Н1

абаранак сьняданак   

 

а(я)н...

*{загана(-ы, -е, -у, -ам), пашана, рана, нірвана, мэмбрана, Лязана, Тырана, марыхуана, амана(рас.: прельщение), парцаляна, ліяна, мэдыяна, Дыяна, Гаяна, Уляна, піяна, фартэпіяна}, сапрана, рана, зарана, зь цёмнага рана

{панна(-ы, -е, -у, -ам), дзіванна, асанна, ванна, саванна, манна}

*{атаманы(-е, -у, -ам), арланы, арганы, аксюмараны, арангутаны, англаманы, айраны, асманы, агрэманы, акіяны, аэрапляны, барханы, бананы, буяны, баяны, вульканы, вараны, вэтэраны, гураганы, галганы(нягоднікі), гааляны, дурманы, душманы, духаны, дэканы, донжуаны, дэльтапляны, дурнапяны, зманы, інтрыганы, каштаны, караваны, катлаваны, капітаны, канканы, калчаданы, кегельбаны, касталаны(балахоны), кайданы, кашталяны, кальяны, ліманы, левіятаны, лаўсаны, майданы, мэрыдыяны, наганы, нарзаны, падманы, парканы, партызаны, параваны, пеліканы, плябаны, пеаны, плятаны, поліўрэтаны, пляны, павіяны, рэстараны, раманы, рыдваны, рамазаны, саманы, сарафаны, султаны, Сьвіраны, талісманы, туманы, тараны, тыраны, тытаны, тымпаны, турбаны, тульпаны, ураны, фантаны, цэляфаны, шаманы, шайтаны, шарабаны, экраны, ятаганы}

{адданы(-ым), адлюстраваны, адшліфаваны, абчасаны, асфальтаваны, апазнаны, атынкаваны, ацынкаваны, апрабаваны, абсмактаны, адрэдагаваны, арыштаваны, ашуканы, аперазаны, абмеркаваны, адукаваны, абадраны, абгрунтаваны, адыграны, абяднаны, адарваны, абраны, асядланы, абабраны, абрабаваны, абаджганы, абмежаваны, абяцаны, апантаны, апытаны, абылганы, аблямаваны, ахвяраваны, апанаваны, ашальмаваны, афарбаваны, арнамэнтаваны, асэнсаваны, атэставаны, адсьпяваны, адгаданы, абмураваны, арганізаваны, аркестраваны, адрасаваны, адрэгуляваны, адпрасаваны, абтрапаны, абрынданы(абтрапаны), аканаваны(рас.: обречённый), абгабляваны, адаптаваны, акупаваны, араны, апраўданы, адбудаваны, абстраляны, адстраляны, аўсяны, апяяны, беспакараны, будаваны, бінтаваны, бляшаны, баранаваны, брукаваны, баваўняны, валасьняны, вясьняны, верх менаваны, выштукаваны, гартаваны, гадаваны, габляваны, граны, грунтаваны, грыміраваны, грануляваны, гнаны, гафтаваны, дапасаваны, друкаваны, дашчаны, джганы, даваны, духмяны, драўляны, жаданы, жагнаны, жарсцьвяны, загартаваны, захаваны, звандраваны, закапаны, званы, знаны, занядбаны, заплямбаваны, запраграмаваны, зьяднаны, замілаваны, закатаваны, замураваны, закаркаваны, здратаваны, зруйнаваны, заснаваны, змайстраваны, забінтаваны, загіпнатызаваны, змардаваны, заспаны, збудаваны, забудаваны, закілзаны, зваяваны, згаданы, заінтрыгаваны, зашмальцаваны, згуртаваны, замаскаваны, закаханы, закратаваны, заняханы, зьнітаваны, засердаваны, звадкаваны, зіхмяны, заганяны, згуляны, ірваны, інкруставаны, імправізаваны, ірдзяны, ільсьняны, каханы, капаны, каранаваны, калянізаваны, кансэрваваны, кляпаны, крыжаваны, кафляны, каляны, канапляны, крамяны, лакіраваны, люстраны, ляны(лянівы), маляваны, мураваны, мяшаны, мілітарызаваны, матарызаваны, марынаваны, магляваны(рас.: нарумяненый), менаваны, меркаваны, мярцьвяны, мядзяны, непрыхаваны, нікляваны, нікелеваны, нечаканы, нязваны, неспадзяваны, нагаданы, наваскаваны, наваксаваны, неараны, нумаpаваны, наканаваны, неабмежаваны, неспазнаны, несьціханы, нечуваны, нечапаны, непажаданы, нязнаны, найграны, нагатаваны, неабгрунтаваны, неўладкаваны, нарабаваны, назграбаны, напластаваны, напакаваны, напханы, наладаваны, надрукаваны, нажываны(рас.: благоприобретённый), назьбіраны, намаляваны, надзіманы(рас.: надутый), незраўнаны, нечапаны, неасэнсаваны, няспаны(рас.: бессонный), неслухмяны, паважаны, пагарджаны, пасланы, прыстасаваны, пераніцаваны, пазлацаны(пазалочаны), падперазаны, падараваны, пакараны, пяшчаны, параскіданы, прыспаны, прыстасаваны, пракапаны, падасланы, падраны, перакананы, пажаданы, паліраваны, паганы, прыдбаны, парафінаваны, пілаваны, пафарбаваны, падпільнаваны, прасаваны, псаваны, пабудаваны, прызнаны, плісаваны(пашыты ў зборку), пазваны(рас.: ответчик), прывілеяваны, палымяны, паслухмяны, пяяны, пабяляны, падумяны(золатам), распрацаваны, раскапаны, раскарчаваны, размаляваны, расчараваны, разарваны, раззлаваны, рахманы, рафінаваны, разьдзіманы, разьяднаны, расперазаны, рэдагаваны, раскалыханы, рассьпяваны, разгляданы, расцугляны, расьпяяны, руцьвяны, рассьмяяны, схаваны, схвастаны, складаны, спрацаваны, спатканы, сфармаваны, срэбратканы, спаласканы, скарыстаны, спадзяваны, спавяданы, саламяны, сабраны, спакутаваны, сланы, сагнаны, сатканы, спазнаны, скіраваны, сапсаваны, спагнаны, спаласаваны, скасаваны, саджганы, саматканы, смакаваны, санкцыянаваны, сьпяваны, стаптаны, сьвяткаваны, сагбаны(сагнуты), стасаваны, сьцемянжаны(рас.: озадаченный), спакладаны(рас.: выхолощенный), слухмяны, саламяны, cкурацяны, сьвяны(рас.: жухлый), тытуляваны, тканы, умаляваны, узгадаваны, умаяваны, уратаваны, ускапаны, упаляваны, уладкаваны, ужываны, ушанаваны, угамаваны, узгадаваны, уліцкаваны(рас.: уличённый), уліштаваны(моцна зьляжалы), увабраны, усталяваны, устурбаваны, упаляваны, упадабаны, увапханы, узгаданы, уватканы, ускапаны, ужываны, умураваны, угрунтаваны, утаймаваны, узьяднаны, удаваны(рас.: притворный), умеркаваны(мерны), укрываны, фільтраваны, фарбаваны, хаваны, хітляны(рас.: лицемерный), цкаваны, цукраваны, цямраны, ціхмяны, цьмяны, чаканы, шанаваны, шпакляваны, шатраваны(рас.: пеклеваный), экранізаваны, эвакуяваны}

{туманны(-ым, -асьць), санны, танны, велізманны, гуманны, падманны, пытаманны(рас.: собственный), неспадманны, зманны, cтаранны, заганны, беззаганны, гураганны, безатхланны, злакаманны(зламысны)}

*{паня(-і, -ю, -ям), каня, няня}

нізваньня, дазваньня, піраньня, Мантаньня, ад раньня да зьмярканьня

*{здані(-ьню), твані, тхлані, адхлані, капані, глушмані, гартані, лані, векамані, рані, юрані(герані)}, барані, на стані(рас.: на посту), сані, аўгані

сяньні

*магікане, палачане, васпане, хрысьціяне, зямляне, паляне, драўляне

{абяцаньне(-і, -я, -ю, -ем), абяднаньне, абвінаньне, апісаньне, абраньне, адхланьне, абграбаньне, апавяданьне, адчуваньне, ажываньне, абіваньне, абвіваньне, ападаньне, адлюстраваньне, ахвяраваньне, абдыманьне, адыйманьне, абгляданьне, абмежаваньне, абліваньне, абціраньне, абдзіраньне, абаграваньне, абрастаньне, абгрунтаваньне, абкладаньне, ашываньне, абшываньне, асыпаньне, адмежаваньне, адгалінаваньне, акумуляваньне, аддаваньне, адыманьне, араньне, апытаньне, адхінаньне, аказаньне, азнаймаваньне(рас.: оповещение о торжестве), апрастаньне(вызваленьне), адшкадаваньне(кампэнсацыя), адраканьне, адбудаваньне(рэстаўрацыя), асьмяяньне, блуканьне, бедаваньне, будаваньне, баляваньне, блазнаваньне, бразгатаньне, браньне(узяцьце), бадзяньне, буяньне, вандраваньне, выгнаньне, выданьне, вымаганьне, вяртаньне, віраваньне, вязаньне, вітаньне, віншаваньне, выпрабаваньне, выдаткаваньне, вершаскладаньне, вершаваньне, вершапісаньне, ваганьне, выкраданьне, верадаваньне, вызнаньне, выманьне, выпрацаваньне, вычуваньне(рас.: предчувствие), выштукаваньне, выкананьне, выракаваньне, веславаньне, выплаўляньне, выхваляньне, граньне, гуканьне, гучаньне, галадаваньне, гадаваньне, гаданьне, гнездаваньне, гвалтаваньне, гасьцяваньне, галасаваньне, гартаваньне, гіпсаваньне, гафтаваньне(вышываньне), гарланьне, гатаваньне, гырчаньне, гуляньне, дыханьне, датыканьне, дакрананьне, дагараньне, дбаньне, дазнаньне, дзіваваньне, даваньне, дзяржаньне(чарано), жаданьне, жагнаньне, жалкаваньне(рас.: сожаление), зачараваньне, злоўжываньне, змаганьне, званьне, заляганьне, занядбаньне, зьзяньне, згуртаваньне, Зьвеставаньне, заграбаньне, замілаваньне, зданьне(зданьнё), захаваньне(рас.: поведение), загніваньне, зьніканьне, здабываньне, завіханьне, заснаваньне, замярзаньне, збудаваньне, зьяднаньне, зацьвітаньне, закіпаньне, зьвісаньне, згінаньне, зьвіваньне, звыканьне, зрастаньне, згрупаваньне, здыханьне, заняханьне(рас.: небрежение), запабяганьне(рас.: заискивание), зьмеркаваньне(рас.: умозаключение), заданьне(рас.: задача), зраўнаньне, злаваньне, зрынаньне, зьміштаваньне(рас.: замешательство), зьзяньне, запраўляньне, імчаньне, іржаньне, існаваньне, каханьне, карыстаньне, казытаньне, крахтаньне, крананьне, казаньне, качаньне, курганьне, каласаваньне, катаваньне, капаньне, куваньне, калькаваньне, кляпаньне, каваньне, караньне, крыўляньне, купляньне, куляньне,  лунаньне, лекаваньне, ліставаньне, летапісаньне, лапатаньне, міганьне, мірганьне, маўчаньне, мармытаньне, меркаваньне, муштраваньне, маляваньне, марнаваньне, межававньне, мудраваньне, мігаваньне(рас.: мимика), магляваньне, мацаваньне, намаганьне, нараканьне, няспаньне(рас.: бодрствование), наканаваньне, назіраньне, навучаньне, неўмяшаньне, напластаваньне, нястаньне(рас.: неявка), найманьне, неўгамаваньне, прызнаньне, параўнаньне, праньне, паляваньне, памяшканьне, працяканьне, перакананьне, прыстаньне, прыстасаваньне, пакараньне, паданьне, пісаньне, пілаваньне(рас.: опилки), праграмаваньне, пахаладаньне, пачынаньне, пабудаваньне, пахаваньне, пражываньне, плянаваньне, падабаньне, псаваньне, парываньне, прывітаньне, пікетаваньне, патруляваньне, папіканьне, патураньне, параньне, панаваньне, патрабаваньне, прыдбаньне, пазываньне(ў суд), пазваньне(ў суд), пабраньне(шлюбам), прадзіманьне, прыпазваньне(рас.: вызов в соответчики), пашыраньне, падмацаваньне, процістаяньне, пастанаўляньне, пуляньне(страляніна), прышчапляньне, разважаньне, расчараваньне, раньне, рэагаваньне, рыштаваньне, растаньне, расставаньне(рас.: таяние), рабаваньне, разьвітаньне, распраганьне, ручаньне(рас.: порука), руйнаваньне, разьвязаньне(пытаньня), раўнаньне(рас.: подгонка), рысаваньне(рас.: черчение), разьбіраньне, разрабляньне, раскраданьне, разгалінаваньне,разьмінаваньне, спатканьне, спачуваньне, спадзяваньне, сузіраньне, стараньне(рас.: ходатайство), сакатаньне, скананьне, спагнаньне, скавытаньне, сьвітаньне, сняданьне, слугаваньне, страваваньне, скрыжаваньне, сілкаваньне, скасаваньне, сьпяваньне, смуткаваньне, сьвяткаваньне, сьцінаньне, сьцігаваньне(перасьлед), сяганьне, саграваньне, сьпяканьне, станьне(рас.: явка с повинной), скіраваньне(на працу), сенаваньне(рас.: сеноуборка), спрактыкаваньне, спаданьне, спрыяньне, трапятаньне, трываньне, тамаваньне(стома), тканьне, тэставаньне, трэнераваньне, туляньне, уратаваньне, ушанаваньне, умацаваньне, ушчуваньне, удыганьне, уладаньне, ускладаньне, укладаньне, узьяднаньне, удаваньне, узрастаньне, уданьне(рас.: вручение), умяшаньне, упадабаньне(рас.: благоволение), умеркаваньне(рас.: соотношение), усталяваньне, умацаваньне, фармаваньне, фільтраваньне, фатаграфаваньне, фастрыгаваньне(рас.: примётывание ниток), хаваньне, харчаваньне, хваляваньне, хвальшаваньне(фальсыфікацыя), цурчаньне, цікаваньне, цкаваньне, целяпаньне, цэмэнтаваньне, цыраваньне, цаляньне, чаканьне, чараваньне, чаргаваньне, частаваньне, чуваньне, часаньне, чханьне, шкадаваньне, шпацыраваньне, шыткаваньне(рас.: шинкование капусты), шпакляваньне, шальмаваньне, яднаньне}

*дардыганам(дагары), панам(т.), курганам(т.)  

*абаранак, вагранак, ганак, каханак, падранак, прыстанак, паўстанак, падпанак, палупанак, ранак, сьняданак, сьвітанак, заранак, падшклянак, румянак, [К1 а(я)(-)к: ашуканак(р.), брукаванак]

кранік, пранік(рас.: валёк для белья), збанік, каштанік, дранік, дзерыбанік(дранік), майданік, кусанік, ламанік, Майданік, Тытанік, станік(рас.: лифчик), амшанік, мялянік(пірог), канаплянік(верабей), жардзянік(плот), абіянік(лодка), жардзянік(плот)

нянек(р.)

маньнік, абраньнік, чытаньнік(чытач), падаваньнiк(хто падае), паданьнік(рас.: предъявитель), гбаньнік(рас.: гибшчик), разьміраньнік(хто мірыць), пашыраньнік(рас.: распространитель), стараньнік(хто стараецца), шаланьнік(хто швэндаецца), купаньнік(рас.: купальщик), кляпаньнік(рас.: чеканщик), падаткаваньнік(рас.: налогоплательщик), арганьнік(рас.: органщик), падвучаньнік(падбухторнік), алавяньнік, сьветаяньнік 

*панаў

*па-над

*нанач, дабранач

*чуж-чужанін(чужаніца), малдаванін, лютэранін, мэгамэтанін, аднапалчанін, палачанін, гарадчанін, паяжджанін(вандроўнік), марсыянін, віцяблянін, эгіпцянін, парахвіянін

*занізь(пацеркі) 

*плянэр

*аршанец, абарванец, абранец, ашуканец, абшарпанец, абтрапанец, амэрыканец, афрыканец, аўганец, выхаванец, выгнанец, высланец, вырыванец, вяртанец, вэгетарыянец, гадаванец, гішпанец, глянец, гаганец(гальштук), дабранец, іранец, італьянец, калянец, кабылянец(апэндыцыт), картэзыянец, лузанец, ліванец, ламанец, лягчанец(рас.: кастрат), мараканец, мэксыканец, мяшанец(рас.: полукровка), невяртанец, паганец, пратурберанец, павяртанец, памеранец, паўстанец, прачуханец, пачаканец, пэруанец, падкладанец, падшыванец, прыстасаванец, падданец(рас.: подданный), пабратанец(пабрацім), перакладанец, пастаянец(рас.: постоялец), павяртанец(рас.: возвращенец), ранец, ружанец(рас.: чётки), рэспубліканец, разнапанец, сланец, самазванец, складанец(нож), танец, утрыманец, уварванец, флянец, шанец(акоп), яванец

*{вянуць(-е, -у, -ем), завянуць, глянуць, праглянуць, стануць, паўстануць, прыстануць, адстануць, устануць}, як глянуць

{ганіць(-ю, -ім), маніць, гарланіць, тарабаніць, чаканіць, спаганіць, паганіць, раніць, туманіць, таланіць(шчасьціць), шаманіць, тараніць, заарканіць, касталаніць(біць), цыганіць(надакучліва прасіць), таганіць(моцна цягаць), каўганіць(рас.: варганить), адурманіць, буяніць}  

            ............................................................................................................................

 

а(я)(-)н...

*тайна

тайны, патайны, аднастайны, ахайны, неахайны, трамвайны, хлебадайны, медадайны, ураджайны, растайны, файны, непадайны(непадатны), дбайны, нядбайны, звычайны, незвычайны, камбайны, дызайны, айны, прыяйны(рас.: благоприятный), непрыяйны, зьзяйны, грайны

крайні

стайня

чайнік, лішайнік, майнік, стайнік(рас.: конюший), нядбайнік

ляйнэр, дызайнэр

*{цікаўны, беспадстаўны, непапраўны, праўны(рас.: законный), прадаўны, раўнапраўны, паўнапраўны, упраўны(рас.: расторопный), спраўны, страўны, выстаўны, нястраўны, дзяржаўны, нябаўны(ня любіць бавіцца), незабаўны(рас.: немедленный), выяўны, уяўны, наяўны, безуяўны(рас.: безотчётный)}, накдаўны

здаўна, даўна, здавен-даўна, данядаўна, фаўна, незабаўна(рас.: немедленно)

старадаўні, даўні, плаўні

страўня(ядальня)

удаўне

падаўней

браўнінг, Браўнінг

страўнік, траўнік, настаўнік, нарукаўнік, упраўнік(добра спраўляецца, адміністратар), адпраўнік(рас.: отправитель), праўнік(юрысты), абаўнік(рас.: вещун), зьяўнік(рас.: проявление), лаўнік(рас.: заседатель)

выстаўнасьць(рас.: ухищрение)

задаўніць(хваробу)

            *вабны, прывабны, неаслабны, зграбны, нязграбны, ядвабны, маштабны

сквапны, нясквапны, трапны, этапны, паэтапны, нятрапны

вапна 

шматфарбны

арабнік, нахабнік

скарбнік(рас.: казначей)

нахрапнік

аслабнуць, дзябнуць

хапнуць, цапнуць, драпнуць, ляпнуць

шарпнуць

*багна

цахна(цацухна, пройда)

прагны

цягне, пацягне, сьмягне, абцягне, зацягне, зьвягне, прагне, жагне

пахне, спрахне, ахне, ачахне, бахне, гахне, жахне, чахне

сфагнум

дыягназ

прагнуць, спрагнуць, жагнуць, сьмягнуць, зьвягнуць

пахнуць, спрахнуць, чахнуць, ачахнуць, бахнуць, бабахнуць, гахнуць, жахнуць, ахнуць, шамяляхнуць(рас.: шуснуть) 

шчадны, абрадны, аграмадны, армадны, атрадны, аглядны, бязладны, блякадны, брыгадны, барыкадны, балюстрадны, балядны, вінаградны, вадаспадны, вадны(шкодны), вастраглядны, выглядны(пэрспэктыўны), гукарадны, дакладны, даладны, даляглядны, даядны(назольны), зарападны, заняпадны, здрадны, звадны, засадны, зрадны, звонрадны(рас.: из ряда выходящий), завадны(шкодны), зладны, калядны, лістападны, ліманадны, ладны, лямпадны, маскарадны, несуладны, недакладны, няскладны, неадкладны, неашчадны, надны(ласы), непанадны(рас.: неповадный), неспагадны, непадуладны, нязрадны, неспагладны(рас.: неизгладимый), неагадны(рас.: непредсказуемый), несугадны(неймаверны), наглядны, нязглядны(рас.: невидимый), няўзглядны(рас.: невзрачный), неаглядны, ненаглядны, непрыглядны, непраглядны, пажадны, панадны(рас.: притягательный), прынадны, парадны(рас.: чинный), пасадны, першарадны(рас.: первостепенный), прысадны, панарадны, пазадны(з найгоршага семя), паднаглядны, паглядны(рас.: наглядный), прасьвядны(рас.: благодатный), радны, спагадны, суладны, сугадны(рас.: сообразный), суглядны, уладны, унадны, узглядны(рас.: относительный), чадны, часаглядны(хранаскапічны), шматзарадны, шакалядны, шуфлядны, эстрадны, эстакадны

акуратны, адэкватны, аўтаматны, выдатны, варштатны(рас.: станочный), ватны, вынятны(вылучны), гарматны, дадатны, далікатны, здатны, квадратны, канатны, казэматны, кратны, мушкатны(рас.: мускатный), мятны, неаплатны, няздатны, непрыдатны, платны, прыдатны, прэпаратны, пракатны, пазаштатны, перакатны, плякатны, прыватны, пачатны(рас.: начальный), стратны, спачатны(рас.: первоначальный), сылікатны, таматны, удатны(рас.: доблестный), фарматны, фрэгатны, хімікатны, ціхаматны, штатны, шматны(шматлікі), экспанатны

сапраўдны, праўдны(рас.: праведный), няпраўдны(рас.: неправедный), дапраўдны(дакладны)

кантрастны

кампактны, абстрактны

мільярдны

пляцкартны

здраднік, расаднік, ураднік(рас.: чиновник), курасаднік, разраднік, выкладнік(рас.: преподаватель), складнік(складовая частка), зваднік(рас.: склочник), перакладнік(рас.: перевод­чик), загаднік(рас.: заведующий), нападнік(рас.: нападающий), чаляднік, каляднік, прыгляднік, нагляднік(рас.: надзиратель), параднік(консульт), дагляднік(рас.: досмотрщик)

прыватнік, выдатнік, хатнік, гарматнік(рас.: пушкарь), казятнік(расьл.), цялятнік, ястрабятнік

курасадня, чалядня

варятня, замятня(рас.: замешательство), вятня(рас.: ватага), тратня, шатня(гардэроб),

астатні, хатні

*смачны, нясмачны, бачны(абачлівы), значны, паўзначны, узрачны(прыемны для вока), двухзначны, нябачны, нязначны, неабачны(неабачлівы), дзівачны, аймачны, удзячны, заўдзячны(рас.: благодарный), ячны(ячменны), каньячны, няўдзячны

сузначнік(сынонім), блізказначнік

*зьнянацны(рас.: внезапный), зацны(рас.: благонарочитый)

*абардажны, арбітражны, адцяжны, безразважны, безуважны, багажны, бандажны, бліндажны, бадзяжны, вітражны, важны, вэрнісажны, дрэнажны, кароткамэтражны, камуфляжны, мантажны, масажны, муляжны, неразважны, няважны, недасяжны, неабсяжны, трыкатажны, танажны, такеляжны, разважны, спаважны(рас.: серьёзный), сярмяжны, сарамяжны, уважны, чырвонасьцяжны, эпатажны

гарапашны, страшны, нястрашны, яшны(ячменны)

сажні

багажня(рас.: камера хранения), важня(рас.: весовая)

стальмашня(аўтасэрвіс)

учарашні

прадажнік, багажнік, шпажнік, елажнік(ельнік), дражнік(рэха, ткс.: хто дражніць), скаржнік, аражнік, сярмяжнік, працяжнік

мурашнік, гарапашнік, кірмашнік, кіяшнік(кукурузьнік)

хвальшнік(фальсыфікатар)

скаржнік, даржнік(абора) 

*выразны, невыразны, буржуазны, мэтастазны, гіпастазны, непералазны, невыказны, невылазны, непралазны, адказны, аднафазны, блазны, назны(мізэрны), безбаязны, прыязны, непрыязны, неадвязны, пазьвязны(рас.: повзводный)

нязгасны, непагасны, начасны(часовы), адначасны, даўгачасны, пазачасны, няўчасны, заўчасны, сучасны, учасны(своечасовы), няшчасны, шчасны, дабрашчасны(рас.: блаженный), уласны, кілбасны, красны, квасны(кіслы), сласны(рас.: сладостный), разнамасны, спасны(цярпімы), няспасны, прапасны, хільпасны(худы), фугасны, клясны, высокаклясны, першаклясны, дзясны, ясны(паклы)

вязьні

лазьня

заказьнік, прылазьнік, выказьнік, лазьнік, указьнік(рас.: указчик), паказьнік(рас.: показатель), выказьнік(інтарэсаў), абразьнік(зьневажальнік), падказьнік(рас.: подсказчик)

сучасьнік, напасьнік, начасьнік, уласьнік, запасьнік, калгасьнік, каўбасьнік, падрасьнік

бразнуць, загразнуць, гразнуць, вязнуць

гаснуць, захраснуць, згаснуць, ляснуць, пляснуць

*квакнуць, набракнуць, мякнуць, шмякнуць, чмякнуць, бякнуць, блякнуць, зблякнуць, паблякнуць, чвякнуць, цьвякнуць, прасякнуць(рас.: пропитаться)

айкнуць

мяўкнуць, яўкнуць, каўкнуць, гаўкнуць

харкнуць, шаркнуць

*калны(гразкі)

мална

дчувальны, анамальны, аптымальны, актуальны, абарачальны, абуральны, асьляпляльны, апавядальны, авальны, апраўдальны, арнамэнтальны, ахладжальны, асьвяжальны, арыгінальны, астральны, ачышчальны, аглушальны, абагачальны, абагравальны, ажыўляльны, азначальны, ачышчальны, абаяльны, артэрыяльны, бальны, брутальны, выпрабавальны, вакальны, вагальны, вэртыкальны, вымяральны, вылічальны, вэрбальны, віртуальны, віншавальны, выратавальны, глябальны, гнездавальны, гартавальны, генэральны, геніяльны, дэтальны, дыямэтральны, дасьвядчальны, даравальны, дальны, запытальны, зьнішчальны, заваявальны, згасальны, задавальняльны, зьневажальны, зьмяшчальны, зьвеставальны, задыякальны, запальны, зьмякчальны, замілавальны, зухвальны, зруйнавальны, злучальны, зьбіральны, захапляльны, засваяльны(страўны), заспакаяльны, ідэальны, ірэальны, інтэрвальны, інтэлектуальны, ірацыянальны, індустрыяльны, калясальны, крухмальны, кантынэнтальны, кінджальны, камунальны, кімвальны, квартальны, капітальны, казальны(рас.: проповеднический), купальны, казуальны, кранальны, канчальны(канчатковы), крымінальны, капіявальны, калегіяльны, каляніяльны, літаральны, легальны, летальны, лякальны, лібэральны, лебіяльны, ляяльны, манумэнтальны, мінэральны, магістральны, маральны, маргінальны, мэмарыяльны, матаряльны,  нармальны, назіральны, неўгасальны, незадавальняльны, непатрабавальны, няўхвальны, непазнавальны, непрымальны, недатыкальны, недакранальны, недапушчальны, натуральны, недаравальны, немілажальны(рас.: немилостивый), несумяшчальны, незгаральны, неўмяшчальны, невытлумачальны, нацыянальны, невычарпальны, намінальны, навальны, Навальны, навучальны, неазначальны, наступальны, неспрыяльны, натарыяльны, патрабавальны, пральны, папераджальны, пераймальны, паквартальны, патрыярхальны, пастаральны, падвальны, правальны, паглынальны, парадаксальны, пранікальны, прыймальны, паранармальны, параўнальны, павучальны, пазнавальны, пунктуальны, прызначальны(ліст), прыдыхальны, паяльны, прэміяльны, разьвітальны, рытуальны, размежавальны, разбуральны, радыкальны, ратавальны, рацыянальны, разьмеркавальны, раздражняльны, сьвітальны, спачувальны, сцьвярджальны, сыгнальны, сьпіральны, сакральны, спальны, стваральны, сальны, спусташальны, сагравальны, спэктральны, сакрамэнтальны, сьвідравальны, сінусаідальны, смактальны, спрыяльны, спэцыяльны, сацыяльны, татальны, танальны, тэрытарыяльны, ухвальны, утваральны, умацавальны, узмацняльны, унікальны, уратавальны, ужывальны, унівэрсальны, фэадальны, фатальны, фіскальны, фармальны, фінальны, фэнамэнальны, функцыянальны, харальны, цэнтральны, часальны,  шквальны, штурвальны

дчувальны, анамальны, аптымальны, актуальны, абарачальны, абуральны, асьляпляльны, апавядальны, авальны, апраўдальны, арнамэнтальны, ахладжальны, асьвяжальны, арыгінальны, астральны, ачышчальны, аглушальны, абагачальны, абагравальны, ажыўляльны, азначальны, ачышчальны, абаяльны, артэрыяльны, бальны, брутальны, выпрабавальны, вакальны, вагальны, вэртыкальны, вымяральны, вылічальны, вэрбальны, віртуальны, віншавальны, выратавальны, глябальны, гнездавальны, гартавальны, генэральны, геніяльны, дыямэтральны, дасьвядчальны(эмпірычны), даравальны, дальны, запытальны, зьнішчальны, заваявальны, згасальны, задавальняльны, зьневажальны, зьмяшчальны, зьвеставальны, задыякальны, запальны, зьмякчальны, замілавальны, зухвальны, зруйнавальны, злучальны, зьбіральны, захапляльны, засваяльны(страўны), заспакаяльны, ідэальны, ірэальны, інтэрвальны, інтэлектуальны, ірацыянальны, індустрыяльны, калясальны, крухмальны, кантынэнтальны, кінджальны, камунальны, кімвальны, квартальны, капітальны, казальны(рас.: проповеднический), купальны, казуальны, кранальны, канчальны(канчатковы), крымінальны, капіявальны, калегіяльны, каляніяльны, літаральны, легальны, летальны, лякальны, лібэральны, лебіяльны, ляяльны, манумэнтальны, мінэральны, магістральны, маральны, маргінальны, мэмарыяльны, матаряльны,  назіральны, неўгасальны, незадавальняльны, непатрабавальны, няўхвальны, непазнавальны, непрымальны, недатыкальны, недакранальны, недапушчальны, натуральны, недаравальны, немілажальны(рас.: немилостивый), несумяшчальны, незгаральны, неўмяшчальны, невытлумачальны, нацыянальны,  намінальны, навальны, Навальны, навучальны, неазначальны, наступальны, неспрыяльны, натарыяльны, патрабавальны, пральны, папераджальны, пераймальны, паквартальны, патрыярхальны, пастаральны,  правальны, паглынальны, парадаксальны, пранікальны, прыймальны, паранармальны, параўнальны, павучальны, пазнавальны, пунктуальны, прызначальны(ліст), прыдыхальны, прэміяльны, разьвітальны, рытуальны, размежавальны, разбуральны, радыкальны, ратавальны, рацыянальны, разьмеркавальны, раздражняльны, сьвітальны, спачувальны, сцьвярджальны, сыгнальны, сьпіральны, сакральны, спальны, стваральны, сальны, спусташальны, сагравальны, спэктральны, сакрамэнтальны, сьвідравальны, сінусаідальны, смактальны, спрыяльны, спэцыяльны, сацыяльны, татальны, танальны, тэрытарыяльны, ухвальны, утваральны, умацавальны, узмацняльны, унікальны, уратавальны, ужывальны, унівэрсальны, фэадальны, фатальны, фіскальны, фармальны, фінальны, фэнамэнальны, функцыянальны, харальны, часальны,  шквальны, штурвальны

дальні

вітальня, пральня, ткальня, пачакальня(рас.: приёмная), адпачывальня, пачывальня, гатавальня, спальня, спачывальня, прасавальня, ядальня, сталавальня(ядальня), чытальня, купальня, кавальня, прыбіральня, распранальня, трапальня, спавядальня, крухмальня, капальня, катавальня, загавальня(прызба), шапавальня(рас.: шерстобойня), мяльня

абвяшчальнік, абражальнік, абмежавальнік, абагачальнік, абагравальнік, абіральнік(рас.: избиратель), атрымальнік(рас.: получатель), адпачывальнік, асьвятляльнік, апрасьняльнік, апыляльнік, вымагальнік, вяшчальнік, вінававльнік(рас.: обвинитель), выкрадальнік, выкрывальнік,  вызначальнік, жальнік(могілкі), зьнішчальнік, зьбіральнік, зьневажальнік, захавальнік, злучальнік, загушчальнік, згушчальнік, замяняльнік, казальнік(рас.: проповедник), кшталтавальнік, каштавальнік, маўчальнік, навучальнік(рас.: нравоучитель), наймальнік, награмаджальнік(акумулятар), прыгнятальнік, патуральнік, парушальнік, пашыральнік, пачынальнік, паскаральнік, праракальнік, паглынальнік, ратавальнік, рабаўладальнік, разбуральнік, разьмежавальнік, расшыральнік, спальнік, суцяшальнік, сузіральнік, спрачальнік, спавядальнік, сустракальнік, стваральнік, сальнік(гандляр салам), спусташальнік, спажывальнік, уладальнік, укладальнік, узмацняльнік, утаймавальнік(рас.: укротитель), хавальнік, чытальнік(чытач), шукальнік

*крамны, шматгамны, праграмны, анаграмны, няўцямны, няцямны, прыцямны(рас.: примечательный), цямны(рас.: приметный), рэклямны

падрамнік, крамнік(крамар), брамнік(рас.: вратарь)

            нтыкварны, ангарны, абшарны, аўтарны, аграрны, адзінарны, атамарны, ахвярны, бульварны, будуарны, бінарны, валадарны, велізарны, вульгарны, вэтэрэнарны, вясьлярны, ганчарны, гарбарны, грабарны, гарны, гітарны, здарны, змагарны, каляндарны, кашмарны, кашарны, карны, кіфарны, кулуарны, кустарны, канікулярны, ляпідарны, легендарны, ліхтарны, марны, мухаярны, нямарны, няздарны, неардынарны, пачварны, пленарны, парны, папарны, плянэтарны, пасіянарны, палярны, сьвятарны(найсьвяцейшы), санітарны, скварны, сьлемазарны(мізэрны), сарны(мн.), самаварны, смалярны(рас.: смолокуренный), таталітарны, ударны, унітарны, фарны, фанфарны, фамільярны, хмарны, цяжарны, чмарны, элітарны, этарны(рас.: эфирный), эпісталярны

            марна, сарна(рас.: серна)

трупярня, кавярня, таўпярня(ад: таўпіцца), дзягцярня, смалярня, ахвярня, друкарня, гушчарня, гамарня(рас.: медеплавильный завод), пякарня, цьвікарня, сьлясарня, аўчарня, сабакарня, малатарня, сушарня, сьпіжарня, цукраварня, саляварня, сыраварня, кнігарня, такарня, сячкарня(рас.: соломорезка), мылаварня, камарня, ламарня(рас.: трущёба), медаварня, гразелякарня, лякарня, браварня(бровар), гарбарня

ударнік, карнік, валадарнік, пажарнік, напарнік, гушчарнік, аўчарнік, накамарнік, падфарнік, гамарнік(меднік), цяжарнік(грузавік), абшарнік(рас.: помещик), аграрнік, ахвярнік, ясакарнік, гарнік(рас.: приворотник), штандарнік(рас.: знаменщик), палярнік

гарнец

*тэлеграфны

 

е(э)н...

            *{пена(-ы, -е, -у, -ам), вена, зьмена, замена, гігіена, купена, мена, перамена, адмена(рас.: разновидность), Селена, Ена, ена, Сіена, айкумена, палена, калена, сена, марэна, сырэна, ацэна, мартэна, сцэна, антэна, арэна, Гутэна}

            геенна, пайменна

*{абмены(-е, -у, -ам), абарыгены, ацэтылены, аўтагены, алергены, Атэны, бязьмены, бізнэсмэны, бармэны, бушмэны, габелены, гены, дальмэны, джэнтэльмэны, кмены, Карфагены, крэны, кузэны, кангрэсмэны, катрэны, манекены, мэтылены, мэтрапалітэны, разьмены, рэфрэны, рэкарцмэны, сьцены, спарцмэны, сюзэрэны, трэны, фасгены, фэны, цэны, шатэны, Шапэны, этылены, яхцмэны}, лены(лянівы)

{абменны(-асьць), аднайменны, адыменны, адменны(адметны), аўтагенны, багаславенны, безыменны, беласьценны, бурапенны, ваенны, вокамгненны, венны, высачэнны, гусьценны, генны, гуменны, глыбачэнны, даваенны, дрэнны, дабрэнны, даўжэнны, задуменны, зацьменны, збавенны, загуменны, засьценны, займенны, зьменны(рас.: сменщик), іншапляменны, імгненны, імкненны, іменны, каменны, каленны, карэнны, летуценны, міжсьценны, нязьменны, незаменны, непісьменны, несумленны, несумненны, насьценны, неўразуменны, неразьменны, насенны, неадменны(рас.: непреложный), неацэнны, праменны, паднябенны, папераменны, паваенны, прыгуменны, песнапенны, пранікненны, пайменны, пераменны, пенны, патаенны, пісьменны, паднябенны, паўнацэнны, разьменны, сумленны, суценны, сумненны, струменны, стаенны(конь), спакменны(рас.: предметный), страшэнны, сутарэнны, сувэрэнны, тленны, утрапенны, хітрэнны, ціхаструменны, цэнны, цяжэнны, ячменны}

*{крупеня(-і, -ю, -ям), жменя, сырапеня(сыракваша), вярэня (забалочаны лес), смажэня(смажаніна), пражэня(рас.: жаркое), пеня}

дуэньня(-і, -ям), камень згаршэньня(рас.: камень преткновения) 

*{алені(-ю, -ям), агмені, глухмені, духмені, дзярмені, дрэні, жэньшэні, ірдзені, калені, кудмені, каршэні, кішэні, курэні, мігрэні, паўцені, ступені, сьцені, сьветлацені, суцьмені, сухмені, цені, цюлені, ціхмені}

асеньні

{адценьне(-і, -ю, ем), адчужбеньне, адмаўленьне, аздабленьне, апяненьне, ажыцьцяўленьне, ахмяленьне, аддаленьне, асьвятленьне, адасабленьне, абзавядзеньне, аддзяленьне, абвядзеньне, адпадзеньне, абагульненьне, абагаўленьне, азнаямленьне, адзеньне, аднаўленьне, атуленьне, адступленьне, ацяпленьне, атлусьценьне, акамяненьне, абледзяненьне, абвадненьне(рас.: полив), адхіленьне, амярцьвеньне, адухаўленьне, акасьцяненьне, акрапленьне, апладненьне, апрасьненьне, азеляненьне, агрубеньне, асягненьне, адгаліненьне(чыгуначнае), адлюдненьне(рас.: нелюдимость),  адрачэньне, адраджэньне, абагачэньне, ачышчэньне, абмаражэньне, абвастрэньне, абурэньне, агалашэньне, аглушэньне, амаладжэньне, ахаладжэньне, адлучэньне, азначэньне, атачэньне, абуджэньне, асуджэньне, абарачэньне, адурэньне, агламажджэньне, асьвяжэньне, ажыжэньне, асьвячэньне, асачэньне(рас.: слежка), азначэньне, абцяжэньне, бруеньне, багаславеньне, блаславеньне, бурленьне, бярвеньне, бяленьне, баўленьне, бажэньне, бясцэньне, вызваленьне, вязеньне(рас.: заключение в тюрьму), вабненьне, выяўленьне, вярзеньне, выпраўленьне, вынарадаўленьне, выплавеньне(выплаўляньне), выдаленьне, выпарэньне, выбачэньне, вывучэньне, вастрэньне, вызначэньне, ваджэньне, гібеньне, гаеньне, грабеньне, галеньне, глумленьне, гніеньне, гудзеньне, гарненьне, галашэньне, гарэньне, даеньне, дваеньне, драбленьне, дасягненьне, даўбеньне, дудзеньне, дачыненьне, далучэньне, даручэньне, журчэньне, здранцвеньне, зьдзіўленьне, запаленьне, захапленьне, збавеньне, запусьценьне, зьмяненьне, зьнікненьне, зьдзяйсьненьне, засяленьне, засваеньне, зацьвярдзеньне, заспакаеньне, загуменьне, задуменьне, зацьменьне, зацямненьне, затлумленьне, задавальненьне, зьяўленьне, зьдзервяненьне, затапленьне, засьляпленьне, замкненьне(артыкула), зраненьне(рас.: аборт), зьдзічэньне, зрачэньне, завіхрэньне, залічэньне, зьлічэньне, заканчэньне, зацьвярджэньне, зьмяшчэньне, зьмяншэньне(рас.: сдвиг), звышчэньне(рас.: восхищение), злучэньне, згушчэньне, зьнішчэньне, зьневажэньне, здарэньне, зрушэньне, засмучэньне(рас.: огорчение), звужэньне, завяршэньне, зараджэньне, зрашчэньне, зьнемажэньне, збліжэньне, здушэньне(рас.: подавление), імгненьне, ірдзеньне, імкненьне, каменьне, каленьне, квітненьне, кнуравеньне(рас.: сперма), кручэньне, карэньне, курэньне, кружэньне, летуценьне, лапаценьне, лакненьне(рас.: алчность), лабгавеньне(рас.: благоговение), лушчэньне, луджэньне, маленьне, маўленьне(рас.: речь), міжсьценьне, мадзеньне(рас.: прозябание), няўменьне, найменьне, насеньне, неразуменьне, неўразуменьне(сподзіў), нахіленьне, намаўленьне, навярненьне(ў веру), насычэньне, нараджэньне, насаджэньне, нашэньне, намушчэньне(рас.: наущение), намнажэньне(назапашваньне), награмаджэньне(назапашваньне), праменьне, прыгуменьне, памкненьне, пакаленьне, паднябеньне, пагадненьне, паглыбленьне, пераўвасабленьне, перанасяленьне, паленьне, пранікненьне, пасталеньне, прыцягненьне, пацяпленьне, прасьвятленьне, перапляценьне, прагненьне, паведамленьне, прадзеньне, паразуменьне, паслабленьне, патаненьне(рас.: подешевление), пазбаўленьне, прышчапеньне, прыпадабненьне, прызначэньне, пашырэньне, падаўжэньне, парушэньне, прабачэньне, паляпшэньне, пагаршэньне, прымушэньне, палягчэньне, пасьвячэньне, павілічэньне, павышэньне, падвышэньне, пасяджэньне, прырашчэньне, пачашчэньне, падцьвярджэньне, прыпушчэньне, папушчэньне, пратачэньне(рас.: утечка), разуменьне, раздражненьне, равеньне, раненьне, руленьне, распаленьне, растыргненьне(рас: расторжение), разрабленьне, рабаценьне, разбурэньне, рушэньне(рас.: ополчение), разьмяшчэньне, сьненьне, сумленьне, супадзеньне, сутыкненьне, скрыўленьне, спазьненьне, супакаеньне, слаеньне, суценьне, спляценьне, спаленьне, сумненьне, скляпеньне, сіпеньне, стамленьне, смаленьне, сапеньне, счапленьне, сядзеньне, скругленьне, сталеньне, саленьне, самаўхіленьне, спыненьне, страценьне(рас.: смертная казнь), скіненьне(скіданьне), сьвячэньне, стварэньне, спалучэньне, спакушэньне, суцяшэньне, сквірчэньне, смажэньне, спараджэньне, сцьвярджэньне, сканчэньне, спамажэньне(рас.: вспомоществование), словаўтварэньне, скарачэньне, тхненьне, тленьне, трухленьне, трызьненьне, тархаценьне, тупаценьне, тутненьне(пульсаваньне), тармашэньне,  таўчэньне, увасабленьне, уяўленьне, усьведамленьне, укараненьне,  ухіленьне, угнаеньне, узбраеньне, узьнясеньне, утрапеньне, убасьцьвеньне(рас.: обоготворение), узрушэньне, узвышэньне, узбагачэньне, утварэньне, хаценьне, хваленьне, цярпеньне, цісьненьне, цьвіценьне, цаджэньне, чмучэньне, чапурэньне, шкленьне, шалахценьне, шапаценьне, шамаценьне, шчыменьне, шкаленьне, шамрэньне, юрэньне, ядзеньне}

*ячменю, ценю

*нота-бэнэ 

*венік

перасьценак(рас.: перегородка)

адменьнік(рас.: варыянт), аршэньнік(рас.: мышьяк), браценьнік, вызваленьнік, ваеньнік, гурок-насеньнік, займеньнік, заменьнік, крупеньнік(рас.: крохобор), летуценьнік, найменьнік, накаленьнік, нашэньнік(носьбіт), пісьменьнік, падзеньнік(рас.: подёнщик), паўдзеньнік(мэрыдыян), пазычэньнік(крэдытэр), плачэньнік(рас.: плательщик), прашэньнік(просьбіт), разьвядзеньнік(разьведзены), сумленьнік, спакменьнік(назоўнік), служэньнік(рас.: служитель), Хрышчэньнік(рас.: Креститель), чапурэньнік(ганарлівец)

*геній

*трэнінг

*паўхеніч(аплявуха)  

*абенаж

*фэнікс

тэніс, пэніс

*трэнер

*шаленец, вызваленец, ненец, непраціўленец, венец, збаўленец, пасяленец, гарадзенец, перасяленец, улюбенец, захапленец(энтузіяст), парушэнец, параджэнец, адрачэнец, выраджэнец, нашэнец, назначэнец, аршэнец(рас.: мышьяк), акружэнец, аднажэнец, лішэнец, адраджэнец, збачэнец(рас.: извращенец)

          *{адзенуць(-е, -у, -ем), разьдзенуць, падзенуць, дзенуць, сустрэнуць} {летуценіць(-ім), усьпеніць, апраменіць, струменіць, пераменіць, зьменіць, цэніць, гарэніць(рас.: горчить)}

паменець

            ...................................................................................................................................

 

е(э)(-)н...

*{алейны, абвейны(рас.: обтекаемый), біблейны, безнадбейны(безпадстаўны), бакалейны, багавейны, батарэйны, гравейны, глейны, галянтарэйны, дымавейны, дзейны, дабравейны, дабрадзейны, ейны, жыцьцядзейны, ідэйны, ліцейны, лілейны, лятарэйны, музэйны, моцнадзейны, надзейны, ненадзейны, нядзейны, неразьвейны, правадзейны, пустасейны, прывілейны, санцавейны, самадзейны, сямейны, трафейны, умейны(рас.: умеющий), ціхавейны, цудадзейны, чарадзейны}, басэйны, партвэйны, кранштэйны

шэйна(нэрвовая), клейна(вязьмо плыта)

алейнік, Алейнік, дзейнік, кудзейнік(артысты)

алейня, ліцейня, зялейня(аптэка) 

*сьпеўны, напеўны, гнеўны, улеўны, павеўны, сеўны(рас.: посевной), пэўны, крэўны, дрэўны, чарнадрэўны, качэўны

напэўна, пэўна, царэўна, запэўна(рас.: заведомо)

запэўніць

пеўні

харчэўня, еўня

пеўнік, еўнік, хлеўнік, сьпеўнік(рас.: песенник), крэўнік, качэўнік, альшэўнік, ляшчэўнік(рас.: лещинник), пэўнік(аксыёма), картэўнік(рас.: картёжник), валюжэўнік(рас.: валежник), абагрэўнік

*ганебны, хвалебны, судзебны, хлебны, паднебны, узьнебны, сызнебны, падглебны, вялебны(рас.: преподобный), худзебны, кудзебны, малебны, прывялебны(рас.: преосвященный), срэбны, зрэбны, патрэбны, непатрэбны, служэбны,  жарэбны, багаслужэбны, цяжэбны

неадчэпны, незачэпны

невыцерпны, нясьцерпны, невычэрпны

вербны

судзебнік, гасьцебнік(негацыянт), лічэбнік, срэбнік, служэбнік(рас.: служитель), прыгрэбнік(пограб)

дзербнік, вербнік

крэпнуць, лэпнуць, акрэпнуць

зачэрпнуць

*паверхня

верхнік

зьверхны(рас.: верховный)

зверхні(рас.: поверхностный)

зьверхне(рас.: поверхностно)

гегнуць

трупехнуць, струпехнуць

падшэрхнуць, сьцерхнуць(моцна спалохацца)

*адпаведны, абедны, бедны, медны, бяседны, бязьбедны, бедны, бледны, бяссьледны, бязэдны(бяздонны), беспасярэдны(рас.: непосредственный), едны, каведны(рас.: каверзный), неадпаведны, наедны(рас.: сытный), ненаедны, няведны(недасьведчаны), няўзгледны(рас.: незримый), невысьледны, непасрэдны, паабедны, пасрэдны, уедны, усяведны, увярэдны, шкарэдны(рас.: мерзкий)

асьветны, агняцьветны, апраметны, адметны, аўтарытэтны, балетны, бранзалетны, бязьдзетны, бязмэтны, буфэтны, габінэтны, газэтны, галетны, дамэтны(рас.: целесообразный), жыватрапетны, запаветны, засьветны, імпэтны, кабрыялетны, лязарэтны, мнагадзетны, макетны, матацыклетны, несусьветны, нездалетны(няздольны), намэтны(рас.: целеполагающий), прыкметны, паркетны, пісталетны, прадметны, пустацьветны, парапэтны, партрэтны, парытэтны, прыярытэтны, рыкашэтны, ракетны, ружакветны, сусьветны, спракаветны, сьветны, санэтны, старэтны, сакрэтны, славэтны(слынны), трафарэтны, тандэтны(нізкапробны), тагасьветны, фацэтны, хібетны(здатны), цыгарэтны, шкілетны, шыбетны, шпэтны, эстэтны, яснакветны

пратэстны

карэктны, эфэктны, абектны

арэндны

валентны, інтэлігентны, перманентны, маентны, немаентны, кампэтэнтны, дэвідэнтны, беспрэцэдэнтны, індэфэрэнтны, працэнтны, беспрацэнтны, патэнтны, люмінісцэнтны, экспэрымэнтны, фэрмэнтны

інэртны, канцэртны

суседні, седні(пасядзелкі), пярэдні, папярэдні, сярэдні

летні, паўналетні, даўлетні

сьледна(рас.: следовательно)

Этна

папярэдне, сярэдне(рас.: посредственно)

седнем(сядзець)

субяседнік, выведнік(рас.: разведчик), даведнік, запаведнік, адпаведнік, праведнік(візытар), пасьледнік(нашчадак), бяседнік, спаведнік, справеднік(рас.: праведник), дасьледнік, пасярэднік, папярэднік, увярэднік(расл.)

хрыбетнік, бесхрыбетнік, пракаветнік, прыметнік, штыкетнік, кветнік, сьветнік(рас.: горицвет), летнік(летняя дарога), сьметнік, галетнік, шабэтнік(курэц), рашэтнік(рас.: моховик), газэтнік

зьбедніць

абедня, ваўкаедня

*вечны, даўгавечны, небясьпечны, бясьпечны, спрадвечны, старавечны, заплечны(хлеб), невылечны, запечны, невыцечны, шумнацечны, хуткацечны, адсечны, канечны(рас.: необходимый), атумечны(рас.: иносказательный), селядзечны, стрыечны, яечны, бязспрэчны, спрэчны, стрэчны, прырэчны, надрэчны, дарэчны, зарэчны, сустрэчны, сардэчны, мяккасардэчны, неаспрэчны, папярэчны, недарэчны, рэчны, неўжытэчны, аптэчны, нестатэчны(няўстойлівы)

навечна

яечня, убясьпечня(страхавая каса)

канечне, неканечне(неабавязкова)

чэчні(рас.: шашни)

сланечнік, аканечнік, паплечнік, наплечнік, падсьвечнік, яечнік, млечнік, мечнік(мечаносец), запечнік, вечнік, хлапечнік, спрэчнік(рас.: спорщик)

*бязьмежны, драпежны, лупежны, прамежны, раўналежны(рас.: паралельный), хуткабежны, прыналежны, адлежны, процілежны, начлежны, незалежны, замежны, належны, зналежны(рас.: надлежащий), зьбежны(рас.: сходящийся), разьбежны(рас.: расходящийся), памежны, манежны(рас.: жеманный), адзежны, сумежны, таежны, уежны, ежны(ядомы), худаежны(пераборлівы ў ежы), ненаежны

сьмешны, сьпешны, гарацешны, злацешны(рас.: злорадный), няўцешны, суцешны, уцешны, грэшны, бязгрэшны, падстрэшны, надстрэшны

улежна(шмат вольнага часу), пабежна(рас.: бегло, мельком)

лежні(спраўляць)

рэшні(апошні)

шэршні

лежня, лапежня(балбатун)

пешня(лом), чарэшня

начлежнік, таежнік, сумежнік, лупежнік(рабаўнік), памежнік(рас.: пограничник), запабежнік(рас.: предохранитель), абежнік(рас.: циркуляр), драпежнік, качарэжнік(месца для качэргаў), чарэжнік

насьмешнік, алешнік, падстрэшнік, грэшнік, арэшнік, чарэшнік

вершнік

*заезны, наезны, безвыезны, пераезны, праезны(квіток), уезны(ліст), выезны(ліст), мімаезны, зялезны, лапезны(рас.: аляповатый), глыбачэзны, высачэзны, таўшчэзны, даўжэзны, зубапратэзны, велічэзны, гарэзны, шырачэзны

злавесны, нябесны, абвесны(лад), есны(ядомы), аднамесны, балесны, трохмесны, рамесны, куламесны, гарэсны, прэсны, пачэсны, чэсны, дачэсны(рас.: благопристойный)

дзейсны

пярэсна(расл.), прэсна(прэсная ежа)

весьні, напрадвесьні, трэсьні

зьдзейсьні

рэзьня(рас.: бойня)

песьня, плесьня, чарэсьня(чаромха)

прадвесьне

рэзьнік(рас.: мясник), Рэзьнік

калесьнік, Калесьнік, чалесьнік(пачатак дымаходу), намесьнік, зьвесьнік(вястун), сумесьнiк(рас.: соучастник), хрэсьнік

зьдзейсьніць

мерзнуць, зьмерзнуць

чэзнуць

трэснуць, уваскрэснуць, скрэснуць

апрэсьніць  

*пекны

рэкнуць, мэкнуць

меркнуць

енкнуць 

*Зелна(рас.: Спас)

*аглабельны, агнястрэльны, акварэльны, безьзямельны, бардэльны, вясельны, віяланчэльны, глядзельны, гатэльны, дуэльны, зямельны, зельны(тлумны), кудзельны, касьцельны, купельны, карабельны, кужэльны, мудрагельны, малельны, мадэльны, нядзельны, непадзельны, нацельны, нечытэльны, пустазельны, пякельны, пасьцельны, паралельны, пустэльны, прыцэльны, прастрэльны, панэльны, суцэльны, субтэльны(духовы, выштукаваны), тупельны, тунэльны, удзельны, хмельны, хутэльны, хуткастрэльны, цельны, цагельны, цытадэльны, чытэльны, шрапнэльны, шынэльны

пякельня, кацельня, малельня, кельня(рас.: кельма), цагельня, ельня, сінельня(рас.: красильня), Ельня, зельня(аптэка), пустэльня, патэльня, пчэльня(рас.: пасека)

кельнэр

ельнік, тапельнік(затопленыя дрэвы), удзельнік, саўдзельнік, безьзямельнік, насельнік, зельнік, пустазельнік, мудрагельнік, мітусельнік, нацельнік, чапельнік(цаўё чапялы), грабельнік(рас. грабельщик), сінельнік(рас.: красильщик), сабутэльнік, пустэльнік, гарэльнік(выжарына), цэльнік(рас.: мишень)

*кемны, спадкаемны, таемны, патаемны, узаемны, някемны, неадемны, уемны(пашкоджаны), пераемны, багемны, адемны(дрэнны), прыемны, чужаземны, туземны, праблемны, паземны(гарызантальны), падземны, земны, наземны, сухаземны(рас.: сухопутный), прыназемны(рас.: бреющий), цемны(зуб), невераемны, нікчэмны, дарэмны, нядрэмны, падярэмны, шматтэмны, недарэмны

цемнач(пацямненьне ў час хмарнага надворя)

крэмні

пераемнік, таемнік(рас.: тайник), патаемнік, падземнік, успрыемнік, шлемнік, цемнік, паземнік(гарызанталь), нікчэмнік, дарэмнік, падярэмнік

нікчэмніць

*легкаверны, мерны, вадамерны, непамерны, надмерны, неспамерны, несызмерны, трохмерны, аерны, азерны, шпалерны, сумерны, сіберны, нязьмерны, шматмерны, палімерны, часамерны(рас.: хронометрический), сякерны, галерны, даверны(рас.: доверительный), вымерны(рас.: измеримый), халерны, неймаверны, імаверны(верагодны), перны(рас.: пряный), сіберны(вецер), мізэрны, міласэрны, эфэмэрны, крыважэрны, ненажэрны, інжынэрны, кашэрны, некашэрны, камінтэрны, канцэрны

тавэрна, люцэрна, кавэрна, цыстэрна, зьмерна(рас.: вмеру), халерна, мерна, сумерна

паперня, мерня(мера), цукерня(рас.: кодитерская), гушчэрня, гамэрня(рас.: медеплавильный завод), майстэрня, губэрня, чэрня(чорная фарба)

зерне, церне, верне, аберне, паверне

церні, дачэрні

вернік, нявернік, пернік, аернік, сыбернік, галернік, лернік, папернік, сернік, халернік, жабернік, спадкабернік(спадчыньнік), давернік(рас.: доверитель), прыдзьвернік(рас.: привратник), павернік(крэдытэр), люстэрнік, Капэрнік, падлюстэрнік

вернуць

*трэфны(некашэрны), рэльефны       

  

о(ё)н...

         *{абарона(-ы, -е, -у, -ам), апона(гунька), абалона, варона, зона, забарона, крона, карона, бона, дона, мадона, прымадона, бэлядона, Мамона, перапона, пярсона, тона, запона, цынамона(рас.: корица), аслона, заслона, фальбона, ікона, калёна, паўмільёна}    

            *конна(рас.: верхом)

*{адхоны(-е, -у, -ам), амбоны, аўтахтоны, абэртоны, ацэтоны, абгоны, адгоны, азоны, амоны, атракцыёны, адэкалёны, антыцыклёны, акардыёны, аўкцыёны, адцёны, батоны, бідоны, бароны(2), бальконы, беконы, бэтоны, бастоны, бадмінтоны, барытоны, бастыёны, батальёны, балёны, бульёны, більёны, біятлёны, бярвёны, Бабілёны, вагоны, Вашыгтоны, выдрыгоны, ветрагоны, верацёны, гудроны, гоны, гарсоны, драконы, дыяпазоны, драсёны, дывізіёны, даміньёны, Ерыхоны, жэтоны, жаргоны, забабоны, законы, загоны, згоны, заклёны, іоны, імёны, каноны, кесоны, камэртоны, кардоны, камбінезоны, клоны, кампаньёны, катыёны, клёны, каньёны, клянбёны(пракляцьці), лексыконы, Лісабоны, лікадзёны, люстрадзёны, легіёны, ласьёны, лямпіёны(ліхтары), мусоны, масоны, махаоны, мароны, макароны, мэгафоны, маратоны, магнітафоны, малібоны(рас.: нотации), мільёны, мацыёны, млёны, мэдальёны, нэоны, неўгамоны, нэўтроны, нэўроны, нэйлёны, парасоны, патысоны, паклоны, патроны, пэроны, палоны, перагоны, плытагоны, прытоны, пляфоны, палігоны, пантэоны, плянктоны, пратоны, паўтоны, пазытроны, перазвоны, пагоны, прыгоны, праклёны, пасьлёны, плёны, паралёны, пэрлёны, пансіёны, парцыёны, плямёны, пісьмёны, Пігмаліёны, рамоны(рамонкі), разгоны, рэзоны, раёны, рацыёны, рулёны, рамёны(плечы), спароны, сэзоны, салдафоны, сконы, самагоны, сальцісоны, стадыёны, скарпіёны, страмёны, тампоны, трытоны, тэлефоны, троны, тэўтоны, трыльёны, трыятлёны, услоны, угамоны, угоны, унісоны, фургоны, фасоны, фэльетоны, фаэтоны, фальбоны(аборкі), фляконы, фараоны, фанфароны, Хароны, хітоны, хамэльёны, цыклёны, Цыцэроны, чэмпіёны, шароны, шпоны(рас.: узы), шаблёны, шыньёны, эскадроны, электроны, эоны, эшалёны, эталёны}

атачоны(-ым), асьвячоны, асташоны(зваряцелы), ацьверажоны, ачмуроны, асуячоны, абрыдоны, апрычоны(аўтэнтычны), апушчоны(пакінуты), адушаўлёны, аблюбёны, амярцьвёны, абагаўлёны, азелянёны, ахінёны, адграфлёны, апянёны, блішчоны(рас.: шлифованый), блаславёны, багаславёны, выкшталцоны(рас.: изысканный), вучоны, вечназялёны, варанёны, гранёны, графлёны, драблёны, дуроны, зазроны(зайздросны), залачоны, зашклёны, засьляпёны, зялёны, збавёны, заімглёны, замкнёны, кляйнёны, куплёны, кшчоны, мудроны, мінёны, мясёны(мясісты), несканчоны, незьлічоны, нарачоны, навучоны, натхнёны, неўнікнёны(рас.: неизбежный), пракажоны, пасьвячоны, пасаджоны, пячоны, пазычоны, палёны, пранікнёны, паланёны, падрабнёны, памянёны, пахвалёны, разьблёны, раздражнёны, сьвянцоны, сьвячоны, сераброны, сьцеражоны, сьцемянжоны(рас.: озадаченный), сьцюдзёны, салёны, самаўлюбёны, стамлёны, спапялёны, таплёны, урачоны(рас.: блаженный), улюбёны, утрапёны, утранёны(рас.: безумный), усьміхнёны(рас.: улыбающийся), хвалёны, хрышчоны, цісьнёны, чырвоны, чынёны, шалёны, ягоны

            {аконны(-ым), абаронны, адхонны, аўтахтонны, амбонны, атракцыённы, аўкцыённы, акардыённы, безабаронны, бяздонны, бяссонны, бесстаронны, безмалімонны(непераборлівы), бэтонны, бастыённы, батальённы, будзённы, вагонны, весназвонны, ветрагонны, донны, дасконны, дзённы, забабонны, іонны, конны, каронны, кухонны, казённы, мусонны, мелкадонны, малімонны(пераборлівы), міжсэзонны, магнітафонны, мільённы, неўгамонны, надзённы, прадонны, паўсонны, палонны, пэронны, прыгонны, перагонны, паддонны,  працахлонны(працаёмкі), прахонны, паймённы, паўдзённы, параённы, падзённы, плённы, разгонны, раённы, сонны, спаконны, старазаконны(рас.: ветхозаветный), суконны, срэбразвонны, сэзонны, сынхронны, статонны, старонны(рас.: предвзятый, пристрастный), тронны, тэлефонны, халонны(халодны), штодзённы, шматмільённы, шаблённы, эскадронны, электронны, эшалённы}

            *{соня(-і, -ю, -ям), супоня, тоня(тонь), пагоня, Пагоня, доня, харахоня(рас.: выскочка), запоня(дыяфрагма), півоня}

спрасоньня, доньня, сёньня, Балёньня

            *коні, далоні, скроні, ляўконі, абалоні, півоні, тоні, сутоні, гоні, гармоні, броні

староньні, чужастароньні     

            *на згоне(напрыканцы)

{аконьне(-я, -і, -ю, -ем), абалоньне, адхоньне, аржоньне(іржышча), (а)доньне(рас.: днище), падваконьне, прадоньне, падоньне, улоньне, сутоньне, бяссоньне, кветадоньне(рас.: цветоложе), падскроньне, пласконьне, прытоньне,  паддоньне, міжсэзоньне, Задоньне, заўлоньне(пазуха)}   

            *з разгонам, звонам(м.), конам(м.), тонам(м.), Донам(м.), плёнам(м.)

Слонім

*тронак, пастронак, адонак(стажаре), прасконак(рас.: букет), наўздагонак(наўздагон), асьцяронак(хто асьцерагаецца), забаронак(каму нешта забараняецца), пярсьцёнак, прывядзёнак(другой жонкі)

апалонік, палонік, дуронік, апрыкронік, бальконік, парасонік, слонік, конік, канонік, кронік, трыбушонік(рас.: штопор), малімонік(пястун), радонік(сваяк), таўчонік, балёнік

коньнік, прыгоньнік, законьнік, палоньнік, сэзоньнік, абароньнік, згоньнік(галоўны пастух), мелкадоньнік, суконьнік, соньнік, ветрагоньнік(рас.: пропеллер), староньнік(рас.: противник), паддоньнік, дзёньнік

*Салямонаў

*понаж(рас.: педаль)

*онікс

тонус, бонус

Адоніс

*варонін

*гонар, донар 

*абаронец, услонец, эстонец, бязжонец(рас.: холостой), японец, саксонец, македонец, лашчонец(падлыжнік), чухонец(эстонец)

*понадзь

{тонуць(-е, -ем), патонуць}

{звоніць(-ім), гоніць,спагоніць, гамоніць, перагоніць, разгоніць, адгоніць, згоніць, палоніць, запалоніць, бароніць, абароніць, запрыгоніць, засупоніць, рассупоніць, правароніць, балабоніць, цурбоніць, талдоніць, грыбзоніць, мальбоніць(прасіць)}

сутонець

            .....................................................................................................................................................

 

о(ё)(-)н...

*двойня, бойня, збройня

{мройны, спакойны, падвойны, богабойны, гойны(рас.: обильный), прыстойны, непрыстойны, збройны, збойны(цесны), неспакойны, бранябойны, незагойны, невыгойны(невылечны), канвойны, падканвойны, дойны, гнойны, ройны, хвойны, павойны, устойны(устойлівы)}, войны

канвойнік, хвойнік, збройнік(рас.: оружейник), войнік(рас.: воин), дастойнік(рас.: сановник), адстойнік, гойнік(рас.: целитель)

*ахоўны, алькоўны, бунтоўны, вандроўны, вымоўны(рас.: благоязычный), высоўны(рас.: выдвижной), выратоўны, выбухоўны, галоўны, гвалтоўны, гартоўны, густоўны, грунтоўны, дыхтоўны, двухсэнсоўны, даслоўны, дастасоўны, дароўны(ліст), зьмястоўны, захоўны, інтрыгоўны, каштоўны, кроўны, красамоўны, лістоўны(эпісталярны), малітоўны, мнагаслоўны, моўны, мацоўны, мігоўны(рас.: мимический), невымоўны, невыслоўны, неўтаймоўны, надброўны, няўлоўны, нестасоўны(рас.: несообразный), працоўны, панароўны(дагодлівы), поўны, пасьлядоўны, павярхоўны, памяркоўны, пагалоўны, пасьляслоўны, паўнакроўны, польскамоўны, пакоўны, памышкоўны(памоўзьлівы), памызоўны(памоўзьлівы), пахоўны(пахавальны), пазоўны(ліст), практыкоўны, перасоўны, пашаноўны, раптоўны, размоўны, рыбалоўны, рызыкоўны, роўны, спахоўны, стасоўны(рас.: сообразный), станоўны(рас.: постоянный, установившийся), сьвятоўны(рас.: священный), спараптоўны(рас.: опрометчивый), сызноўны(адноўлены), сьветлаахоўны, слоўны, страхоўны(рас.: кровельный), тактоўны, умоўны, ужыткоўны, хварбоўны(рас.: красильный), царкоўны, цудоўны, чароўны, шыкоўны, шматслоўны, шаноўны, эфэктоўны

бавоўна, воўна, усё роўна, князёўна, кавалёўна

поўня, малпоўня, малітоўня(малельня), роўня, ня роўня, схоўня, коўня(конаўка), багоўня, вазоўня(абозьня), лядоўня(рас.: холодильник), працоўня, няпоўня(некамплект), ёўня, раёўня, гасьцёўня

нароўні

адзоўнік(апэлятар), ахоўнік, адноўнік, адкаркоўнік, бавоўнік, бульбоўнік, бабоўнік, віноўнік, вандроўнік, гуркоўнік, газаахоўнік(рас.: противогаз), гарбузоўнік, гняздоўнік, галдоўнік(рас.: подданный), гаёўнік(рас.: боровщик), дзядоўнік, духоўнік, змоўнік, засноўнік, зімоўнік, заваёўнік, кустоўнік, ляшчоўнік(арэшнік), малітоўнік, назоўнік, палкоўнік, палюбоўнік, падпалкоўнік, пасьлядоўнік, панароўнік(рас.: угодник), пазоўнік(рас.: истец), размоўнік, ружоўнік(рас.: розариум), роўнік(экватар), слоўнік, садоўнік, тынкоўнік(рас.: штукатур), танцоўнік(рас.: танцор), фарцоўнік(рас.: фарцовщик), царкоўнік, целаахоўнік

роўнядзь

поўніць, напоўніць

*самаробны, шкларобны, вінаробны, земляробны, няўробны, дробны, асобны, паасобны, падсобны, шкадобны, няўдобны, спадобны, аздобны, лобны, надлобны, непадобны, валачобны, мікробны, гардэробны, жалобны, падробны, непадробны, заробны, нізкапробны, чыстапробны, пробны, падобны, громападобны, вантробны, анаэробны

дапатопны, няўхопны, акопны, ізатропны, акропны(жахлівы), калейдаскопны, тэлескопны, пахопны(пасьпешлівы), неахопны, падкопны, копны, паклёпны, прыклёпны

пробня

доўбня

пасобнік, налобнік, падробнік, аднаасобнік, падсобнік, жалобнік, валачобнік

паклёпнік, акопнік, захопнік, копнік(рас.: присяжный на суде)

сьцёбнуць

прыпадобніць

адсёрбнуць

лопнуць, топнуць, гопнуць

*стогны

навохны(духмяны), вохны

пярогніль

вогнік(рас.: антонов огонь)

дрогнуць

зашморгнуць

сохнуць, здохнуць, уброхнуць, рохнуць, вохнуць(водарыць), чабохнуць(варам)

шорхнуць

бводны, агародны, адыходны, азяродны, абходны, абводны, аднародны, бясплодны, бязродны, безвыходны, высакародны, верагодны, вадародны, велікодны, вілаводны, вынаходны, водны, выгодны, валаводны, веснаходны, верхаводны, годны, дагодны, даводны(пераканаўчы), даходны(рызыкоўны), жывародны, жалюгодны, збродны, заўгодны, згодны, загародны, зводны, зыходны, звыродны, земнаводны, заводны(рас.: породистый), заўсёдны, ёдны, карагодны, крыгаходны, кіслародны, карняплодны, калодны, канодны, лагодны, модны, ніводны, няўродны, нягодны, неверагодны, народны, недародны, нязгодны, няўзгодны(нязгодлівы), нязводны, невыводны(рас.: неистощимый), непагодны, неабходны, неўчародны, наўпяродны(рас.: передовой), навародны(навароджаны), находны(знойдзены), прыродны, пагодны, паходны, плодны, падкалодны, падысподны, пераходны(рас.: преходящий), падводны, прахалодны, першародны, прынагодны, падлёдны, родны, радаводны, расходны(рас.: расходящийся), свабодны, смуродны, самародны, спадысподны, уводны, халодны, хлебародны, ціхаходны, чужародны, чародны, чыстаплодны, шкодны

адваротны, ахвотны, абаротны, акалотны, абдротны(рас.: обоюдоострый), адзінотны, аблётны, бессьмяротны, бестурботны, бесклапотны, балотны, бядотны, беспілётны, вільготны, высотны, гаротны, гаркотны, грымотны, гамотны(масыўны), дрымотны,  духотны, дурнотны, даўготны, журботны, зваротны, зіхотны, заваротны(псых), згрызотны, залётны, істотны, ільготны, котны, калаўротны, крыхотны, лянотны, ламотны, лётны, маркотны, мярзотны, мімалётны, неістотны, неахвотны, неўмалотны, незваротны, няцотны, нудотны, нотны, нямотны, непамыслотны, наваротны, неаблётны, пяшчотны, потны, паваротны, прываротны, палотны, процісухотны, пазалотны, цераззлотны(пазалочаны), пустотны, памяротны, псотны, пяхотны, плявузготны, палётны, пралётны, пілётны, рознамётны(стракаты), сьпякотны, сьмяротны, сухотны, сонцазваротны, самотны, сьціхотны, сьмяхотны, сукротны(рас.: кромешный), слотны, сьлізготны, страхотны, сумётны, самалётны, суплётны, траскотны, турботны, умалотны, узьлётны, хлюпотны, цотны, цнотны, цямнотны, цяготны, цянётны, шархотны, шляхотны(рас.: благородный), шуготны, шчымётны, эшафотны

паўзводна, прынародна

паходня, бязодня, продня(прадоньне), додня(на досьвітку), зводня, ходня(рас.: штольня), збродня(рас.: сброд), бодня(маленькая бочка)

падваротня, дрывотня, сотня

надодні, навагодні, стогодні, тагагодні, заходні, усходні, спадысподні, зводні(плёткі)

суботні

апоўдні

нягоднік, народнік, зводнік, канаводнік, карагоднік, вілаводнік, валаводнік, грэхаводнік, штогоднік, шкоднік, калоднік, споднік, падбароднік, воднік, згоднік, падводнік, агароднік, сходнік, усходнік, ісходнік(рас.: лазутчик), заходнік, смуроднік, моднік, прыроднік, вынаходнік, ходнік(тратуар), дагоднік, ісподнік, адходнік, мімасяроднік(эксцэтрысытэт), заводнік(спарцмэн), доднік(досьвітак), наўчароднік(кандыдат), уводнік(рас.: обольситель)

самотнік, гаротнік, маркотнік, сьмяротнік, ахвотнік, самахотнік(валантэр), дрывотнік, мярзотнік, сотнік, суботнік, дзявотнік, плотнік, пазалотнік, злотнік(ювелір), сухотнік, работнік, мімалётнік, залётнік(рас.: волокита), скуётнік(ігліца)

боўтнуць

высакавольтны

рэкордны, акордны

курортны

бортнік, курортнік

*адзіночны, абсочны(сабака), абочны, абадочны, абыночны(штоночны), агурочны, барочны, блёчны, відавочны, відочны(рас.: видимый), выточны(рас.: исходный), вырочны(вызначальны), змрочны, завочны, малочны, наўзбочны, непраточны, навочны(рас.: наглядный), ночны, невідочны, нарочны(веставы), няўрочны, прыбочны, праточны, папярочны, пабочны(рас.: косвенный), паўночны, падаблочны, парочны(рас.: погодичный), сьвяточны, сточны, скочны, субочны, тамабочны, тагабочны, усяночны, урочны

нязмоўчны, нямоўчны

памочнік, пясочнік, адрочнік, паўночнік, станочнік, завочнік, відавочнік, вочнік(рас.: очевидец), асочнік(рас.: сыщик), агурочнік, урочнік(муж. асобіна папараці)

малочня, пясочня

*моцны, правамоцны

пабоцні(рас.: постромки)

гоцнуць

*плоцьны(рас.: половой), супроцьны(сустрэчны)

*трывожны, заможны, незаможны, бездапаможны, нарожны, кожны, дапаможны, пабожны(рас.: набожный), непабожны, прыварожны, асьцярожны, мурожны, спадарожны, прыдарожны, дарожны, пераможны, непераможны, вяльможны, яснавяльможны, астрожны, набожны, абложны, заложны(рас:. настойчивый), разложны, субожны(рас: убогий), нязбожны(рас.: нечестивый), даўбёжны

панчошны, кіношны

можна

пожня, гожня(рас.: девственница)

панчошня

парожні, пустапарожні

апошні

поршні

упарожне

спадарожнік, падарожнік, падножнік(рас.: половик), астрожнік, бязбожнік, нарожнік(рас.: наугольник), бярложнік, дапаможнік, набожнік(ручнік на абразе), чарнабожнік(рас.: злой колдун), даўбёжнік

кіношнік, гарошнік(акацыя) 

*марозны, розны, вербалозны, абозны, шырозны, высозны, грамозны, глыбозны, завозны, вывозны, нэрвозны, тыфозны, склерозны, кавернозны, позны, прывозны(рас.: привозной), пранозны, адрозны, неадрозны, шыкозны(шыкоўны), барозны, звонкапалозны, махіозны, сьлёзны, сурёзны, адыёзны, лёзны(рас.: без поры одинокий),  каліка лёзны, курёзны, грацыёзны

посны, дзівосны, зайздросны, незайздросны, галосны, пакосны, адносны, росны, выносны, млосны, ускосны, невыносны, хросны, сьветланосны, наносны, сьцяганосны, сьмертаносны, галосны, жалосны, злосны, няўзносны, кросны, высакосны, пераносны, залатаносны, кветаносны, меданосны, адкросны(рас.: отрезанный), сосны, калёсны, дзёсны, вёсны, блёсны

позна, запозна, розна, нарозна(рас.: врозь), Лёзна

парозну

спросну(спрасонку), увёсну

абозьня, розьня

бросьня(цьвіль на вадзе), пераносьня(мэтафара)

вербалозьнік, возьнік, павозьнік, перавозьнік, завозьнік(рас.: помольщик), абозьнік

злосьнік, посьнік, зайздросьнік, дзівосьнік, васьмігалосьнік, уносьнік(насоўка), даносьнік(рас.: ябеда), сукосьнік(ромб), сызвалосьнік(парык)

помсьнік(мсьціўца)

адрозьніць

зьмёрзнуць

забросьнець, бросьнець

ажоснуць

*вокны, валокны

нязмоўкны

скокнуць, цмокнуць, прыцмокнуць, мокнуць, прамокнуць, галёкнуць, ёкнуць, паклёкнуць(палегчы)

жоўкнуць, зжоўкнуць, моўкнуць, змоўкнуць

бомкнуць

зьёлкнуць(агоркнуць)

торкаць, поркаць

заторкнуць, агоркнуць, торкнуць, поркнуць  

*адвольны, аднадольны, абапольны(рас.: обоюдный), алькагольны, адольны, бязбольны, бейсбольны, багамольны, бажавольны, бяздольны, безалькагольны, баскетбольны, баяздольны, вольны, валейбольны, гандбольны, глухадольны, дзеяздольны, двухпольны, двухдольны, жывёльны, здольны, застольны, кантрольны, мазольны, міжвольны, манапольны, назольны, навакольны, нявольны, неспатольны, наўкольны, няўмольны, настольны, неадольны, непрацаздольны, небаяздольны, наўчольны(авангардны), няздольны, няўздольны, нядольны, падпольны, працаздольны, польны, паднявольны, паквольны(рас.: досужий), смольны, Смольны, супольны, серадольны, сухадольны, свавольны, самаадвольны, сольны, школьны

больна

штольня, багамольня, польня, супольня(рас.: община), мукамольня

панявольне(паміма волі)

школьнік, нявольнік, здольнік(рас.: издольщик), дольнік(рас.: дольщик, пайщик), няўздольнік, супольнік, крамольнік, паскольнік, расольнік, настольнік(абрус), застольнік(рас.: нахлебник), стольнік, бажавольнік, вызвольнік, рольнік(араты), падпольнік(рас.: подпольщик), гольнік(голы венік), апольнік(рас.: истопник)

звольніць       

 *аўтаномны, аднатомны, альбомны, абёмны, бяздомны, бессаромны, векапомны(рас.: приснопамятный), велікомны(велічны), вольнанаёмны, галаваломны, злапомны, карчомны, манахромны, межаломны, маёмны(заможны), нязломны, напатомны(на потым), непатомны, нястомны, няўтомны, незапомны, няпомны(хто ня помніць), непрытомны, няўёмны, наёмны, нетаёмны, немаёмны(ня мае маёмасьці), патомны, пераломны, прыёмны, папацёмны, разгромны, сьветаломны, сукромны, стомны, скаромны, утомны, уломны(рас.: ущербный), шматтомны, цёмны, чарназёмны

домна, цёмна, Нёмна(р.)

галаваломня

промні

бяздомнік, бессаромнік, скаромнік, паломнік, помнік, няпомнік, аднатомнік, праломнік(хакер), непрытомнік(рас.: лунатик), сон-цёмнік, карчомнік, наёмнік, падёмнік, пацёмнік(чорт)

помніць

апрытомнець, зьнепрытомнець

неадоймны(неадемны), няўтоймны, уздоймны(кран)

кормны(парсюк)

 дборны, адпорны, араторны, амбуляторны, азёрны, апрыёрны, бездакорны, бяздворны, бяззорны, бёрны, віхорны, вячорны, ворны, вытворны, выборны, воданапорны, горны, густазорны, дабратворны, дворны, дзёрны, жорны, жыватворны, зорны, знадворны(вонкавы), зборны, запорны, ілюзорны, калідорны, люмінафорны, лікёрны, мінорны, мажорны, напорны, надзорны, няворны, ненажорны, непаўторны, неразборны, новазборны, надворны, непраторны, непазорны(рас.: невзрачный), няпорны(заўчасны), пакорны, прасторны, паўторны, прыдворны, пазадворны, пячорны, патворны, пазорны(рас.: благолепный, видный), празорны, першатворны, разборны, рэфлекторны, саборны, спорны(рас.: удачный), спатворны, сэнсорны, санорны, санаторны, сапёрны, творны, торны, узорны, упорны(рас.: упрямый), фальклёрны, хаморны(змрочны), хлёрны, цудатворны, чорны, шматкалёрны

валторна, начорна, порна

зборня(попрадкі ўдзень, рас.: сборище), дворня

прыгорне, агорне, горне, згорне, загорне

зборнік, цудатворнік, спаборнік(рас.: соратник), дворнік, падбухторнік, вытворнік, каморнік, пячорнік, міратворнік, пакорнік, шорнік, укорнік(дагоднік), упорнік(рас.: упрямец), дакорнік(хто дакарае)

горнаш(рас.: панцирь)

горнуць

*аморфны  

 

ы(і)н...

            *{адрына(-ы, -е, -у, -ам), аблачына, ажына, Айчына, Аргентына, аўчына, азярына, акарына, асіна, арабіна, аглабіна, ангіна, асьміна, асьціна, балерына, брыгантына, бормашына, блытаніна, бакавіна, балацявіна, быліна, беганіна, бабравіна, буйміна(рас.: кардамин), вашчына, вечарына, вакцына, вяндліна, важданіна, вітрына, вярбіна, вершаліна, верхавіна, валасіна, вячніна(нерухомая маёмасьць), віціна(сплаў лесу), гільятына, гліцэрына, гарашына, галіна, гміна, галасіна, гадзіна, грудзіна, гарбіна, гадавіна, гліна, груканіна, гасьціна, дзяўчына, дзічына, дактрына, дружына(рас.: спортивная команда), даліна, дамавіна, дупліна, драўніна, даміна, дубіна, драціна, дзесяціна, дысцыпліна, жанчына, жардзіна, заміна(рас.: помеха), загіна(гібель), зеляніна, зьвярына, збор-дружына, ільдзіна, канюшына, калашына(рас.: штанина), крушына, кузына, куртына, карацына(рас.: доспехи), карына, катлавіна, карціна, калатніна, кабіна, каляіна, квашаніна, каніна, каліна, каваціна, краіна, канцавiна(рас.: конечность), лагчына, ляйчына, ляшчына, лучына, лугавіна, лясіна, лускавіна, лавіна, лаціна, лушпіна, ляпніна, ліна(канат), машына, малайчына, мужчына, мерцьвячына, мэдыцына, мандрына(лістоўніца), маліна, махіна, мясьціна, мешаніна, міна(рас.: гримаса), міна(манетны двор), мешкавіна, мякіна, межаніна(рас.: страда), прычына, пелярыны, пярына, парушына, правіна, пуцявіна(палёвая дарога), пуціна(шлях), піяніна, павуціна, падваліна, пухліна, пахвіна, пісаніна, палатніна, пласьціна, палавіна, пражаніна(рас.: жаркое), прасьветлая гадзіна, паўасьміна(рас.: четверик), рына, рашчына, рыцына(рас.: касторка), рабіна, ручаіна, радзіна(сямя), расьліна, спружына, сьцяжына, Скарына, субмарына, седлавіна, сукніна, сьпіна, садавіна, скаціна, сьцябліна, сьвідравіна, сыравіна, сьліна, судзіна, стусіна, сіраціна, сьлязіна, смажаніна, сьвініна, саланіна, саламіна, станіна, страляніна, скаканіна(рас.: чехорда), тычына, Тычына, тэрцына, тарпантына, турбіна, тхліна, трухліна, тузаніна, тарганіна, таўканіна, таўханіна, траціна, трысьціна, травіна, Украіна, ундына, футравіна, хмурына, хаціна, худзіна, хаджаніна, хвіліна, хваіна, хусьціна, цагліна, цяганіна, цісканіна, паўасьміна, цявіна(травінка), пахвіна(рас. пах),  цытрына(рас.: лимон), цына(волава), чупрына, часьціна, часіна, чараціна, чапаніна-лапаніна, чарупіна(рас.: раковина), шыпшына, шына, шкарлятына, шчарбіна, шарсьціна, шкліна, шраціна, штурханіна, шкрабаніна, яліна, ялавіна, Яніна}, канцэртына

*{аршыны(е, -у, -ам), акыны, аспірыны, алізарыны, аквамарыны, асеціны, адрэналіны, аніліны, арлекіны, атрапіны, акрыхіны, абміны(абезды), бурштыны, бляндыны, бэрнардыны, Бэрліны, вугра-фіны, вітаміны, ваціны, вазэліны, ваніліны, віны(рас.: пики карточная масть), гардэмарыны, габардыны, гасьціны(дажонныя, неспадзяваныя, ведамныя), газаліны, грузіны, джыны, дэрмантыны, дэльфіны, жэлаціны, журавіны, зачыны, загіны, клявэсыны, карантыны, кармазыны, каміны, кпіны, карабіны, казэіны, карміны, какаіны, кадэіны, лезгіны, лімузыны, маргарыны, мурыны, мандарыны, нажыны, напаміны, нафталіны, нікатыны, пачыны, палядыны, перапыны, пустамліны, плястыліны, Пэкіны, пэргаміны, пэпсіны, русіны, равэліны, супыны, спыны, сэрпантыны, спачыны, сахарыны, сарацыны, стрыхніны, сададзіны, трампліны, таксыны, успаміны, фібрыны, флярыны(грошы), фармаліны, чалядзіны, язьміны}, гасьціны, драбіны, імяніны, асяніны, макасіны, квасіны(асадак), лазьбіны(пачостка зь мёдам), пагасьціны, рэзгіны, радзіны, хрысьціны, ксьціны, шасьціны(шэсьць тыдняў пасьля сьмерці), марыны(насілкі для нябошчыкаў), саладзіны(рас.: барда), атрасіны, без дайпрычыны, штохвіліны, паўгадзіны, паўасьміны

{адзіны(-ым), верабіны, гусіны, жураўліны, зьмяіны, ільвіны, каціны, краціны, казьліны, казіны, лебядзіны, сакаліны, сабаліны, салаўіны, трыадзіны, чмяліны, савіны, вужыны, ваўчыны, рачыны, павучыны, грачыны, тхарыны, зьвярыны, мышыны}

*такім чынам, чын-чынам, сынам(т.), млынам(т.), тынам(т.), чынам(т.), клінам(т.), блінам(т.), селянінам(т.)

{айчынны(-ым), беспрычынны, блінны, вышынны, глыбінны, гасьцінны, дабрачынны(рас.: благотворительный), сэрцава-судзінны, злачынны, злынны(зайздросны), машынны, мінны, мізінны, несупынны, нячынны, нізінны, плынны, прычынны, павінны, пагадзінны, расьлінны, радзінны, слынны, судзінны(рас.: сосудистый), хуткаплынны, чынны, шынны, шумавінны, шматгадзінны}

*без супыну, бяз спыну   

*{сьвятыня(-і, -ю, -ям), скрыня, пустыня, дыня, цьвярдыня, вяршыня, ахмістрыня(аканомка ў маёнтку), дабрыня(лісьлівец), варагіня, багіня, юргіня}

Еўфрасіньня

*{плыні(-ьню, -ям), цяплыні, сьвятлыні, стыні, латыні, цьвярдыні, велічыні, вышыні, старшыні, Хатыні, Гарыні, сіні}, міні, сіні, алюміні

сьвіньні

*{начыньне(-я, -і, -ню, -ем)(рас.: утварь), павучыньне, жабурыньне(раска), Замлыньне, багавіньне, павуціньне, кліньне, купіньне, рабавіньне, бацьвіньне, лушпіньне, шалупіньне, кратавіньне, макавіньне, маціліньне(рас.: газ тканіна), шумавіньне(пена), іржавіньне, шчаціньне, лупіньне, харкавіньне, Наддзьвіньне}

*адпачынак, учынак, рынак, пачынак, прыпынак, прыскрынак, спачынак, пачынак, руштынак(рухомасьць), адцінак, абцінак, уцінак(рас.: обрубок), камінак(рас.: камелёк), напамінак, суглінак, падсьвінак, барвінак, [К1 а(а)(-)к: ажынак(р.), аўчынак]

цынік, вынік, фінік

суайчыньнік, пустыньнік, чыньнік(рас.: фактор), аўчыньнік, ляшчыньнік, вышыньнік(рас.: высотник), карантыньнік, маліньнік, гадзіньнік, ажыньнік, рабіньнік, журавіньнік, каліньнік, асіньнік, бацьвіньнік, Бацьвіньнік, вінціньнік(вертоград), падтыньнік(рас.: чистотел), павіньнік(вінаваты)

*іней

*сынаў

*сьпінінг

*рабыніч

абынач(штоноч)

*вынас

вынес

мінус

*павінен, вінен

*фініш

кінеш, адкінеш

*злачынец, чужынец, дабрачынец, зьвярынец, папяжынец, аргентынец, жаўкрынец(няўродная глеба), кахетынец, абісынец, кабардынец, гасьцінец, мізінец, дзядзінец(рас.: паперть), бабінец(рас.: притвор в церкви), украінец, пехацінец

*{рынуць(-е, -у, -ем), хлынуць, зынуць(гурбою), назынуць(накінуцца з крыкам), плынуць, вынуць, астынуць, застынуць, сплынуць (рас.: всплыть), кінуць-рынуць, зрынуць(рас.: свергнуть), пакінуць, закінуць, загінуць, гінуць, згінуць, кінуць, адкінуць, акінуць, лінуць}

{чыніць(-ім), расчыніць(цеста), спыніць, сініць, разгалініць, сьлініць}

дзяцінець, зьдзяцінець

выняць  

            ........................................................................................................................................    

 

ы(і)(-)н...

пазыцыйны, аварыйны, афіцыйны, арганізацыйны, адукацыйны, абэрацыйны, апэрацыйны, атэстацыйны, асацыяцыйны, авіяцыйны, апэляцыйны, артыкуляцыйны, акупацыйны, акцыйны, біблійны, варыяцыйны, вакацыйны, гімназійны, дэманстрацыйны, дызэнтэрыйны, дзьвёхсэкцыйны, завыйны, зашыйны, інфэкцыйны, індустрыйны, інструкцыйны, камэдыйны, калярыйны, кампазыцыйны, кааліцыйны, камбінацыйны, кульмінацыйны, калянізацыйны, камунікацыйны, касацыйны, каляшыйны, ліквідацыйны, лекцыйны, малярыйны, мабілізацыйны, меліярацыйны, нічыйны, нашыйны, памыйны, партыйны, парадыйны, пазыцыйны, прафэсійны, пэнсійны, рэвалюцыйны, рэакцыйны, рэлігійны, традыцыйны, тэлевізійны, сэрыйны, самадыйны, шыйны

мыйня, памыйня

рукамыйнік, памыйнік, ашыйнік

ктыўны, абектыўны, адміністратыўны, асацыятыўны, апэратыўны, асімілятыўны, агрэсыўны, архіўны, вэгетатыўны, дэманстратыўны, дэдэктыўны, дэдуктыўны, дэпрэсыўны, дзіўны, інтуітыўны, ініцыятыўны, імпэратыўны, інтэнсыўны, імпульсыўны, кансэрватыўны, канспэратыўны, крапіўны, незабыўны, непазбыўны, нэгатыўны, нязмыўны, непарыўны, неадрыўны, неспажыўны, наіўны, пасыўны, пэрспэктыўны, плыўны(рас.: плавный), прызыўны, прагрэсыўны, пажыўны, пазітыўны, прэдыкатыўны, партатыўны, прымітыўны, рэактыўны, рэфлектыўны, самазабыўны, спажыўны, сумніўны, супраціўны, фіктыўны, факультатыўны, эфэктыўны, эксклюзыўны

грыўна

біўні, сьліўні, ліўні, жніўні

варыўня(кухня)

крапіўнік, жніўнік(іржышча)

*рыбны, шматшыбны, днопаглыбны, штыбны(модны), наўзглыбны(глыбінны), сядзібны, сялібны, бясхібны, непахібны, няўгібны(непахісны), хібны(памылковы)

дасьціпны, дагератыпны

ліпні

сядзібнік

падшыпнік

прыліпнуць, ліпнуць, хліпнуць, асіпнуць, хрыпнуць, ахрыпнуць, цалыпнуць(хапануць), выпнуць, лыпнуць(вачыма)

выпхнуць

*нясьціхны, іхны

іхні, сьціхні

выгніць

прыгнуць, выгнуць, цьвігнуць(чахнуць), спасьцігнуць

выгнаць

сьціхнуць, дрыхнуць

выпхнуць

спырхнуць, пырхнуць

*агідны, ненавідны, зьненавідны, дзівавідны, дабравідны, абыдны(паўсядзённы)

крыўдны

спрытны, старажытны, сытны, нябытны(неіснуючы), бытны(існуючы), нязбытны, няўжытны, няжытны(рас.: нежилой), пажытны(рас.: благопотребный), ненасытны, першабытны, прытымбытны, абытны, капытны, калярытны, дэфіцытны, мытны, намытны, аксамітны, блакітны, словалітны, элітны, срэбралітны, гранітны, амбітны, маналітны, пітны, зьлітны, зьвітны(спрытны), нязьбітны(рас.: неопровержимый)

мытня

злыдні, тыдні

жытні

агіднік, абрыднік(мярзотнік)

мытнік, спабытнік, здабытнік, нязбытнік(эпілепсія), плытнік(рас.: плотовщик, сплавщик), сітнік(дробны дождж)

бытнасьць, нябытнасьць

абрыднуць

вытнуць(рас.: ударить)

нтычны, апатычны, апрычны(асаблівы), анэгдатычны, аўтакратычны,  анатамістычны, авантурыстычны, артыстычны, антаганістычны, атэістычны, артапэдычны, арыстакратычны, аксіяматычны, аўтаматычны, асімэтрычны, аўтэнтычны, атавістычны, антарктычны, арктычны, апакаліпсычны, аскетычны, аналітычны, арытмэтычны, афарыстычны, алегарычны, антыпатычны, акалічны(рас.: побочный), акіянічны, астралягічны, астранамічны, анатамічны, апакрыфічны, альгебраічны, аналягічны, архаічны, антрапалягічны, амаграфічны, алягічны, алергічны, акадэмічны, барамэтрычны, балістычны, бліскавічны, безаблічны, біяграфічны, біялягічны, батанічны, брусьнічны, бальнічны, барвічны, вульканічны, гатычны, гімнастычны,  граматычны, геамэтрычны, гістарычны, гермэтычны, геацэнтрычны, галактычны, гамэрычны, гарчычны, генэтычны, геральдычны, гуманістычны, гумарыстычны, гіпатэтычны, гарманічны, гераічны, графічны, геаграфічны, гастранамічны, гідраўлічны, геалягічны, геадэзічны, генеалягічны, гіграскапічны, гнасеялягічны, гіранічны, герархічны, датычны, дыдактычны, дыялектычны, дэспатычны, дозамэтрычны, дыпляматычны, дзесяцярычны, дэмакратычны, дыетычны, дыякрытычны, дынамічны, дэмаграфічны, дэманічны, звычны, злаязычны, зычны, істэрычны, ідэнтычны, імпэрыялістычны, ідылічны, ідэяграфічны, катэгарычны, канцэнтрычны, крытычны, касметычны, кабалістычны, капіталістычны, камуністычны, клясычны, кананічны, касьмічны, камічны, крынічны, катастрафічны, клінічны, лімфатычны, лінгвістычны, лексычны, лірычны, летаргічны, лягічны, ляканічны, лягарытмічны, мэлядычны, мэтадычны, мэтрычны, матарялістычны, мэдычны, мітычны, магічны, манафтангічны, міталягічны, мікраскапічны, марфалягічны, наркатычны, недатычны, нігілістычны, нэўратычны, навальнічны, непрылічны(рас.: неуличённый), прывычны, практычны, патэтычны, пэрыядычны, плязматычны, псыхіятрычны, пэдыятрычны, палітычны, плястычны, публіцыстычны, плютакратычны, пшанічны, публічны, пэдагагічны, парабалічны, паліграфічны, пэрыскапічны, палемічны, прылічны(рас.: причастный), рытарычны, рамантычны, рытмічны, сфэрычны, сымэтрычны, саркастычны, срэбразычны, скептычны, сінтэтычны, сэмантычны, спарадычны, сацыялістычны, статычны, стычны(кантактны), сярэднестатычны, сталічны, сымбалічны, сцэнічны, стратэгічны, сунічны, сэйсмічны, сьлічны(прыгожы), таксычны, тэрарыстычны, тэарытычны, тактычны, трагічны, тэрмічны, тэхнічны, тытанічны, тулічны(прысутны), уставічны(рас.: постоянный), флегматычны, фактычны, фаерычны, фасфарычны, фантастычны, фізычны, фабрычны, фанатычны, фонамэтрычны, філялягічны, фізыялягічны,  хімэрычны, хаатычны, хранамэтрычны, храналягічны, хранаскапічны, хранічны, хімічны, цыкляпічны, цыклічны, чэмярычны, чарнічны, элястычны, экзатычны, энэргетычны, эксцэнтрычны, электрычны, эканамічны, экалягічны, элегічны, эпічны, ямбічны

клічнік, кастрычнік, сунічнік, апрычнік, злоязычнік, брусьнічнік, чарнічнік, лічнік, дурнічнік, станічнік, гарчычнік, апрычнік(рас.: любимчик)

*адліжны, кніжны, аблыжны(падманны), лыжны, гарналыжны, падлыжны(дагодлівы), прэстыжны

увішны, зацішны, сьцішны, суцішны, несуцішны, вазьлішны(рас.: превосходный), тадышны, нікудышны, грачышны

кніжня

вішня

лішні, калішні, Усявышні, Навышні, вышні(суд), пакрышні(крошкі)

нялішне, лішне, залішне

кніжнік, ніжнік(валет), псялыжнік, лыжнік, падлыжнік(лісьлівец), смыжнік(густое кустоўе), ятрыжнік, чапыжнік(бадыльлё)

спарышнік, грачышнік

*старызна, Карызна, рызна(пілаваньне), бялізна, дарагавізна, ружавізна, худзізна, гнілізна, гатавізна, рабізна, радзізна, прыблізна, труцізна, падабізна, мялізна(рас.: отмель), блізна(шнар)

наўмысна, сумысна, адумысна

вялізны, прыблізны, эскізны, акцызны, грызны(балючы), жызны(рас.: благополучный, урожайный)

карысны, непамысны, памысны, наўмысны, умысны, ненаўмысны, сумысны(рас.: умышленный), зламысны, дабрамысны, безабрысны, абрысны, адумысны, зоркаблісны, летапісны, непахісны, усюдыісны, існы, няісны, рэчаісны, красапісны, правапісны, рукапісны, кнігапісны, самапісны, упісны(ліст),  машынапісны

выснаў(выснова)

бізнэс

бязвыйсны

рамізьнік, акцызьнік, старызьнік, талызьнік(рас.: потаскун, мот)

зламысьнік, аднамысьнік, іншамысьнік, налісьнік(блін)

зызнуць(брыняць), азызнуць, зьлізнуць(пакрывацца сьлізьзю), асьлізнуць

ціснуць, сьціснуць, націснуць, заціснуць, абвіснуць, віснуць, завіснуць, павіснуць, сьвіснуць, бліснуць, кіснуць, скіснуць, спрыснуць

высьніць

пырснуць

існасьць(рас.: сущность), рознамыснасьць

            *зьнікнуць, нікнуць, панікнуць, пранікнуць, прынікнуць, унікнуць, гікнуць, клікнуць, усклікнуць, крыкнуць, цырыкнуць, гмыкнуць, мыкнуць, цыкнуць, адвыкнуць, прывыкнуць, звыкнуць, пстрыкнуць(рас.: щёлкнуть), трыкнуць, зыкнуць(гыркнуць)

выткнуць

бзымкнуць, вымкнуць(рас.: исключить)

цыркнуць, цвыркнуць, гыркнуць

*аўтамабільны, абмыльны(рас.: ложный), вадэвільны, вастрыльны, даільны, дэбільны, драбільны, двухжыльны, жывільны, замагільны, злоўмільны(рас.: ехидный), інфантыльны, касільны, кадзільны, лябільны, лічыльны, магільны, мабільны, малацільны, маласільны, маразільны, мыльны, мэркантыльны, нахільны, неадхільны, няўхільны, непрыхільны, надмагільны, непасільны, пільны, паільны, прыхільны, пыльны, пасыльны, радзільны, схільны, слабасільны, саладзільны, сэксапільны, сямімільны, салільны, стэрыльны, сушыльны, тыльны, умільны, халадзільны, цывільны, чарнільны, шчыльны

Вільня, магільня, сьвяцільня, пільня, драбільня, салільня, прадзільня, малацільня, маразільня, парыльня, марыльня, сушыльня, курыльня

вудзільна, касавільна, грабільна, цапільна, пільна

пыльнік, шыльнік, затыльнік, тыльнік, мыльнік, напільнік, быльнік(быльнёг), лічыльнік, прыхільнік, сьвяцільнік, магільнік, маразільнік, кадзільнік, мабільнік

*нішчымны, дымны, неабдымны, нястрымны, неадымны(рас.: неотъемлимый), інтымны, уздымны, няўздымны, падтрымны(рас.: несомый), прытымны(прысутны), зімны, ананімны, гімны

стрымна, нястрымна, дымна

зімні

схімнік, зімнік(зімняя дарога), стрымнік(трымальнік)

рымнуць, грымнуць

*мірны, ціхамірны, сьвірны, плямбірны, зьвірны(зь віру), галадамірны(малаежны), зэфірны, кефірны, сувэнірны, элексірны, ювэлірны, буксірны, імбірны, пункцірны, ампірны, сырны

кумірня

уціхамірнік, лірнік, пырнік, сырнік, стырнік(стырнавы)

 

у(ю)н...

            *{трыбуна(-ы, -е, -у, -ам), лагуна, каруна, картуна(рас.: красный товар), фартуна, лякуна(прагал), камуна, маруна, шхуна, дзюна}

сунна(-ы, -е, -у, -ам)  

*{струны(-ам), труны, руны, гуны, тайфуны, трыбуны}

{рунны, трунны, струнны, тунны(марны), чыгунны, дзюнны}

*{красуня(-і, -ю, -ям), клуня, пуня, прыгажуня, шабуня(рас.: шутник), груня(ладная жанчына)}

{рыкуньня(-і, -ю, -ям), паўзуньня, грызуньня, маўчуньня}

*шлуньне(вантробы)(-я, -і, -ем)

*чуні(пасталы), руні(р.)

*ласунак, гатунак, трунак, пакунак, рыштунак(рас.: снаряжение), пацалунак, цалунак, весялунак, ладунак(рас.: набой), карунак, візарунак(сілюэт), варунак, стравунак(страва), справунак(рас.: обновка), кірунак, жадунак, накірунак, шацунак, ушчунак, ачунак, пастарунак, сутунак, пачастунак, падарунак, ратунак, прахарчунак, рабунак, рахунак, лятунак, мацунак, малюнак, абсталюнак, [К1 у(ю)(-)к: шлунак(р.), чыгунак ]

закабунек(р.), гунек(р.), пунек(р.), шабунек(р.)

багуньнік, пуньнік, струньнік, пяруньнік(рас.: громоотвод)

*{сунуць(-е, -у, -ем), засунуць, адсунуць, перасунуць, лунуць(згінуць), плюнуць, сплюнуць}

{скалдуніць(-ім), наструніць, ачуніць, наклуніць(рас.: навьючить), лабуніць(песьціць)}

аблунець(пасівець)

            ...............................................................................................................................................

 

у(ю)(-)н...

*чуйны, ціхабруйны, непамілуйны

*згубны, трубны, бубны, загубны, самагубны, безрахубны, шлюбны, пазашлюбны, славалюбны, срэбралюбны, сонцалюбны, сьвятлалюбны, самалюбны, зьлюбны(рас.: полюбовный)

рупны, купны, наступны, неадступны, падступны(рас.: коварный), прыступны(зручны для ступаньня), падкалупны(рас.: ехидный), адкупны

лупня(даваць), струпня(праказа)

ступні, шчупні(рас.: щупальца)

трубнік, самагубнік(самазабойца), згубнік

наступнік, адступнік, заступнік(рас.: представитель), правазаступнік(адвакат), адкупнік(рас.: откупщик), крупнік

дзюбнуць

гупнуць

*аслухны(неслухмяны), малюхны(рас.: крошечный)

пульхны

дзявухна

кухня

чухні(пантофлі)

дзьмухнуць, вухнуць, бухнуць, патухнуць, струхнуць, тухнуць, пратухнуць, глухнуць, заглухнуць, пухнуць  

*марудны, брудны, прыблудны, блудны, аблудны, акудны, пракудны, незабудны, неправасудны, падсудны, непадсудны, правасудны, асудны, прастудны, непрабудны, судны, будны, Будны, рудны, гарнарудны, нагрудны, цудны, этудны, няўклюдны, бязьлюдны, людны, сьмехалюдны, паўсюдны

чутны, нячутны, пакутны, скрутны, сурдутны, мутны, перламутны, прысутны, неашчутны(рас.: неощутимый), незьмігутны(хто не міргае), смутны, каламутны, магутны, невыкрутны, акрутны, атрутны, кутны, вярутны(паганы), нятутны(нетутэйшы), абсалютны

абрутна(з размахам)

акультны

абсурдны

студня, рудня(рас.: рудник), Рудня

будні

кутні

абязьлюднець

прыблуднік, дуднік, паскуднік, нагруднік, асуднік(любіць асуджаць іншых), суднік(паліца для посуду), Суднік, этуднік, сьмехалюднік, бязьлюднік

пакутнік, трыпутнік, атрутнік, вірутнік, трохкутнік, прастакутнік(рас.: прямоугольник), кутнік, закутнік(рас.: домосед), гутнік(рас.: стеклодел)

*сугучны, неадлучны, бязгучны, адлучны, абручны, кучны, мілагучны, гучны, паўнагучны, нягучны, зручны, нязручны, падручны, бучны(буйны), дакучны, даручны(рас.: верительный), злучны, штучны, спадручны, вылучны(рас.: исключительный)

падручнік, разлучнік, злучнік, даручнік(агент), дакучнік, лучнік, ключнік, анучнік, акучнік

*мужны, саматужны(рас.: кустарный), валацужны, недалужны(рас.: незадачливый), паслужны, няўслужны, патужны(здаровы), натужны, акружны, папружны, галавакружны, спружны, смужны, ланцужны, мітужны(мігатлівы), недалужны(хваравіты), саматужны, дзяружны, вяртлюжны, сьцюжны, вілюжны(завілы), мецялюжны(завейны)

слушны, непарушны, нязрушны, скрушны, залушны, калатушны, завірушны, мройнаскрушны, задушны, двурушны, заюшны(заўзяты)

кружна(у абыход)

крушня, сушня, птушня, клюшня

чушні(абутак), клюшні(рас.: клешни), струшні(рас.: развалины)

прыслужнік, валацужнік, паслужнік, саматужнік(рас.: кустарь), чужнік(чужы), патужнік(рас.: подельник), ланцужнік(катаржнік), лапцюжнік

двурушнік, птушнік, лапушнік, кажушнік(рас.: тулупщик)

мужнасьць, патужнасьць

*люзны(свабодны для праходу)

зналусна(рас.: мельком), неапусна

спакусны, распусны, хаўрусны, неапусны, капусны, абрусны, вусны(мн.), гнюсны

нятускны

кузьня

гарбузьнік, кукурузьнік

спакусьнік, распусьнік, хаўрусьнік, капусьнік

блюзьніць(ганіць)

грузнуць, брузнуць(пухнуць), набрузнуць

хруснуць, плюснуць

хрумснуць

*сукня

ашукны(падманны), беспрынукны, няўшчукны

стукнуць, хукнуць, грукнуць, гугукнуць, ушчукнуць(рас.: иссякнуть), як хукнуць

*утульны, няўтульны, беспрытульны, цыбульны, загульны, разгульны, шчыгульны, агульны, аульны, бязульны(свавольны)

гульні

цырульня

цырульнік, беспрытульнік, цыбульнік, багульнік, бадульнік, трульнік, мантульнік

абагульніць 

*тлумны, сумны, думны(рас.: благочинный), многадумны, раздумны, задумны, шумны, глыбакадумны, неабдумны, спадумны(уяўны), звыдумны(рас.: придуманный), неразумны, разумны, глумны, гумны(мн.)

разумнік, сумнік

румнуць(гурбою)

*архітэктурны, ажурны, амбразурны, амурны, арматурны, агентурны, авантурны, агурны(неслухмяны), віхурны, велягурны, вялюрны, гарнітурны, гравюрны, гіпюрны, дзяжурны, карыкатурны, калямбурны, культурны, курны, каньюнктурны, крэатурны, кліентурны, клявіятурны, літаратурны, мукулатурны, мануфактурны, мініятурны, мундурны, Мэльбурны, нецэнзурны, нактурны, працэдурны, палітурны, партытурны, падскурны, структурны, смалакурны, Сатурны, тэмпэратурны, трубадурны, фізкультурны, фігурны, фактурны, хаўтурны, цэнзурны, юрны(юрлівы)  

смалакурня

дурні, пашыцца ў дурні

фізкультурнік, мануфактурнік, авантурнік, агурнік(неслух), абязурнік(гарэза)

 

Н2

баразна вясна

 

на(я)

*{баразна(-е, -ы, -у), блюзна, Бярэзіна, вайна, віна, вясна, гніліна, гамана, галізна, галіна, гугна(гугнявы), галаўня, даўніна, Дзьвіна, дзясна, Дзясна, жаўна, збажына, зьверына, зуна(плакса), крывізна, курна(варкатаньне), кірна(раскірэка), мана, навіна, першына, рабізна, сьцяна, струна, сьвежына(рас.: свежатина), слабіна, старана, труна, таніна(рас.: дешевизна), хна, хатняя вайна, цана, Цна, чайхана, чухна(эстонец), шалахна(шалапут), шална(шэрань), ярына}, адна, сама-адна, яна, спаўна, давідна, сьцямна, дацямна, дапазна, дачарна, здаўна, не першына(рас.: невпервой), да дна, зьвідна, дапяна, на, намана(рас.: наугад)

*(манах, магнат, камінар, сканаць..!)

*{аглабня(-і, -ю), абяртня, брахня, браня, балбатня, баламутня, вышыня, велічыня, ваўкаўня(рас.: волчья яма), валтузьня, вастрыня, вяршня, вузіня, валакня, глыбіня, гайня, гарачыня, гульня, гушчыня, глушыня, грызьня, гамазьня, грукатня, дабрыня, далечыня, даўжыня, даланя, да пня, жаўціня, зьвягня, замятня, закладня(лямбард), звадня, зырчыня, крутня, калатня, кружня, касьцярня(кастра), лапатня, маўкліня, маладня(маланка), мазгаўня, мазгатня(рас.: головоломка), меліня, нераўня, першыня, пецярня, пусьціня, парахня, плятня(паклёп), плашчыня, паўніня(паўната), палазьня, радня, разьня, раўня, сьветлыня, сумятня, сьвіньня, стырня, старшыня, сяўня, саладзіня, ступня, стукатня, скрыгатня, спарня(прыбытак), стаўня(бочка для квашанай капусты), таўшчыня, трызьня, трайня, тармасьня, таўкатня, уструшня(нешта ўструшанае), хлусьня, хадня, худзіня, цішыня, цеплыня, цемрыня, чысьціня, чаўпня, чартаўня(рас.: чертовщина), чацьвярня, чмутня, шырыня, шасьцярня, штурхатня}, нераўня, спаўдня, штодня, каня(р.), агня(р.)

*(пясьняр, санях(м.), набрыняць..!)   

 

не(э)

*{абярне(-і, -у), агарне, абажне, абміне, апране, адхіне, адамкне, адапне, бадне, баўтане, глыне, гне, гульне, дасягне, дыхне, жне, закране, зірне, заглыне, зіхне, завіне, запне, замкне, зазірне, замне, зглыне, загне, кране, кусьне, кальне, кляне, калупне, калыхне, капне, кульне, каўтане, кіўне, лізьне, махне, мне, міргне, мігне, перасмыкне, пхне, плітане, памяне, праміне, піхне, пекане, палыхне, прыхіне, прымкне, прамільгне, праглыне, пачне, пратне, пракляне, падаткне, падміргне, пракаўтне, распране, распне, разьвіне, сагне, сьпіхне, спамяне, самкне, сажне, сатне, садане, сербане, секане, скалане, сапхне, саштурхне, скране, скубане, тне, ткне, узмахне, ускалыхне, успалыхне, упікне, уваткне, убрыкне, ускалупне, шугане, штурхне, шпурне, шыбане, шкрабане}, не, мне, не ў цане, траха не, павясьне, удвайне, нараўне, назьне(звонку), уцямне, ні трэ ні мне, папасьне, як навіне(рас.: как вздумается)

*(каўнер, смачней, гнеў, прамянець, сьнег..!) 

*кашнэ, пэнснэ, мулінэ, кайнэ, турнэ, кабэрнэ

*(тунэль, шрапнэль, манэўр, піянэр..!)

 

но(ё)

*{віно(-а, -е, -у), гарно(агмень), дно, дзярно(дзірван), акно, палатно, чарано(дзяржаньне), жарно, гузно(азадак), майно, руно, лайно(рас.: помёт, дерьмо), бярно, бервяно, верацяно, вудзяльно, цапільно, парахно, пшано, талакно, валакно, сукно, стырно(рас.: кормило), сьцягно, радно, дзяржно(дзяржаньне), гумно, багно, кляйно(рас.: клеймо), ражно, мяно(імя), Сянно, садно(рас.: ссадина), судно(пасудзіна), пухно, пахно(рас.: испражнения), карзно(княскі плашч), дзярно(дзірван), ступно}, яно, пано, кімано, казіно, даміно, кіно, адно, чутно, даўно, ажно, усё адно, заадно, невідно, Махно, бор-барно(тарфянік з хвойнікам)

*нот, саганок, нос, дном..!)

*{(ягнё(-я, -і, -ю), зубранё...!), груганьнё, зданьнё, вараньнё, паганьнё, каршуньнё, насланьнё, спаньнё(рас.: спячка), тканьнё, праньнё, гнаньнё, станьнё(перашкода), бярэбяньнё(абярэма), лахманьнё, маставянё(масьніца)}

*(сітнёг, канёк, цішынёй, днём..!)

   

ны(і)

*{апекуны(-а, -е, -у), арганы, бізуны, бліны, буданы, бараны, багуны, балбатуны, бегуны, брахуны, валуны, весялуны, вестуны, віскуны, груганы, гаваруны, галуны, грызуны, гарбуны, гічаны(бацьвіньне), дзікуны, дзірваны, дываны, жупаны, званы, збаны, зыбуны, ілгуны, ільны, кажаны, качаны, кліны, крышаны, каміны, каптаны, кавуны, каршуны, калдуны(рас.: пельмени), каны, курганы, каўтуны, каўганы(рас.: кучевые облака), лесуны, лахманы, ласуны, лапатуны, лізуны, летуны, лапуны(праснакі з бульбы), млыны, маўчуны, мякуны(рас.: моллюски), несуны, перуны, плывуны, прыгажуны, певуны, пестуны, пузаны, паны, піскуны, плакуны, прыгуны, паўзуны(рас.: пресмыкающиеся), паласкуны(яноты), пеюны, палыны, пазыўны, равуны, рызманы, саганы, стаўбуны, сны, сланы, сысуны(рас.: млекопитающиеся`), сыны, седуны, табуны, таганы, таўстуны, таны, уюны, у сапуны(пайсьці), хапуны, хітруны, хадуны, цівуны, цыганы, цурбаны, ціпуны, цягуны(страва), чаўны, чыны, шатуны, шаптуны, шархуны(бомы), шаргуны(бомы), ядуны}

адны, адпраўны, адсыпны, буйны, балацяны, выхадны, вараны, вадзяны, выязны, вушны, выграбны, вышукны, грыбны, дурны, дрывяны, драцяны, дзьвярны, дападны(рас.: пронырливый), заказны, западны, мучны, начны, нутраны, невыязны, нажны, націскны, паўцаны, пітны, пракідны(рас.: разбитной), пасуўны(рас.: скорый на подъём), парцяны(рас.: хлопчатобумажный), пакаўны(ёмісты), пушны(зь мякіны), перакладны, рачны, раскладны, сакаўны, сьвіны, сараматны, сувязны, стаўны(вэртыкальны), смаляны, скураны, скразны, травяны, цемянны, чапурны(рас.: чопорный), штабны, шкляны, яны

*ныр, адным, вараных..!)   

*{абцягні(-у), вярні, павярні, гарні, загарні, зацягні, разгарні, адшчыкні, лыгні, перадыхні, дыхні, адпачні, цягні}, {гамані(-ю), перагані}, {агні(-я, -ю), авадні, камяні, акуні, дні, пні, мяні, ліні, працаўні, галаўні, целяпні, сьляпні, кавярзьні(лапці), валасьні, селязьні}, прамяні, ячмяні, спакмяні(рас.: предметы), карані, апаўдні(апоўдні), папаўдні(рас.: пополудни), ні, ані, ані-ні, спачні!(рас.: вольно!), ляшчы ды акуні, на пні, кані(м.)

*(граніт, зьнік, паніч, чыніць..!)

 

ну(ю)

*гну, ану, ну, ну-ну, сну(д.), пяяць курну(варкатаць)

*(зірнуць, штурхнуць, кнур..!)

*{абагульню(-і), апяню, абманю, ажаню, ачарню, адчыню, апаражню, азеляню, адганю, апладню, абараню, ацаню, асланю, асемяню, ацяню, аслабаню, адмяню, адцясьню, абвадню, бараню, бубню, віню, ганю, гаманю, гразьню, даганю, званю, зазваню, загаманю, замяню, зацямню, зьмяню, забараню, запаланю, зманю, засланю, зачыню, зганю, зьвіню, маню, натхню, навадню, начарню, паланю, пяню, пазваню, праганю, пачарню, пасіню, пню(д.), падманю, пацясьню, пачыню, парадню, прысьню, падганю, сьню, сасьню, спыню, супыню, сіню, спаражню, удакладню, узгадню, узмацню, укараню, узбуйню, ушчыльню, цясьню, цямню, цаню, чыню, чарню}, углыбіню, упершыню, увышыню, парвэню, авэню, мэню, каню(д.)

*(нюх, канюк, гнюс, панюх..!) 

 

Н3

бархан караван

 

...а(я)н

таман, арлан, аксюмаран, арангутан, англаман, айран(малочны напой), асман, агрэман, аман!(рас.: аминь!), акіян, аэраплян, бархан, балван(рас.: идол), будан(рас.: шалаш), баран, баран(гэбаль на чатыры рукі), банан, буран, багдан(падкладанец), Багдан, багдыхан, буян, бацян(бусел), вулькан, варан, вэтэран, васпан, валярян, гарлан, гураган, груган, галган(нягоднік), ган(рас.: изьян), гаалян, дурман, душман, дзірван, дыван, духан, даліпан(далібог), дэкан, донжуан, дзедуган, дэльтаплян, дурнапян, дАртаньян, жупан, зман, збан, зладзюгаман, злакаман, кран, каштан, качан, караван, Каран, кажан, крышан, курган, капітан, канкан, каптан, каплан, калчадан, кегельбан, касталан(рас.: балахон), калашман, казан, калдубан(маленькая бочка), кашталян, кальян, клян, ліман, левіятан, ляўсан, лахман, лузан, Лібан, лан(вялікі кавалак поля), майдан, мультан(рас.: бумазея), мэрыдыян, наган, нарзан, падман, паркан, партызан, параван, плятан, пелікан, плябан, пузан, пан, пеан, поліўрэтан, плян, павіян, рэстаран, раман, рыдван, рызман, рамазан, стан(рас.: положение, сословие), саган, Саган, сан, саман, сарафан, султан, скрыган(скрыль), сапсан, сам пан, талісман, таган, туман, таран(рас.: тарань), тыран, тытан, тымпан, турбан, тульпан, тарпан(конь), тан(напой), тран(рыбін тлушч), уран, фурман(рас.: кучер), цыган, цурбан, ціхман, цэляфан, цімян(ладан), чабан, шаман, шатан, шарабан, экран, ятаган, ян(кіт.), Ян 

*здань, твань(рас.: тина), тхлань, адхлань, капань, глушмань(глухі), гартань, наслань, лань, шчань(дубовая бочка), Лань, Шампань, Барань, векамань(неруш), вітань(вітаньне), рань, стань, паўстань, стань(рас.: армейский пост), гань(загана), адхлань(адхланьне), юрань(герань), юань(грошы), скрань(бок), глянь, зьвянь, румянь, зьзянь(зьзяньне), ялань(паляна)

*камбайн, дызайн, глінтвайн, партвайн, он-лайн, Айнштайн

*накдаўн

 

...е(э)н

бмен, абарыген, ацэтылен, аўтаген, алерген, Аахен, бязьмен, бізнэсмэн, бармэн, бушмэн, Верлен, габелен, ген, дальмэн, дзэн, джэнтэльмэн, кмен, Карфаген, крэн, кузэн, кангрэсмэн, манекен, мэтылен, мэтрапалітэн, наўзамен, падмен(сурагат), разьмен, рэфрэн, рэкарцмэн, селен, спарцмэн, сюзэрэн, Сэн-Жэрмэн, трэн, тэрэн(тэрыторыя), тлен(кісларод), узамен фасген, фэн, хрэн, чарэн, шатэн, Шапэн, этылен, Эн, яхтцмэн

*алень, агмень(ачаг), авадзень, адзень, аржавень(іржавае балота), акравень(акравак), апівень, Арсень, абдзень(рас.: за день), абарацень, акружэнь, бюлетэнь, валасень(гнаяўка), віцень(вітушка), вусацень(вусаты), варачэнь, валацэнь(валацуга), глухмень, галавень(рыба), глыцень, гнілавень, галень(голы венік), гламазьдзень(бязглузды), духмень, дзень, дзенна-дзень, другадзень(аўторак), дзярмень, даўжэнь, дрэнь, жэньшэнь, залівень(залева), знадбень(кожная патрэбная рэч), ірдзень, Ільмень, камень, камень-аграмень, крамень, калыпень, кудмень, кетмень, кавярзень(лапаць), крамзень-крамзень(рас.: чирк-чирк), клышавень(клышаногі), краень(рас.: предел), каршэнь, кішэнь, курэнь, крышэнь(скрыль), ледавень(ляднік), лазьбень(посуд для мёду), лупень(лупцоўка), латар-камень(велізарны), лапацень(сьвердзел для дрэва), ліпень(рас.: хариус), мень, мярсьцень(даўно памерлы), мацавень(рас.: щупальце), мішэнь, мігрэнь,  надзень, напрасьцень(напрасткі), прамень, пень, працавень(рас.: трудяга), працадзень, пругмень, паўцень, пляцень, прыгумень, пасьцілень(матрац), павень(павеў), пласьцень(рас.: пласт), паштадзень(паўсядзённа), пахлапень(лапаць), патаень(камень пад зямлёю), пахацень(нешта вельмі пахкае), пачапень, паплавень(паводка), піхень-піхень, рашацень(рас.: жалюзи), рагазень(мех), рагавень(табакерка з рога), ступень, струмень, сьляпень, сьцень, сьветлацень, спакмень(прадмет), скрыжавень, суцьмень, сухмень, скавырзень, селязень, стаўбень, супрацавень(рас.: сотрудник), справа дрэнь!, сачэнь, тхнень(тхненьне), тупень(рас.: тупица), таўхень, уплень(укорань), усьпень, хаўбень(дурань),  цень, цюлень, ціхмень, ціхень(рас.: тихоня), целяпень, шчэнь(шчанюк), штодзень, шарасень(шарон), чарапень(чарапок годны для нечага), чарэнь(под печкі), ячмень

*басэйн, кранштэйн

*камінтэрн, канцэрн, Жуль Вэрн, Бэрн

 

...о(ё)н

дхон, амбон, аўтахтон, абгон, адгон, азон, ацэтон, абэртон, амон, аджон, атракцыён, аўкцыён, антыцыклён, акардыён, адцён, батон, бідон, барон, балькон, бекон, бэтон, бастон, бадмінтон, барытон, бажон(рас.: сьвятоша), бабажон(жанаты на старой), балабон, бастыён, батальён, балён, бульён, більён, біятлён, Бабілён, вагон, выдрыгон, ветрагон, вазон, ва ўнісон, Вашынгтон, відзён, Віён, гудрон, гон, гарсон, гамон, грамафон, гарнізон, гаўрон(крумкач), гуд-звон, гумён(р.), дракон, звон, дыяпазон, дыктафон, дзю Пон, дон, Дон, дзвон, драсён, дывізіён, даміньён, Ерыхон, ён, жаргон, жарон(камень у жорнах), жэтон, жадзён, звон, закон, загон, згон, забабон, заслон(щит), захон(щит), здавён, іон, канон, кон, кардон, камбінезон, кесон, камэртон, клон, красны звон(рас.: Благовест), клён, каньён, кампаньён, катыён, лексыкон, Лісабон, люстрадзён, лён, лікадзён, легіён, лясьён, Ліён, лямпіён(ліхтар), мусон, марон, мэгафон, маратон, магнітафон, мікрафон, махаон, матлахон(непаседлівы), мільён, мацыён, мэдальён, млён, маладзён, нэон, неўгамон, наўздагон, нэўтрон, нэўрон, на згон(зімы), нэйлён, найдзён(знайда), парасон, перазвон, патысон, паклон, патрон, пэрон, палон, перагон, плытагон, прагон, пляфон, палігон, паўсон, пантэон, плянктон, пратон, паўтон, пэон, пазытрон, Плятон, пампон, Плютон, пакон(рас.: установление), пітон, патэфон, прахон, праклён, паўдзён(поўдзень), пасьлён, плён, паштальён, павільён, Пігмаліён, пансіён, паралён, парцыён, ражон, разгон, разгамон, рубон!(рас.: ура!), раён, рулён, рацыён, рэгіён, сон, слон, скон, самагон, спарон, салдафон, спагон(спагнаньне), сутон(вільготны вецер), Сымон, сэзон, спакон, склон(рас.: падеж), спрасон(спрасонку), стадыён, салён, скарпіён, трон, тампон, тон, тэрыкон, трыльён, трыятлён, талён, услон, угон, угамон, удакон(удосталь), унісон, усхон, тэўтон, фургон, фараон, фэльетон, фаэтон, фанфарон, хітон, халцэдон(кварц), Харон, Херсон, хамэльён, цыклён, Цыцэрон, чэмпіён, шарон, шадрон(рас.: гарус), шаўрон(рас.: галун), шаблён, шыньён, эскадрон, электрон, эон, эшалён, эталён, эмбрыён

         *скронь, агонь, абалонь, аблонь, далонь, конь, півонь, тонь, сутонь, супонь, засупонь, бяссонь, бронь, парахонь, стонь(першы лядок), астаронь(збоку), Гасконь, Блонь

*Кёльн

*наўзроўнь

 

...ы(і)н

бмін, асецін, адзін, адрэналін, анілін, арлекін, атрапін, акрыхін, армянін, абмін(абезд), адцін, аршын, апэльсын, акын, аспірын, алізарын, аквамарын,  блін, Бэрлін, Бэнджамін, Болдуін, бурштын, бляндын, бэрнардын, бэнзын, вітамін, вацін, вазэлін, ванілін, вугра-фін, Варгін(каціны кароль), грамадзянін, газалін, грузін, габардын, гардэмарын, джын, даччын, дэрмантын, дэльфін, дыамін, жэлацін, загін, зацін(упартасьць), земянін(рас.: помещик), зачын, злачын(злачынства), клін, Клін, камін, казэін, кармін, карабін, какаін, каалін, кадэін, карантын, клявэсын, кармазын, капуцын, капалын(шалом), лімузын, люстрын(шарсьцяная тканіна), лезгін, людзьвін, млын, маргарын, мурын, муэдзін, нафталін, націн, нажын, нікатын, плястылін, пустамлін, Пэкін, пэргамін, пэпсін, парафін, паланкін, палядын, палын, пачын, перапын, русін, націн, равэлін, размарын, селянін, стрыхнін, семянін, сын, супын, спын, спачын, супачын, сэрпантын, сахарын, сарацын, стэарын, сам-адзін, тын, таксын, тамбурын, трамплін, успамін, фармалін, фін, фібрын, флярын(манета), фуксын(фарба), хінін, хрысьціянін, цын(волава), Цын, цэпэлін, чын, шчыгрын(рас.: шагрень), шчын(рас.: пласт), язьмін

 *плынь, цяплынь, сьвятлынь, гарачынь, далячынь, удалячынь, стынь, латынь, наўплынь(рас.: вплавь), крынь(крыніца), слынь(рас.: молва), брынь(рас.: рябь на воде), цямрынь, Аамынь, Катынь, Хатынь, Гарынь, лінь, ква-кум-бінь, інь, сінь, Мінь 

 

...у(ю)н     

пякун, бізун, багун, бягун, бурун, брахун, балбатун, баўтун(яйка), валун, вястун, весялун, віскун, вяшчун, вядун, гарбун, грызун, галун(квасцы), гун, гаркун(гарлан), Гаркун, гаварун, гладун(бат.), граюн, гаюн(гаёвы дзед), дзікун, джгун(зух), дзярун, дуб-вядун, Дзэ-дундзюн, ілгун, зыбун, зьвягун, кавун, каўтун, каршун, клыгун(кульгавы), каплун, Карачун, кідун(кідае), клікун(склікае), Клікун, калдун(рас.: пельмень), калбатун(яйка-баўтун), лясун, ласун, лятун, лапатун, лізун(ласун), лапун(праснак з бульбы), маўчун, мароз-пякун, ні хадун ні сядун, пярун, Пяркун, пястун, плывун, піскун, прыгажун, прыгун, паўзун, плакун, пявун, пярхун, пяюн, равун, сысун, сядун, стаўбун, стрыгун, скакун, сьмялун, табун, тайфун, трыбун, таўстун, таптун, трава-разун, уюн, фарсун, хадун, хапун, хітрун, харашун(прыгажун), цівун(рас.: приказчик имения), ціпун, цыпун, цвыркун, цягун(рас.: буксир), чыгун, шаптун, шпігун(шпег), Шпігун, шаўкун(рас.: фазан), шапка-стаўбун(папаха), шалахтун(шалахна), ядун, янот-паласкун 

*рунь, акунь, лунь, тытунь, чунь, латунь, шампунь, наўгрунь(наўскач), угрунь(бегма), сунь, прасунь, усунь, засунь, вунь, цмыгунь(рас.: шмыг), хоць ты лунь

*фюжн

*Мэльбурн, Сатурн, нактурн