А(Я)Е(Э)Ё(О)І(Ы)Ю(У)1

зграя злая

 

а(я)...

*{зграя(-і, -ю), нязграя(неахайная), папая, маладая(рас.: невеста), Тая}

{рабая, сьляпая, скупая, тупая, крывая, палявая, векавая, міравая, грамавая, баравая, другая, благая, дарагая, ліхая, сухая, глухая, худая, рудая, маладая, густая, халастая, сьвятая, пустая, крутая, залатая, тая, чужая, касая, такая, сякая-такая, якая, гаваркая, трапяткая, марская, малая, злая, зямная, скразная, сакаўная, начная, патайная, выхадная, лясная, мажная, рачная, выязная, сувязная, абязная, аржаная, травяная, семенная, старая}

*райаа, Ээстымаа, Саарэмаа

*{акрыяе(-ю, -ем, -еш, -юць), спрыяе, буяе, дбае, зграбае, адграбае, выграбае, сьцябае, шыбае, хапае, капае, ступае, шчыпае, калупае, чапае, кляпае, скляпае, хавае, адкрывае, зрывае, адрывае, пакрывае, абшывае, абівае, абмывае, абрывае, адзявае, апявае, адбывае, аббівае, аблівае, абувае, адпачывае, абзывае, адплывае, авявае, павявае, забівае, зьвівае, вылівае, зьлівае, трывае, сьпявае, парывае, разувае, спачывае, спавівае, бывае, разьвівае, ківае, налівае, зрывае, называе, засявае, падагравае, дажывае, зажывае, пражывае, парывае, перажывае, даплывае, ззывае, дзявае, напявае, высьпявае, пажывае, палівае, перашывае, цягае, кульгае, мільгае, перабягае, міргае, аббягае, запрагае, удыгае, цягае, шугае, памагае, дапамагае, аберагае, зьбягае, джгае, сягае, дасягае, уздыхае, махае, калыхае, пхае, напхае, штурхае, піхае, сьціхае, жадае, даглядае, складае, загадае, гайдае, сядае, прысядае, выпадае, гадае, спагадае, заглядае, выкладае, западае, нападае, падпадае, ападае, занепадае, спадае, даядае, зьядае, выглядае, апавядае, сьвітае, каўтае, катае, тае, пытае, завітае, вітае, каратае, гартае, зацьвітае, адцьвітае, зьвяртае, вяртае, абрастае, адрастае, падрастае, глытае, аплятае, заплятае, растае, расплятае, вылятае, вымятае, адраджае, перашкаджае, дагаджае, саджае, наяжджае, прыяжджае, асуджае, падцьвярджае, сцьвярджае, пазычае, атачае, даручае, прывячае, навучае, мачае, выбачае, зьмяшчае, сумяшчае, дапушчае, абвяшчае, згушчае, разьмяшчае, апрашчае, замяшчае, абяцае, паважае, абражае, зьневажае, звужае, зважае, спужае, загружае, выгружае, пажывае, зажывае, асьвяжае, паніжае, зьніжае, суцяшае, мяшае, павышае, рашае, падвышае, перашывае, прымушае, адразае, вылезае, зьлязае, аблязае, агрызае, загразае, падразае, выразае, адпаўзае, замярзае, зьзяе, зазьзяе, страсае, кусае, зьвісае, атрасае, чакае, сустракае, адтыкае, ашукае, апякае, спускае, пускае, адпускае, выпускае, запускае, зьнікае, упікае, наракае, блукае, дапякае, гукае, выклікае, адмыкае, замыкае, спаткае, шукае, замаўкае, змаўкае, высякае, апускае, палае, адсылае, высылае, багаслаўляе, аднаўляе, крыляе, папраўляе, спраўляе, высьвятляе, палівае, зьлівае, асьвятляе, атуляе, чапляе, трапляе, патрапляе, агаляе, назаляе, натамляе, адрабляе, віхляе, абяляе, страляе, апыляе, пасяляе, расстаўляе, стаўляе, зашчымляе, кружляе, атаясамляе, закругляе, зазямляе, купляе, гуляе, адпраўляе, зарабляе, падрабляе, аздараўляе, абнаўляе, дазваляе, здымае, ламае, задзімае, зьнімае, мае, узьнімае, занімае, разьнімае, узьнімае, перанімае, паднімае, вынімае, даймае, атрымае, займае, наймае, праймае, трымае, атрымае, затрымае, зьдзімае, прымае, стрымае, сунімае, абдымае, данімае, канае, пераканае, выпінае, даканае, прамінае, апранае, пачынае, разьвінае, лунае, замінае, перацінае, мінае, знае, пазнае, зацінае, згінае, абжынае, зжынае, зраўнае, абяднае, глынае, мяняе, абагульняе, натхняе, зьдзяйсьняе, задавальняе, здавальняе, замяняе, разьмяняе, зачыняе, адчыняе, падганяе, апаражняе, праганяе, даганяе, ліняе, заганяе, абганяе, паганяе, абараняе, выясьняе, натхняе, абірае, выцірае, нырае, разьбірае, адбірае, забірае, карае, згарае, памірае, адмірае, стварае, усьпірае, дакарае, сьцірае, замірае, зьбірае, зьдзірае, прадзірае, аддзірае, назірае, пазірае, правярае, вывярае, абурае, дагарае, адгарае, загарае, грае, зайграе, выдзірае, націрае}

*Агаё  

*Мао, Дао, Більбао, Макао, Сяо

*{трамваі(-ю, -ем), ураджаі, малачаі, неўраджаі, абычаі, гусьлі-самаграі, бяскраі(безьмежы), небакраі, акраі, граі, самураі, баі, ратаі, сіпаі, тугаі, гарнастаі, баглаі(боганенавісьнікі), варапаі(сьляпыя), паліцаі, скупяндзяі, батэрфляі, салупяі, пустаяі, цюхцяі}, Гімалаі, Пяршаі, гулі-баі 

*скраю

..............................................................................................................................................

*папайя

*бясслаўе, праваслаўе, бяспраўе, разнатраўе, высакатраўе, шчаўе, наўе(душы нядаўна памерлых), Пераплаўе(рас.: Преполовение), Заслаўе, цяўе

..................................................................................................................................................

*ускраек, акраек, [К1 а(а)(-)к: граек(р.), балабаек]

*наўзаем, наем, гаем(т.), краем(т.), маем(т.), паем(т.), раем(т.), чаем(т.), спаем(т.)

*Каін

*фраер, стаер, гаер

*заяц

акраец, кітаец, малаец

*заедзь, наедзь

{раіць(-ю, -ем), баіць, параіць}

хаяць(рас.: чистить от грязи), лаяць  

 

е(э)...

*{архідэя(-і, -ю, -ям), аранжарэя, асамблея, адысея, батарэя, балея(нізкае карыта для прасаваньня бялізны), бакалея, вея(вейка), верацея(пагорак сярод балота), галярэя, галянтарэя, гінэя, ганарэя, гея, гамазея(склад), дзея, завея, зімавея, ідэя, камэя, кірэя, Карэя, Касыяпэя, кнея(гушчар), лятарэя, лілея, лея(залева), мігадзея(пантаміма), надзея, панацэя, падзея, палея(рас.: поливальщица), кірпея, Расея, сэбарэя, Салямэя, указэя(указ), фея, хаманея(рас.: нелепица), хвузея(стрэльба), шугалея(вялікі човен), шугавея(рас.: буран), зьмяя-шкурапея(вылінелая гадзюка), эпапея, Юдэя, ячэя(печань)}

*радэа

*{гібее(-ю, -еш, -ем), слабее, дубее, сьпее, ружавее, вее, сівее, разьвее, загавее, (і)ржавее, павее, драньцьвее, мярцьвее, чарсьцьвее, прыгажэе, дужэе, харашэе, сее, касее, сурчэе, таўшчэе, саладзее, радзее, мадзее, залацее, тлусьцее, апусьцее, варяцее, таўсьцее, багацее, пузацее, пацее, сірацее, шалее, абамлее, жалее, самлее, тлее, мялее, млее, сталее, умее, нямее, панее, днее, сінее, зелянее, чарнее, чырванее, драбнее, здрабнее, заінее, мутнее, смутнее, рунее, парахнее, дзервянее, задзервянее, ледзянее, прамянее, апянее, дурэе, грэе, прыгрэе, зарэе, прэе, шарэе, жаўрэе(ірдзіцца), макрэе, старэе, карэе, чаўрэе, вечарэе, хварэе}

*Рамэо, Барнэо, Чырчэо

*{апагеі(-ю, -ем), архірэі, архіярэі, архігерэі, арамэі, багацеі, бабсьлеі, Бармалеі, бружалеі(вятроўкі), вадалеі, грыбасеі, грамацеі, габрэі, дабрадзеі, дысплэі, Енісеі, зьмеі, іерэі, карыфэі, казначэі, ліхадзеі, ліставеі, ліцэі, маўзалеі, музэі, плебеі, прывілеі, пігмеі, пеньцялеі, пасеі(рэшткі прасеянай мукі), Прамэтэі, протагерэі, протаярэі, пасеі, сувеі(гурбы), сьнегавеі, сухавеі, сонцавеі, самасеі, сугнеі(нелюдзімыя), суглеі(падзолы), сьпідвэі, трафэі, фарысэі, харэі, халдэі, хандзеі(рас.: разбирательство), цудадзеі, цудасеі(арыгіналы), целяпеі, цьвінтарэі, чарадзеі, юбілеі, юдэі, ярэі}, жнеі, зьмеі, шлеі, калеі, кнеі, палеі, сулеі(бутылі), разводзіць рацэі(павучаць)

..............................................................................................................................................

*карчэўе, качэўе, падчарэўе, сухадрэўе, захлеўе, кулеўе

..............................................................................................................................................

*неяк

[К1 е(э)(-)к: жалеек(р.), жнеек]

*дзеяч

*веянь(шэрань)

*канвэер, плэер

*індзеец, берасьцеец, гвардзеец, расеец, карэец

*неедзь(недаяданьне)

{веяць(-ю, -ем, -еш), сеяць, разьвеяць}

{клеіць(-ю, -іш, -ім, -юць), дзеіць, склеіць, абнадзеіць, абезнадзеіць, блудадзеіць, заклеіць, абклеіць, расклеіць, абрасеіць}

  

о(ё)...

*{зброя(-і, -ю), мроя, соя, сэквоя, параноя, дзявоя(рас.: девственница), Троя}, драбноя(усё дробнае)

*{рабое, любое...(--)}, абое, абое рабое, двое, трое, адное, надвое, па-другое, затое, натое, сёе-тое, самое, адступное, ядкое(усё ядомае), ці тое(рас.: то бишь)

*алоэ, каноэ

*{аналоі(-ю, -ем), апоі, адбоі, абзоі(гарбылі), вадапоі, выбоі, воі, градабоі, героі, габоі, двубоі, дрэвастоі, запоі, забоі, закроі, збоі, ізгоі, канвоі, каўбоі, надоі, настоі, настроі, няўтоі, пакроі, палеазоі, прабоі, пакоі, пастоі, плэйбоі, раскроі, строі, сырадоі, сувоі, сухастоі, травастоі, удоі, эазоі}

*{бою(-ем)(д.), слою, лою, удою, гною, рою, строю}, (зімою(т.), гурмою..!), пехатою, табою, сабою, такою, мною, жмурою(разам), сваёю, тваёю, маёю, чыёю, нічыёю, {жняёю(т.), зьмяёю, шляёю, каляёю, паляёю, печаёю, суляёю(бутыльлю), княёю, калтуёю(таўкачом), бруёю, сямёю, скуфёю}, сам сабою, ні лою ні ўдою

*Найсоо

..............................................................................................................................................

*паранойя, Гойя

*анчоўе, адмоўе, бездажджоўе, брыдкаслоўе, безгалоўе(рас.: неурядица), белакроўе, беспрацоўе, безназоўе, безграшоўе, багаслоўе, батоўе(бацьвіньне), выслоўе, вандроўе, гняздоўе, грацкоўе, далоўе, жартаслоўе(калямбур), здароўе, залюстоўе(рас.: зазеркалье), кустоўе, карчоўе, лагоўе(логава), міжрадкоўе, марнаслоўе, міжброўе, малакроўе, макоўе, нізоўе, на здароўе, надброўе, назваслоўе(тэрміналёгія), панізоўе, пагалоўе, пустаслоўе, прыслоўе, пасьляслоўе, паслоўе, падброўе, памоўе, пнёўе, разнамоўе, снапоўе, тоеслоўе(таўталёгія), узгалоўе, чартоўе, шматслоўе, ятоўе(рас.: ятовь)

*сьвякроўю(т.), любоўю(т.)

..............................................................................................................................................

*стоік, слоік, параноік, пакоік

абкроек, адроек, [К1 о(ё)(-)к: троек(р.), двоек]

*гіпэрбалёід, цэлюлёід, алькалёід, анэроід, астэроід, паляроід, эўрапэоід, антрапоід

*пабоіч(таўкач)

*пояс

*боязь

*кітабоец, альбігоец, боец(яйка)

*поедзь, проедзь

{строіць(-ю, -іш, -ім, -юць), кроіць, перакроіць, падвоіць, засвоіць, асвоіць, непакоіць, плоіць, раззброіць, уроіць, патроіць, стоіць, асвоіць, настроіць, двоіць, здвоіць, супакоіць, узброіць, абязброіць}

{гоіць(-іш, -ім, -яць), поіць, напоіць, споіць, тоіць, гноіць, згноіць, доіць, засвоіць, надоіць, загоіць}

 

і(ы)...

*{рабыя, любыя...(---)}

{шыя(і, -ю, -ям), малярыя, істэрыя, дэзэнтэрыя, пэрэфэрыя, эўфарыя, Марыя, эмпірыя, самадыя(рас.: произвол), тыранія, садамія, стыхія, літургія, мэсія, тэрапія, алергія, аманэмія, анастэзія, астрафія, буржуазія, настальгія}, чаявыя

*{вые(-ю, еш, -ем, -юць), шые, мые, размые, разрые, пакрые, крые, завые, узвые, закрые, накрые, пакрые, перакрые, адкрые, зашые}

            *трыё, Кліё, Міё  

*даўгашыі, памыі     

..............................................................................................................................................

*апіўе, Іўе

..............................................................................................................................................

*перашыек, [К1 о(ё)(-)к: мыек(р.), памыек...]

*Мрыем(т.), кіем(т.), Віем(т.)

*выезд

*пэрыяд

*індыец, марыец, аўстрыец, алімпіец, бэльгіец

*выесьць(-еш, -ем), павыесьць(вочы) 

 

у(ю)...

*{збруя(-і, -ю, -ям), Друя, туя(расьл.), руя(оргія), алілюя}

*аюе(-ем, -еш, -ю, -юць), ваюе, шыбуе, рабуе, плямбуе, абуе, згрупуе, групуе, справуе, кансэрвуе, варагуе, рэдагуе, рэагуе, мітынгуе, інтрыгуе, чаргуе, гадуе, ліквідуе, арэндуе, рэкамэндуе, галадуе, шкадуе, абгрунтуе, частуе, нерастуе, залемантуе, уратуе, вартуе, грунтуе, катуе, натуе, занатуе, ратуе, агітуе, праектуе, дыктуе, лемантуе, гарантуе, дэбютуе, бунтуе, лютуе, стартуе, прастуе, адчуе, начуе, пачуе, чуе, працуе, танцуе, гарцуе, мацуе, шанцуе, нырцуе, адпрацуе, гасьцюе, мяжуе, раскашуе, газуе, імправізуе, актывізуе, кананізуе, іранізуе, гіпнатызуе, паэтазуе, разуе, адрасуе, пасуе, прасуе, касуе, красуе, буксуе, балянсуе, брукуе, мяркуе, сілкуе, вякуе, смакуе, буркуе, друкуе, смуткуе, пакуе, рызыкуе, адкаркуе, сьвяткуе, шыкуе, мілуе, цалуе, пілуе, балюе, маніпулюе, малюе, хвалюе, габлюе, палюе, пытлюе, кантралюе, гастралюе, рэгулюе, стымулюе, сымулюе, шальмуе, сумуе, засумуе, фармуе, пануе, шануе, раўнуе, марнуе, барануе, плянуе, заплянуе, пільнуе, днюе, даруе, паруе, царуе, піруе, сябруе, чаруе, вандруе, шчыруе, жабруе, сьвідруе, ахвяруе, віруе, гаруе, ігнаруе, імігруе, кіруе, майструе, муруе, шпацыруе, дрэйфуе, кейфуе}

*{сабантуі(-ю, -ем), буржуі, чыстаплюі, няхлюі(неахайныя), бруі}

..............................................................................................................................................

*дуек(р.), буржуек(р.), халуек(р.)

*буем(т.)

*шуядзь

 

А(Я)Е(Э)Ё(О)І(Ы)Ю(У)2

каляя зьмяя

 

я(а)

*{жняя, зьмяя, шляя, каляя, паляя, печая(пякотка), драчая(сьверб), кулдыя(камэдыя), чапляя(чапяла), суляя(бутыль), княя(пушча), калтуя(таўкач), бруя, мацая(крэпкасьць), шмуляя(трэцца каля ног), туляя(лянівы)}, {вервія(р.), мумія...(++)}, {ручая(р.), валуя...(+++)}, {мая, твая, свая, чыя, нічыя}, утрая, удвая

{пугаўя(р.), ваўкаўя...(++)}, Гаўя

{ламя(р.), хамя...(++)}, сямя

{бабя(р.), дубя...(++)}

{зьвяря(р.), камаря...(++)}

малафя(рас.: сперма)

*амплюа, буржуа, па-дэ-труа, го-хуа, кечуа,  Дзюбуа, Франсуа

 

е(э)

*{мае, твае...(-)}, {куе, прадае, цкуе, задае, аддае, дае, дадае, здае, надае, паўстае, стае, не стае, падае, дастае, псуе, прадае, засьмяе, абсьмяе, растае, пазнае, устае, уе, віе, пяе}, аднае, тае, яе, фае

канацье, ранцье

канфэрасье, мусье, манпасье, дасье

{лье, салье}, лье, атэлье, калье

шансанье

{саўе, наўе, пераўе}, наўе

{абабе, бе, сабе, разабе, пе, прапе, абапе}, Барбе, прэс-папе, крупе

Лё Карбюзье

кутуре

анте, Мате, парте

*Краэ, Карльсруэ

 

ё

*{маё, тваё...(--)}, {вервіё, муміё, фабліё, вастрыё}

{пугаўё, ваўкаўё, сураўё, снапаўё, жніўё, нараўё, кладаўё(могілкі), капаўё, кумаўё(кум і кума), шчаўё, траўё, карчаўё, рагаўё, касаўё, кратаўё, гадаўё, верхаўё, цаўё, цапаўё, устаўё, дамаўё(дамавіна), цеціўё, цяўё, дубаўё, вужлаўё, наўё}

льё (4,5 км)

{ламё, хамё}

{бабё, дубё, драбё(драбяза), кастрабё(камель з сукамі для сушкі), купё, чарапё, рапё}

{зьвярё, камарё}

Дэпардё

Матё

Мантэскё, Вэкё

 

і

*{жняі(р.), зьмяі...(---)}, {вервіі(м.), муміі...(-)}, {ручаі, валуі, халуі, салаўі, гультаі, верабі, бугаі, лішаі}, {згнаі, гнаі, гаі, загаі, паі, таі, дваі, напаі, абпаі, даі, надаі}, баі, слаі, раі, кіі, буі, гаі, краі

{пугаўі(м.), ваўкаўі...(-)}

{ламі(м.), хамі...(-)}

{бабі(м.), дубі...(-)}

{зьвярі(м.), камарі...(-)}

 

ю

*{маю, тваю...(--)}, {жняю(в.), зьмяю...(----)}, {вервію(д.), мумію...(--)}, {ручаю(д.), валую...(--)}, {згнаю, гнаю...(--)}, інтэрвію, Клір-Вію, унічыю, стаю, на бую(на зыры)

{пугаўю(д.), ваўкаўю...(--)}

Гю

{бабю(д.), дубю...(--)}, бю, пю, Пю

Мэтю

{ламю(д.), хамю...(--)}, Барталамю

{зьвярю(д.), камарю...(--)}

{лью, салью...(---)}, Бэлью

Сью