Р1

Барбара няздара

 

а(я)р...

*{атара(ы, -у, -ам), ачмара, ашара(рас.: отбросы), амшара, апара(месца ў рацэ, што не замярзае), ахвяра, байдара, Барбара, гаргара, гітара, гіляра(лодка з дошак), запара(рас: заварка), імшара, кашара, кіфара, кара, мара, мажджара(рас.: мортира), няздара, Ніягара, пачвара, пара, павара(прылада для гбаньня абручоў), паўгектара, скнара, свара, тара, тыяра, фара, фанфара, Фэрара, хмара, цыгара, чмара(поблуд), чара, чамара(чорны саван), чынара, Шчара, шпара(рас.: паз), ярара}     

*{абшары(-у, -ам), антыквары, ангары, аксэсуары, аўтакары, амары, акуляры, бульвары, бары, баўгары, былінары(гербарыі), бенуары, будуары, выжары, выдвары(рас.: привереды), Валасажары(Стажары), грыбавары, гектары, Гіблартары, дынары, даляры, жандары, жагары(тонкае сучча), загары, Ікары, кашавары, камінары, камісары, кірасары, кулуары, кашмары, кальмары, кары(рас.: дроги), казуары, мылавары, медавары, муары, мэмуары, мажары, мухаяры, мадзяры, навары, нагары, пажары, папары, пісуары, перагары, пагары(пажарышчы), пралетары, парлямэнтары, пэньюары, піяры, разгары, рэзэрвуары, рэпэртуары, раздабары(павядакі), сквары, салявары, самавары, сэмінары, стацыянары, Стажары, твары, тавары, тратуары, увары, узвары, удары, фігляры, фармуляры, хазары, цяжары, чары, штандары, шклавары, шнары, шкіпінары, шаравары, ягуары, ясакары, янчары(бомы), янычары}, жары(рыжы), сьветлатвары, манголатвары, дробнатвары, шары(прыцемак), вікары, тары-бары, чмары(рас.: красно-бурый), мшары(гнеды)

*задарам, вар-варам, скварам(т.), варам(т.), дарам(т.), шарам(т.), ярам(м.)

*агарак, недагарак, карак, падшпарак(падлетак), фальварак, шарварак(пачынка дарог, мастоў), сухмарак(воблака), перастарак(доўга нежанаты), недавярак, паярак(воўна ад першай стрыжкі ягняці), [К1 а(а)(-)к: сварак(р.), гаспадарак]

*таварыш

паляруш, дыяруш

*арышт 

            *зараз

ярус, шклярус, гарус(шарсьцяная тканіна), натарус(натарыюс)

нарыс

*парась(імгла)     

*старасьць, нарасьць, парасьць(рас.: поросль)

*ярац(першы шчанюк), Ярац, аварац, баварац, аджарац, ардынарац, таварац(рагатая жывёла), марац(сакавік)

*шкарадзь(хлобазд, ткс.: нягоднік)

{марыць(-у, -ыш, -ым), парыць, атаварыць, скварыць, уладарыць, гаспадарыць, уштукарыць, шнарыць, пляткарыць, стажарыць, абцяжарыць, чмарыць(розгамі), зацяжарыць, цяжарыць, захмарыць, вядзьмарыць, спарыць, кухарыць, зварыць, варыць, засьлемазарыць(зашмальцаваць), скнарыць(рас.: скряжничать), чварыць(цкаваць жывёлу), вясьлярыць, разьбярыць, цясьлярыць}

            .................................................................................................................................

*стажаре(рас.: подстожье), надхмаре, бясхмаре, пагаре   

            .................................................................................................................................

 

а(я)(-)р...

*зяўра, лаўра(манастыр)

лаўры, маўры, літаўры, таўры, дыназаўры, кентаўры, зяўры(губы)

тэзаўрус

чаўрыць(чаўрэць)

*кандэлябры, зябры

наўзапры(рас.: на запоре)

швабра, сябра

амбра, дамбра

набрузь

набрыдзь(рас.: сброд)

*багра(рас.: пурпур), падагра, агра, віягра

параграф

сьцягры(цуглі)

*эскадра, квадра, занадра(пазуха)

андатра, Клеапатра

кадры, набадры(шлеі), ядры(анат.)

тэатры, ятры(люты)

салямандра, каляндра(рас.: кориандр), паляндра(пошасьць, ткс.: багіня сьмерці), скупяндра(скупы)

мантра

унатрусь

заўтра, пазаўтра

астра, алебастра, пілястра

пляйстры(пабелкі)

кайстра, галайстра(галота), майстра

зайздрасць

зайздрык

цапстрык(рас.: безделушка), папстрык(пстрычка)

ятрыць, спанатрыць(рас.: внезапно заметить)

*акры

макра

накрыж

наўкрыў(крыва)

закрут(шаленства)

*жанры

 

е(э)р...

*{сякера(-ы, -у, -ам), мера, вера, мера й вера(рас.: как в аптеке), папера, склера, карера, Гера, цяцера, зьнявера, лера, халера, магера, мэгера, нявера, галера, корнпапера, трыера, прэмера, шпалера, Рывіера, ненажэра, хімэра, вячэра, эра, Вэнэра, кватэра, пантэра, манэра, афэра, атмасфэра, самбрэра, бэра, гетэра, цэра(трут), чвэра(рас.: потешник), бандэра(флюгель), хабанэра(танец)}, удзесяцера, удзевяцера  

*{асьверы(-у, -ам), аеры, абмеры, адмеры, ашчэры, афіцэры, акцыянэры, акушэры, блюзьнеры, бязьмеры, бареры, бруствэры, бэльвэдэры, баксэры, валянтэры, вымеры(рас.: измерения), гіпнатэзэры, грымэры, гувэрнэры, Гамэры, Гулівэры, даверы, драмадэры, дактрынэры, жаўнеры, іншаверы, інжынэры, каўнеры, кхмеры, кареры, камандзеры, касіянеры, каскадэры, комвіяжэры, людазьверы, легіянэры, Мальеры, мэры, марадэры, мушкетэры, мажджэры(таўкачы), мільянэры, мантэры, намеры, памеры, прэмеры, піянэры, партэры, партнэры, прызэры, парфумэры, пленэры, пражэктэры, рэвалюцыянэры, рэзанэры, рэжысэры, рэпартэры, сызьверы(фанатыкі), сквэры, сапэры, сэры, салітэры, уціканеры, Теры, тапэры, транспартэры, флібусцьеры, фокстэреры, фунікулеры, філістэры, франдэры, фразэры, фанабэры, цудэры(цуды), часамеры, шалберы, шмеры, эклеры}, шэры, дзьверы, да халеры, даць веры

*надмеру(рас.: чрезмерно), нахалеру

*зьверам(т.), мэрам(быццам)

*абэрак, цабэрак, куфэрак, пуздэрак(флякон), ашчэрак(хто выскаляецца), сьвідэрак, палуверак(дэсыдэнт), праерак(рас.: прореха), перак(упоперак), [К1 е(э)(-)к: этажэрак(р.), бравэрак]

гарнадзерык(рас.: гренадёр), халерык, алькерык(рас.: альков), істэрык, фанабэрык, дэрык(рас.: лебёдка), халерык

*чэрап

*бераг, бераг(стала), шэраг

жэрах(рыба)

*наперад, уперад, перад, паперад, серад(сярод), верад(балючае месца), нерад(нелад), насамперад

нерат, мерат(дябал)

нераст, бераст(белая таполя) 

*аберуч

*неруш

*цераз, яшчэ раз

верас, Верас

ксэракс 

*аберуч

*дэраш(марозавай масьці)

*праерак(рас.: прореха), сьвідэрак(рас.: буравчик)

вераск(верашчаньне)

*шэрань

*каберац, перац, імберац(рас.: имбирь), каўнерац(рас.: манжета), дваяверац, адзінаверац

*нерадзь, чэрадзь(статак)

шчэрыць(-ыш, -у, -ым), манджэрыць, аперыць, верыць, мерыць, замерыць, ашчаперыць, адмерыць, бамберыць, перыць, блюзьнерыць, шалберыць, казерыць(рас.: глазеть)

вячэраць 

            .................................................................................................................................

*пере, прыазере, паазере, разувере

            ..................................................................................................................................

 

е(э)(-)р...

*хеўра, плеўра, эўра

манэўры

зеўрыць, прасеўрыць(праветрыць)

*срэбра, жывое срэбра(іртуць), зэбра, хебра(хеўра)

лепра(праказа), цепра(жарсьць)

рэбры, цэбры, шчэбры(зябры)

цэбрык

кембрык

жэбрыль(жабрак)

*алегра

зэграч(вірлавокі)

 пярэхрыст

нехрысьць

*цэдра, катэдра

паветра, запаветра(пошасьць), салетра(рас.: селитра),  Петра

нетры, гетры, мэтры

ветрам(т.), зь лёгкім ветрам!(рас.: скатерью дорога!)

ветрык

бязьветрань

шмэндрык

эксцэнтрык

скалапендра

маэстра, аркестра

пасестрым(рас.: шурин)

рэстрась(старызна)

петрыць, ветрыць, абветрыць  

*рэзрух

*зекры(вірлы)

рэкрут, пярэкрут(рас.: перевёртыш)

*цемра

цемрадзь(куды не заглядае сонца)

зацемрыць

 

ё(о)р...

*{абора(-ы, -у, -ам), апора, алегора(алегорыя), гора, гімора(рас.: гримаса), змора, камора, кантора, кутора, канфора, мандрагора, мора, пячора, пакора, патвора(патураньне, ткс.: пястун), прастора, падора(хата ў лесе), пора, разора, рысора, Тора, цыкора, шпора, фора, флёра}, зьвячора, учора, чацьвёра, васьмёра, шасьцёра, сямёра, пяцёра

*{адборы(-у, -ам), абгаворы, агаворы, акторы, атворы, азёры, вачагоры, вадазборы(басэйны), горы, гуморы, гравёры, дэкоры, дакоры, дублёры, жыклёры, зоры, зборы, запоры, заморы(гібель рыбы), здоры, заторы, зажоры, зьдзёры, калідоры, какоры(перапечкі з бульбы), камандоры, каленкоры, качагоры, калёры, капёры, кантралёры, люмінафоры, лінкоры, Лябрадоры, люідоры, лікёры, мухаморы, моры, мэтэоры, міноры, мажоры, мінёры, маёры, марадзёры, макацёры, манцёры, норы, непраторы, нагаворы, оф-шоры, прыгаворы, перагаворы, пераборы(рас.: излишняя разборчивость), паўторы, прышаворы(замоўніцкія прадметы), поры, пракуроры, паўшоры, пёры, прыёры, пацёры(пацеры), растворы, разворы, саборы, сьветлафоры, сапоры(цёмныя хмары), сахоры(вілы), суфлёры, страхадзёры, тэрэадоры, творы, танцоры, тапёры, уборы, узоры, фаворы, фарфоры, фуроры, флюоры, фантазёры, фунікулёры, фальклёры, хаморы(капрызы), хранікёры, шоры, шайморы(мёрзлая бульба), эфоры}, хворы, каторы, белазоры, белакоры, падкаморы, не ў гуморы, празоры, ясназоры, няспоры(рас.: безуспешный), не ў гуморы, краснапёры, апрыёры

*{борам(т.), торам, чаборам, фарфорам, хорам, флёрам}, сорам, скорам(рас.: скоромное), сызморам, пазорам(з выгляду)

форум, кворум

*да ўпору, з напору, няўпору, удвору(дамоў), з бадзёру, дзёру(даць), з дабрамёру(безь нічога ніякага), [Р3 о(ё)р: адбору(д.), абгавору... ]

*аўторак, панадворак, адвячорак, корак, падворак, морак, паморак(эпідэмія), заморак(рас.: заморыш), задворак, ворак(мех), закаморак, абворак, [К1 о(ё)(-)к: зборак(р.), патворак]

сьцізорык, гісторык, хорык(хто капае), тхорык, дворык

*нораў, жораў

*поруч

*кораб

*вораг

порах, на сінь-порах(нашчэнт), ворах(страх з дрыжыкамі)

порух(зрушэньне)

*горад, сморад(смурод)

жораст

форынт(грошы)

*абборыш(самая кепская рэч, ткс.: месца прапушчанае пры араньні), гаворыш, успорыш

*кнораз(недалегчаны кабан), раз-пораз, аднораз(аднаго разу)

*проразь, упоразь, зморазь(марозіва)

*горан, шворан(рас.: шкворень), дзёран

*корань

прорынь(канал)

*прорасьць, порасьць, хворасьць, бадзёрасьць

*ахорац(рас.: кукиш), горац, вугорац, заборац(рас.: манжета)

*спорадзь

{гаворыць(-ыш, -ым), папорыць, распорыць, патворыць, паўторыць, творыць, азорыць, агорыць, субыгорыць(неяк сабраць), зашорыць, прышпорыць, спорыць(спрыяць), шворыць, уторыць, торыць, бухторыць(наливаць цераз край), падбухторыць(падгаварыць), набухторыць(рас.: насмутьянить), дорыць, падорыць, абдорыць, створыць, успорыць, віхорыць, тапторыць(таптаць), суворыць(коней), узорыць(вочы), запраторыць(рас.: упрятать), скугорыць(галасіць)}   

            .....................................................................................................................................

*падворе, надворе, паморе, прыморе, закаморе, двухборе, загоре, заборе, высакагоре, сугоре(рас.: нагорье), перадгоре, узгоре, міжзоре, узморе, сузоре, плыткаморе(шэльф), пяціборе, узборе, аторе

            .....................................................................................................................................

 

ё(о)(-)р...

*добры, харобры

кобра, цынобра(рас.: киноварь)

Кобрын

Копра

домбра

вобраз

упопрысь(паасобна)

попрыч(асобна)

розбрыдзь(разброд)

задобрыць

добрык(баравік)

*пограб

вохрап(рас.: дерзкий поступок)

вохра

ёхры(хітрасьці)

пройгра

возгры(соплі)

біёграф, камэдыёграф, бібліёграф, кардыёграф, гістарыёграф, асцылёграф, фатограф, аўтограф, кінематограф, кінограф, гектограф, гідрограф, географ, палеограф, лексыкограф, калькограф

вохрыць

наросхрыст

пройгрыш, ройзгрыш

*водра(рас.: корь)

макотра(макацёр)

вёдры, шчодры

іпахондрык

водрык(рас.: сыпь)

воддрук

подруб

коўдра

Пётра

контра

шчодрасьць

пяротрус

*ноздры

ростра, востра

в(г)остры, сёстры

пострах

пострыг

апостраф

пространь

вострыць, навострыць

*розрух(рас.: разруха), сама розрух(рас.: часы пик)

пярозрынь(рэвалюцыя)

*мокры

покрыў

покрык, вокрык

вокрач(рас.: на четвереньках)

покрадзь(рас.: крадзеное), мокрадзь

мокрасьць

стокраць

роскрыж(укрыжаваньне)

 

і(ы)р...

*{ліра(-ы, -у, -ам), рапіра, гіра, пальміра, міра, аціра(мякіна), чыра, мамыра(капрызны), сатыра, гутыра(рас.: глыба)}, майна-віра   

*{ампіры(-у, -ам), арыентыры, банкіры, бамбардзіры, брыгадзіры, гарніры, жуіры, зэфіры, інжыры, кефіры, куміры, капаніры, клявіры, канваіры, кліры, касіры, мізгіры, паціры, пунктыры, пасажыры, ранжыры, сапфіры, Сыбіры, сувэніры, сатыры, трыюмвіры, факіры, харакіры, элексіры}, шчыры, чатыры

*{жвірам(т.), мірам, вірам, сквірам, сырам}

*для блізіру(рас.: для отвода глаз)

*вырак, гмырак(рас.: хмырь), [К1 ы(і)(-)к: правадырак, нырак]

панегірык, клірык, лірык, эмпірык, сатырык, цырык

*вырай, шырай

*выраб

*вырад(рас.: урод)

*перабірыч

*уцірыш(сурвэтка)  

*выраз

вырас, клірас

Азырыс

вірус, папірус  

*сьвіран

*алжырац

*вырасьць, шчырасьць

*{натапырыць(-у, -ыш, -ым), тапырыць, махтырыць(красьці), шырыць, пашырыць, калантырыць(рас.: клянчить), галадамірыць, уціхамірыць}  

 

і(ы)(-)р...

*фібры, шчыбры(зябры)

шліпры(рас.: шпалы), Кіпры

выбрык

імбрык

выспраб(спроба)

выбраць

цыпрыс(рас.: кипарис)

*эпіграф

тыгра

выхрыст, антыхрыст

віхры

*кляпсідра, гідра, сідра(р.), выдра

мітра, макітра, палітра, паўлітра, цытра(рас.: падуст, ткс.: легкадумная)

цытрус

вытрас

літры, цітры, пюпітры, хітры, прыхітры(хітрасьці), вытры

дзындра(шлак)

хітрасьць

хітрык

выдраць

схітрыць

*каністра, Істра

*прыкры, апрыкры

выкрык

нявыкрут, выкрут(рас.: уловка)

прыкрасьць

апрыкраць(рас.: опостылеть)

выкрыць(злачынства)

іскры

*мымра(надзьмуты)

*шыфры

 

у(ю)р...

*{архітэктура(-ы, -у, -ам), агентура, амбразура, апаратура, авантура, арматура, адвакатура, адюнктура, агура(гультай), бандура, бздура(рас.: дребедень), бабура(станожка), баюра(выбоіна), віхура, верхатура, глязура, гравюра, дыктатура, дрэсура, карыкатура, культура, кубатура, каньюнктура, клявіятура, кліентура, крэатура, кандыдатура, канфітура, купюра, літаратура, лігатура, мукулятура, мускулатура, мануфактура, мініятура, мікстура, магістратура, натура, палітура, партытура, пячура(нара), працэдура, прафэсура, пракуратура, патура(патураньне), праскура(рас.: просфира), прэфэктура, рэжэсура, скура, сыгнатура, структура, статура(статнасьць), сядура(седзень), сура, тэмпэратура, танзура, тэкстура, увэртура, фізкультура, фігура, фактура, фура, фурнітура, фрызура(рас.: причёска),  цэнзура, цэзура, цынтура(цьвінтарэй), шчура(мыш)}, крамная скура

*{абажуры( -у, -ам), ажуры, амбушуры, аўгуры, амуры, алюры, бабадуры, бардзюры, вялюры, гарнітуры, гяуры, гіпюры, даматуры, дзюры, калямбуры, канфітуры, качагуры(сумёты), каюры, лемуры, мундуры, манчжуры, манікюры, перакуры, пампадуры, смалакуры, табакуры, туры, трубадуры, упюры, хаўтуры}, Мэркуры, пануры, пахмуры, касавуры, велягуры(пыхлівы), анцыбуры(несьці), аднавуры(аднавокі), баязюры(баязьлівы)  

*{мурам(т.), журам, касавурам, шнурам, шампурам, шчурам, юрам}  

*здуру, касавуру, зануру, гуру

*сурык, пячкурык

заканурак, падмурак, прымурак(пяколак), недакурак, паўдурак, лазурак(рас.: синька), ашавурак(рас.: замухрышка), [К1 у(ю)(-)к: мензурак(р.), кузурак]

*дурань

*фюрэр

*дурасьць, панурасьць, пахмурасьць 

*{дурыць(-ыш, -ым), касавурыць, абурыць, журыць, калямбурыць, віхурыць, завіхурыць, бахтурыць(наліваць зь верхам), гандурыць(прастарэкаць), чмурыць, акультурыць, абдурыць, задурыць, занурыць, закурыць, курыць, устурыць, ачмурыць, бурыць, тахтурыць(ісьці з ношкай), апурыць(рас.: обмочить мочой), надудурыць(губы), разбурыць}    

            ....................................................................................................................

*Юре, бескультуре

            ....................................................................................................................

 

у(ю)(-)р...

*кубрык

супры(рас.: прения)

насупраць, супраць

вупраж

умбра(брунатная фарба)

*тугрык

Угры, стугры(рас.: аксельбанты)

падвухрыць(падвучыць), вухрыць(павучаць), навухрыць(рас.: науськать)

*пудра, лахудра, жудра(бурклівы), путра(талакно), юдра(выдра)

футра, перламутра(р.)

палундра, тундра, хлюндра(неахайная), шлюндра(рас.: потаскуха)

плюндры(штаны)

мудры, хитрамудры, вымудры

вудрыг(рас.: навзрыд)

ультра

ютрань

люстра

люстрыць

насустрач

*цукрам(т.)

сукры(рас.: локоны)

цукрыць

*жумрыць(рас.: уминать)

 

Р2

нара дзюра

 

ра

*{зара(-ы, -у), нара, пара, наздра, дзюра, дзіра, мяздра, кара, жамяра, кастра(кастрыца), чмура, гара, махра(махорка), цура(страва), жабура(жыжка на гноі), чаўпра, чадра, ікра, гра, сястра, гусьцяра(гушчарнік), хура(завіруха), бакара, кнура(рас.: сперма), Кура}, Ра, паўтара, паўвядра, пра

*рай, смарагд, абраз, акурат, жабрак, парадзь..!) 

 

рэ

*{перабярэ(-ы, -у), абярэ, зьдзярэ, дзярэ, абдзярэ, забярэ, бярэ, набярэ, ператрэ, абапрэ, дабярэ, падапрэ, адапрэ, арэ, даарэ, сьцярэ, зацярэ, цярэ, адбярэ, жарэ, разьбярэ, распрастрэ, сажрэ, замрэ, памрэ, трэ, сатрэ, прэ, аддзярэ}, карэ, Пуанкарэ, кюрэ, на дварэ, пюрэ, антрэ, жукарэ(жукі разам), кабарэ, гафрэ, дэ-юрэ, рэ(нота)

*(гарэх, карэц, курэнь, чаўрэць..!) 

 

ро

*{таўро(-а, -у, -ы), пяро, вядро, дабро, рабро, нутро, серабро, сітро, сукро(кудры), кутро, кучро(ворс), ядро, ятро(рас.: утроба), Дняпро}, бюро, мэтро, бістро, шаўро, Перо, балеро

*(азярод, супроць, знарок, мурог, герой, гром..!) 

 

ры

*{аўчары(-а, -у), бунтары, бляхары, бабры, бабздыры, будыры, баўдыры, бары, ваяры, ведзьмары, вагары, вясьляры, вугляры(рас.: углекопы), віры, вятры, гушчары, гарбары, ганчары, грабары, гузыры, гуздыры, гаспадары, гандляры, гнездары, друкары, двары, дары, дымары, дудары, даўгары(вугры), даўбыры, джгуры(самцы), жвіры, жыхары, жыбуры(пацурбалкі), змагары, зубры, званары, зьвяры, камары, календары, каўняры, канчары, карчмары, камэнтары, кнуры, кныры, кіпцюры, каптуры, кастры, ліхтары, ліхвяры, лемантары, лапыры(лапы), лапары(народнасьць), махляры, махры(рас.: бахрома), млынары, мраяры, манастыры, мысьляры, нетапыры, на пары(рас.: на сносях), пустыры, плугары, пухіры, плеткары, печкуры, першадрукары, правадыры, павадыры, пясьняры, пехцяры, разьбяры, сьнегіры, сьветары, стаўбуры, сакратары, сябры, тхары, уладары, хутары, цары, цесьляры, цьвінтары, цагляры, чабатары, штукары, шатры, шнуры, шахтары, шынкары, яры}

{паўтары(-у), закуры, звары, вары, згары, пасерабры, скары, падары, ачмуры, дагары, прагары, ствары, устуры, гавары, тры, дары, падары, абдары, угары, успары, схітры, вастры, навастры, перагары, разбуры, твары, прыміры, паміры}, папуры, журы, чухры-мухры(лухта), стары, на зыры, тры, дагары, знутры, угары, Кюры, без пары, паўтары, да трох не гавары

*рыч, стрык, абрыс, скрыль, лябірынт, гаварыць..!) 

 

ру

*угару, на юру, Пэру, неўпару, упару, напару, тпру-тпру, стру(рас.: сотру),

*(наўгрунь, брук, друз, зруб, пярун, даруй..!)

 

Р3

цар гуманітар

 

...а(я)р

бшар, антыквар, ангар, аўчар, аксэсуар, аўтакар, Амар, акуляр, бунтар, былінар(гербары), бульвар, бар, бляхар, бенуар, будуар, баўгар, бакаляр, вар, вядзьмар, выжар, вагар, вішар(благое сена), вахтар, вясьляр, ваяр, вугляр(рас.: углекоп), вахляр(веер), гушчар, грыбавар, грабар, гарбар, ганчар, гуманітар, Ганчар, гэктар, гаспадар, гняздар, Гібляртар, гандляр, дар, друкар, дымар, дудар, даўгар(рас.: угорь), дынар, даўбнар(рас.: ваятель), драбар(рас.: иноходец), дзікар(камень для жорнаў), даляр, жыхар, жандар, жар, змагар, загар, званар, зьвяздар(астроляг), Ікар, кашавар, камінар, кнігар, камісар, кірасар, канчар(рас.: оконечник), каляндар, карчмар, камар, каламар(рас.: чернильница), кальмар, кулуар, кашмар, камэнтар, казуар, катляр(рас.: медник), ліхтар, ляндар, лемантар, латар, ліхвяр, мылавар, медавар, муар, млынар, махляр, мраяр, мысьляр, мухаяр, мадзяр, навар, нагар, натар(натарыюс), пляткар, першадрукар, пажар, папар, пісуар, плугар, перагар, пагар(пажарышча), пралетар, парлямэнтар, пэньюар, пульсар, праставар(вакса), піяр, пясьняр, разгар, рэзэрвуар, рэпэртуар, рандар(карчмар), разьбяр, сьвятар, сьвінар, стыхар, сквар, салявар, сакратар, сабакар, самавар, сэмінар, стацыянар, страхар(крыў стрэхі), санітар, сьвятляр, сальмяр(рас.: нашатырь), смаляр(рас.: смолокур), твар, тавар(гавяда), тратуар, уладар, увар, узвар, уштукар, удар, фігляр, фармуляр, хазар, цар, цьвінтар, цахнар(рас.: гиря), цяжар, цямняр, цясьляр, цагляр, чабатар(шавец), чытар(лектар), чар(рас.: обаяние), штандар, шклавар, шар(рас.: шеренга), шнар(пісяг), штукар, шынкар, шкіпінар(рас.: скипидар), шахтар, шпар(рас.: паз), шкляр, этар(эфір), экзэмпляр, ягуар, ясакар, янычар, яр

*дыназаўр, маўр, Маўр, лаўр, бакаляўр

*анагр(дзікі асёл)

*акр

*жанр

 

...е(э)р

сьвер, аер, абмер, адмер, ашчэр, афіцэр, акцыянэр, акушэр, Апалінэр, блюзьнер, бязьмер, барер, браканьер, бруствэр, бэльвэдэр, баксэр, білітэр, вер, валянтэр, гіпнптэзэр, грымэр, гувэрнэр, гравэр, Гамэр, Гулівэр, давер, даўжэр, драмадэр, дактрынэр, жаўнер, жэр, зьвер, зжэр, іншавер, інжынэр, каўнер, кхмер, карер, камандзер, касіянер, кананер, кавалер, кушнер(рас.: скорняк), каскадэр, камвіяжэр, крэдытэр, крытэр(рас.: критерий), кацэр(рас.: еретик), людазьвер, ландвер, легіянэр, Мальер, мушкетэр, мэр, мажджэр(рас.: пестик для ступки), мільянэр, мантэр, намер, напавер, надмер(рас.: избыток), несэсэр, памер, пяхцер(мех для сена), прэмер, павер(крэдыт), піянэр, партэр, партнэр, прызэр, парфумэр, пленэр, пражэктэр, пэр, рэвалюцыянэр, рэзанэр, рэжысэр, рэпартэр, сызвер(фанатык), сумер(маштаб), сквэр, сапэр, сэр, салітэр, уціканер, Тер, тапэр, транспартэр, флібустер, фокстэрер, фунікулер, філістэр, фразэр, фанабэр, цяпер, Цьвер, цэр(мязга), чацьвер, часамер(рас.: хронометр), чэр(стадыя разьвіцьця пчолаў), шалбер, шмер(шум), эклер

*Эйр

*манэўр

   

..ё(о)р

дбор, абгавор, агавор, актор, атвор, адпор, абрус-самабор(рас.: скатерть-самобранка), абапёр, адпёр, абмёр, адзёр(рас.: корь), бор, бабёр, бадзёр, віхор, вячор(учора), вачагор, вачапор(вісус), вытвор(выраб), Вернігор(асілак), вадазбор(басэйн), вор(мех), віхор-страхадзёр, гумор, гвор(хваля на беразе), гравёр, двор, дэкор, дазор, дор(гонта), зжор, дзеятвор(песа), дублёр, дзелясьпёр(рыба), дабёр, бабёр, жыклёр, збор, запор, здор, затор, зажор, замор, запёр, зьдзёр, задзёр(ногі), калідор, канкістадор, камандор, каленкор, кручкатвор, качагор, касьцёр(рас.: поленица), калёр, капёр, кантралёр, люмінафор, лінкор, Лябрадор, люідор, лікёр, мухамор, мор, мэтэор, мінор, мажор, матадор, мытны збор, мінёр, маёр, макацёр, мельхіёр, непратор(рас.: непроторенный путь), нагавор, навыбор, насупор, наспазор(з выгляду), надвячор, насызмор, наватвор, напрадзёр, оф-шор, перабор, паўтор, пракурор, Пітагор, пазор(рас.: благолепие), прыбор(убор), памор, пікадор, пазёр, прыёр, пёр, памёр, працёр, раствор, развор, рэвізор, ракфор(сыр), разбор(разьбіраньне), распасьцёр, сабор, спор(спрыяньне), сьветлафор, спазор(выгляд), створ(стварэньне), стажор, сызмор(рас.: маразм), сувор(рас.: рубец), супор(рас.: сопротивление), суфлёр, сьцёр, сясьцёр(р.), тхор, тор(шлях), тарэадор, твор, танцор, трэнажор, убор, упор(рас.: упрямство), усьпёр, узор, уразор(уроскідзь), фарфор, Фавор, фурор, фтор, флюор, фантазёр, флёр, фунікулёр, філёр, фальклёр, хор, хлёр, Хабёр(кароль ракаў), цёр(нераст), цёр, цантабор(вялікі сьвідар), чабор, чантыкор, эфор

 

...і(ы)р   

мпір, ажгір(ёрш), Альжыр, банкір, брыгадзір, бабздыр, будыр, баўдыр, багатыр(рас.: богач), вір, гарнір, гузыр(камель), гуздыр, даўбыр, жвір, жуір, зэфір, зыр(халодны вецер), імбір, інжыр, кефір, кумір, клявір, канваір, кныр, кутыр(ворс), кастыр(рас.: костяк), клявір, мір, Мір, мізгір, манастыр, нетапыр, набакір, пацір, пухір, плямбір, псальтыр, пунктыр, пасажыр, павадыр, правадыр, пупыр(рас.: оконечность), ранжыр, сьнягір, сьвір(асьвер), Сьвір, сквір, Сыбір, стыр(стырно), сатыр, сыр, ушыр, ушчыр(да краёў), факір, хлюндыр(ашмётак), цір, чвыр, чыхір(віно), Чагір(Вэнэра), штыр, шавыр!(рас.: шарах!), шафір(рас.: сапфир), Шэкспір, шарнір, эфір, элексір, ювелір

*кімбр

*шыфр

 

...у(ю)р 

бажур, ажур, амбушур, аўгур, амур, алюр, бабадур, бахур(рас.: волокита), баязюр(баязьліўца), вадашчур(рас.: водяная крыса), вялюр, гарнітур,гяур, гмур(рас.: хмарь), гбур(рас.: простолюдин), гіпюр, даматур(рас.: домосед), джгур(кожны самец), жур, каптур, кнур(храк), калямбур, кучур(цурбан), качур, канчур, канфітур, каўшур(асэнізатар), качагур(сумёт), кіпцюр, каюр, лемур, мур, мундур, манікюр, пячкур, перакур, пампадур, прыжмур, пэдыкюр, смалакур, сьнягур(сьнягір), самадур, стаўбур, скасавур, табакур, тур(2), Тур, трубадур, упюр, хадур(жабрак), цахур, цур, цыбур(тоўстае сьцябло), чмур(рас.: дуралей), чур, шнур, шампур, шчур(пацук), юр, яжгур(ёрш) 

*Люўр, Мюўр