик)

*глёбус, Глёбус, аўтобус, аэробус

вопіс, допіс, часопіс

*дробязь

Копысь

*здобіль(удосталь), нобіль, напяробіль(рас.: наперебой), пяробіль, чарнобыль(чорны палын), Чарнобыль

собаль

пробель(рас.: пробел)

акропаль, нэкропаль

шкропель(дыятэз), топель(багна), жлопель(рас.: пойло), сопэль(ёрш), опэль

копуль(кумпал)

*падобен

Жлобін, Нова-Старобін(Салігорск), Робін

балобан(вялікі гаршчок)

*копань(сажалка)

стопень(крок)

*обэр, робер(у картачнай гульні)

опэр

штопар, стопар

*хлопец

*пробудзь(абуджэньне)

вопадзь(рас.: падёж скота), пропадзь(пагібель), наспропадзь(рас.: напропалую)

{адасобіць(-ім), зробіць, робіць, абробіць, дробіць, раздробіць, заробіць, собіць(рас.: угораздить), спадобіць, падсобіць, пасобіць, спасобіць(падрыхтаваць),  аздобіць, увасобіць, разжалобіць, падсудобіць(дудку), наспасобіць(назапасіць), скукобіць(назапасіць)}

дзобаць(есьці вялікімі кавалкамі), шкробаць, сьцёбаць, шлёбаць(розгамі)

{утаропіць(-ім), уталопіць, ахопіць, схопіць, топіць, патопіць, растопіць, стропіць, акропіць, учалопіць(рас.: втемяшить)}, хопіць

шчопаць, гопаць(скакаць), лопаць, цопаць, хропаць, сопаць, тропаць(трапаць), шалопаць(рас.: кумекаць), расшалопаць, лёпаць, цёпаць, цялёпаць(па гразі)

...........................................................................................................................................

*надлобе, надобе

двухкропе

...........................................................................................................................................

 

ё(о)(-)б(п)...        

*гойбіт(гоіць)

*тоўба(тоўсты), коўба(рас.: колба)

натоўпы

*уподбег, подбег

подпіс

*гародзьбы

малоцьбы

*варожбы

ношпа

*грозьба

просьба

просьбіт, носьбіт

воспа, проспа(абуджэньне)

спроспы(рас.: спросонку)

роспыт

посьпех

наўроспыл

поспаль(разам)

*полба

болбат(балбатун)

*бомба, катакомба, гетакомба, плёмба

тромбы, ромбы, аплёмбы

помпа

бомбель(бурбалка), Бомбель

компас

бомбіць

*тонба(завала), сонба(соня)

*торба, корба(ручка з валам), тэорба

двухгорбы, аднагорбы

і скрыпкі ў торбу!

торпы

прыгорбак

абсорбер, адсорбер

згорбіць, горбіць

сёрбаць

раскорпаць, корпаць

 

і(ы)б(п)...

*{скіба(-ы, -у, -е, -ам), сяліба, сядзіба, хіба, агіба(топкае месца), пахіба, згніба(рас.: уничижение), шыба, глыба, дыба, тарыба(летувіская), трыба(лінія), кандыба(кульгавы), разгрыба(губашлёп), хударыба(худы), хандыба(павольная ў хадзе), скрыба(рас.: скребок), цыба(даўганогі)}

{ліпа(-ы, -у, -е, -ам), прыліпа(прыліпайла), скніпа(скнара), цыпа, грыпа}

*{сагібы(-у, -е, -ам), талібы, устрыбы(і звалы), рыбы(рас.: рыба), цыбы(даўгія ногі)}

{тыпы(-у, -е, -ам), дагератыпы, рыпы, скрыпы, джыпы, хрыпы, паліпы}

*гіпі,  Місысыпі, тыпі 

*грыбам(т.)

  *[К1 і(ы)(-)к: рыбак(р.), шыбак...]

цыбік(рас.: чекушка)

выпек, прыпек

абшчыпак, асыпак(рас.: осыпь), чыпак(чапец), [К1 і(ы)(-)к: скрыпак(р.), адсыпак]

*спрасыпу

*выбай(выбоіна)

*выбыў

выбаў

выпаў

выпіў

*выбег, выбег(рас.: вылазка)

выбух

прыпах

*выпад

выпыт

выпуст

*прыбыш(перасяленец)

зьліпуш(нешта зьлепленае)

*выбач

выпеч, прыпеч(пляж)

*выпас

выпіс

выпаўз

*выпуск, навыпуск

*гібель, пагібель

Кіпель, г[к]ныпель(кіёк для вязаньня снапоў), цыпель(латак для смалы,  рас.: пик горы и т.п.), скрыпель(стары, які скрыпіць), штрыпель(рас.: лацкан)

сыпаль(пяшчаная выспачка), прыпаль(прыпаліна)

*рыбін, Дрыбін

*кіпень, ліпень, хліпень, скрыпень(расьл.)

*шыбер

выбар, калібар, вэрлібар

прыпар(рас.: страда), выпар, анцыпар(люцыпар), люцыпар, шныпар(рас.: щуп, ткс.: віж)

шкіпэр, галкіпэр

*ліпец(мёд)

*{абязрыбіць(-іў, ім), заглыбіць, паглыбіць, уздыбіць, схібіць, гнібіць(рас.: унижать), згнібіць, выбіць, лібіць(лавіць ракаў на прынаду)}

{зыбаць(-аў), дыбаць(на дыбачках), цыбаць(басанож), кандыбаць(клыпаць), кулдыбаць, дзыбаць(красьці)}

{лыпаць(-аў), сыпаць, засыпаць, цалыпаць(хапаць), сцалыпаць, скрыпаць, хрыпаць, крыпаць(рас.: начинять), клыпаць(кандыбаць), кныпаць, трыпаць(рас.: семенить), абдрыпаць, задрыпаць, жыпаць(кракаць), хліпаць}, кіпаць(кіпцюр), піпаць(рас.: носок чайника и под.)

хныпець(рас.: хныкать)

злыбедзь(злыбяда)

прыпадзь(рас.: припадок)

...........................................................................................................................................

* бязрыбе, выбе

выпе  ...........................................................................................................................................

*выгба(рас.: излучина)

*лічба

*дзяліцьба, Віцьба

нідзьбець(рас.: изнывать)

*прызба

выспа, прыспа(насыпанае звыш меры)

спадыспад, падыспад

дыспут

вызбыць(рас.: избавить)

высьпець

*нікбіць(губіць)

*лімбы, німбы

цымбал(званок у гадзіньніку)

сымбаль

імпат(пах)

*дырба(высакарослы)

кірпа(нос)

 

у(ю)б(п)...

*{згуба(-ы, -у, -е, -ам), рахуба, туба, падруба, Куба, скаруба(шарон), харуба, руба(парогі на рацэ), дзюба, хлюба(стрэмка)}, груба, люба, дуба(даць), цуба(даваць)

{купа(-ы, -у, -е, -ам), ступа, насупа, шкарупа(шкарлупіна), шчарупа(ракавіна), халупа, шупа(кемлівы), Шупа, люпа, хлюпа(слата), цюпа}, тупа, скупа

*{зрубы(-у, -е, -ам), зубы, клубы(рас.: бёдра), жыцьцялюбы, клюбы, крыжадзюбы}, трубы, губы, на гарачыя губы, кандубы(завярнуць), сьветлачубы, любы, нялюбы, тупадзюбы, шыладзюбы

{скуралупы(-у, -е, -ам), уступы, пераступы(рас.: пороки), макраступы(галёшы), хулахупы, крупы, лупы(ваенная здабыча, ткс.: таўстыя губы), цюпы(тэпці на куксы)}, крывалупы(крывароты), курдупы(рас.: кургузый), хлупы(пахілы)

*укупе(разам)

*як з лубу(як зь вядра)

  тупу-тупу, цупу-лупу(рас.: цап-царап)

*убам (т.), кубам, чубам, шлюбам}, дубам(стаць), рубам(ставіць пытаньне)

{слупам(т.), пупам}, схлупам(разам), цупам

*кубак, абскубак, загубак(самагубца), [К1 у(ю)(-)к: грубак(р.), трубак]

 падступак(рас.: подлог), галапупак(рас.: желторотый птенец), [К1 у(ю)(-)к: прыступак(р.), ступак]

*тупат, гупат, хлюпат

дубальт(дублікат)

*кубел

жупел

купал, супал(напалам)

скрупул(драбок)

*дубаль

зубель(саматужны дымар), Ўрубель, цынубель

дупель(дупло), скрупель(скупы), курдупель(недаростак)

*бубен

лубін

*клубень, грубень

*скрубер

зубар, субар(зьбіранае разам)

насупар(насуперак), рупар, супар(рас.: соперник)

*трызубец, двухзубец, кіслагубец(грыбаты), праўдалюбец, себялюбец, кнігалюбец, жыцьцялюбец

уступец(прыступка), галапупец

*грубасьць, нялюбасьць, любасьць

*убіць(-ім), прыгубіць, трубіць, чубіць(чубасіць), нацубіць(шапку), галубіць, абяззубіць, дзяньгубіць(марнаваць час), любіць, разьлюбіць}

длубаць, дзюбаць

{лупіць(-ім), хлупіць(душыць), аблупіць, купіць, ступіць, заступіць, наступіць, адлупіць, жупіць(размаўляць), зарупіць, рупіць, шупіць, тупіць, расшупіць}

цупаць(мацаць), гупаць, лупаць, хрупаць(есьці з хрумстам), хлюпаць(носам), цюпаць(хадзіць нясьмела)

рупець(прагнуць)

...........................................................................................................................................

*зубе, зрубе

  струпе

...........................................................................................................................................

у(ю)(-)б(п)...

*служба, тужба(клопат)

*кузпа(закрутка на жыце з мэтай чараваньня)

*гульбы

кульба, бульба

пульпа(сумесь вады й грунту)

Ульбрыхт

*румба, тумба, клюмба

Гумбальт

кумпал

Люмбел(бог шлюбу)

румпель

люмпэн

*гурба, турба, люрба(тоўстая трэска)

удурбаць(у галаву)

 

Б(П)2

галыцьба гульба

ступа тарпа

 

б(п)а(я)

*{арацьба(-е, -ы, -у), барацьба, бажба, вазьба, варажба, гульба, губа, галыцьба, галасьба, гарадзьба, дзяльба, дзяліцьба, журба, знацьба(рас.: знамение), кляцьба, калыба(рас.: зыбь), калыцьба, кацюба(кій з загнутым верхам), крацьба, каструба(неахайная), малацьба, мальба, нудзьба, пахвальба, плаўба(плаваньне), пасьба, разьба, райба(раеньне), сяўба, сьліба(амальгама), сьвяцьба, сугба(рас.: мыс), скаба, труба, тайба(рас.: утайка), тульба, худаба, хвальба, хадзьба}, хіба, спадылба, айба!(рас.: вот то-то!)

{тарпа(-е, -ы, -у), стапа, ступа, капа, страпа, шурпа, лушпа(лушпіньне), рапа(вада з высокай канцэнтрацыяй марской солі)}, па, па

*(грабар, збан, банк, кабат..!)

(жупан, шпак, прапаў, капаць..!) 

*жарабя, што любя(што хочаш)

*(разьбяр, лабяк..!)

(кумпяк, пяць, Акапян, рыпяць..!)

 

б(п)е(э)

*{дзяўбе(-і, -у), грабе, скубе, абскубе, саскубе, шкрабе, сашкрабе}, цябе, сабе, сябе, удаваць зь сябе, сам празь сябе, табе, цабе-цабе(направа), ілбе(м.)

{сапе(-і, -у), храпе, чаўпе}

*(бег, дубец, сьвярбець, шалбер, абед..!)

(цяпер, хлапец, капеж, сьпеў, сапець..!)

*купэ

*(малбэрт, Флябэр..!)

(імпэт, мапэд..!)

 

б(п)ё(о)

*або, бо, альбо, дальбо, яй-бо, жабо, мірабо, Мірабо, сабо, Рэмбо, Лі Бо

кашпо, дэпо, По

*(борт, драбок, сабор, нагбом..!)

(тарпой, пот, насупор, хапок..!)

*жарабё

*(бабёр, дабёр..!)

пёк, запёр..!)

 

б(п)і(ы)

*{гарбы(-е, -у), рабы}, галубы, чубы, кубы, грыбы, дубы, штабы, генштабы, карабы, бабы, рабы, абы, нібы

{снапы(-е, -у), клапы, папы, цапы}, слупы, пупы, чапы, чарапы, скупы, сьляпы, нелапы(нехлямяжы), тупы

*(нябыт, бык, дабрабыт, забыць, бабыль..!)

(капыт, пых-пых, капыл, пырх..!)

*бі, абабі, згубі, рабі, дарабі, зарабі, абрабі, падрабі, забі, набі, грубі, трубі, церабі, працерабі, расьцерабі, драбі, бамбі, разбамбі, прыгубі, здрабі, любі, разьлюбі, падсабі, пасабі

асьляпі, акрапі, адчапі, адшчапі, ахапі, ачапі, затапі, заступі, зарыпі, заскрыпі, зьляпі, заляпі, зашчапі, купі, кіпі, кпі, крапі, карпі, лупі, ліпі, ляпі, пачапі, патапі, падчапі, прыляпі, прыкіпі, растапі, рыпі, сьпі, саступі, сьляпі, сіпі, ступі, счапі, скрыпі, сашчапі, схапі, тапі, трапі, усыпі, ухапі, утапі, цярпі, шчапі

*(бінт, зьбіць, бабіт, карабін..!)

 (піць, пір, сьпірт, расьпіл..!)

 

б(п)у

*табу, марабу(птушка)

*Вісьбю

*(скарбут, Кабул, табун, стаўбур, абух..!)

(пух, спуд, пук, ціпун...!)  

 

Б(П)3

араб ядваб

кацап галашчап

 

...а(я)б(п)

*краб, ядваб, ваб, шваб, граб, прараб, маштаб, баабаб, араб, хмелеграб, люля-кебаб, аль-кітаб, штаб, раб, драб(пешы воін), аслаб, каб, аб, шкраб-шкраб

этап, эскулап, арап, трап, геатап, сатрап, пікап, драп, храп, сап(заразьлівая хвароба), нарап(дробны, пушасты сьнег), галашчап(абадранец), цап-лап, цап-драп, лап-лап, усхрап, курацап, кацап, гандзікап, неўпатрап(неўпапад), шрап(шрам), кляп, ляп-ляп, цяп-ляп

*скальп

*дэфірамб, штамб, ямб

штамп, эстамп

*карп, шарп-шарп

 

...е(э)б(п)

*хлеб, мне-б, дзе-б, зьлеб(рас.: жлоб), ажарэб, грэб, кэб, саскрэб

цэп, ЛЭП, стэп, тустэп(у танцах), ачэп(верхняе бервяно ў зрубе), зачэп, адшчэп, прычэп, расшчэп, рэп, Язэп, ні шэп, раскеп, склеп, гаршкалеп, курасьлеп, кеп(дурань), заскеп(на паўзногці), наўсьлеп, асьлеп

*лейб-

*Лэмб

тэмп

*сьверб, серб

серп, няўсьцерп, усьцерп(цярпеньне), ацерп

 

...ё(о)б(п)

наэнроб, ангоб, асоб(асобна), боб, гардэроб, гроб(грэб), глёб(глёбус), жакоб, земляроб, каго-б, лоб, лоб у лоб(без дадатку), мікроб, набоб, паасоб, расьцяроб, скроб, суглоб(пальца), уразроб(рас.: в розницу), узахлёб, хлебароб, цоб-цоб(налева), шклароб, што-б

акоп, ахоп, верхатроп(верхалаз), гоп-гоп, далакоп, захоп(захапленьне), засоп, захроп, закроп(прынада для пчолаў), закоп(рас.: траншея), Зі-Зі-Топ, засклёп(рамка з заваскаваным мёдам), ізатоп, кроп(вар), коп, калейдаскоп, клёп, мікраскоп, мізантроп, недахоп, нарасхоп, наўзгалоп, наперачоп(рас.: наперевес), нон-стоп, патоп, падкоп, поп, перакоп, перыскоп, перакоп(канал), падгоп(трамплін), пахоп(сьпешка), прыклёп, паклёп, пераскёп(трэшчына), рудакоп, раскоп, растароп(раздарожыца), растроп(чартапалох), сноп, строп(гарышча), сыроп, соп, засоп, стоп, салякоп, сьвінакроп, салатоп(топіць сала), своп, тэлескоп, троп, троп у троп, топ(тупат), утроп(усьлед), філянтроп, халоп, хлоп, хранаскоп, хроп, цыклёп, цоп-цоп, чоп, штроп(у танцы), Эзоп, эфіоп

*дзёўб, падзёўб

натоўп, стоўп, Гоўп

*тромб, ромб, аплёмб

*горб, сёрб-сёрб

 

...і(ы)б(п)

*грыб, глыб, устрыб(узьлёт), углыб, абыб(толькі-б), кандыб-кандыб, прышыб(рас.: прибой), прагіб, згіб, загіб, разгіб, хіб(карак), прыхіб(няшчасьце), таліб, маглі-б, сагіб

скрып, сып, тып, прататып, джып, лып-лып, клып-клып, рып, хрып, рассып, засып, насып, цалып-цалып(цап-цап), наўсып, чып, Эдып, шніп (рас.: штырь), Шніп, прыліп, паліп, наліп, сіп, кліп, недаўсьціп(рас.: тупоумие), усхліп, закіп(закіпаньне), ціліп-ціліп

*німб, лімб

Алімп

 

...у(ю)б(п)

бскуб, веліказуб, Вернідуб, дуб, дзяньгуб(гультай), Дзяньгуб, душагуб, жабраку-б, жыцьцялюб, зруб, зуб, зьлюб(згода, пагадненьне), куб, кажадуб, Кажадуб, кашуб, клуб(рас.: бедро), крыжаджюб, на гарачы зуб, на зуб, наўзьлюб(навыбор), пляскатазуб, руб, самагуб, скалазуб(рас.: зубоскал), скуб, чуб, шылазуб, шлюб, шыладзюб, Якуб

суп, уступ, адступ, абступ(аблога), скуралуп(лупіў коней), слуп, шчуп, хулахуп, пераступ(парог), карлуп(кораб), закуп, патуп(топат), акуп(рас.: искупление), востраслуп(рас.: обелиск), віхраслуп(рас.: смерч), кантаслуп(прызма), цуп-цуп(хап-хап), пад адзін струп(дзеці з малою розьніцаю ў гадох), гуп-гуп, шлюп, хлюп-хлюп

*румб, Калюмб

*угурб(гурбою)