Й3

ручай самаграй

 

...а(я)й

*ай, аддай..!)

абычай, акрай(акраец), Алтай, бяскрай(безьмеж), бугай, бай, бяз дай, бадай, баглай(боганенавісьнік), басалай(нягоднік), бабай(стары мусульман), буслай(рас.: дебошир, забулдыга), батэрфляй, варапай(сьляпы), вадаграй(фантан), вахляй(рас.: рохля), гай, гультай, гарнастай, грай, зай, заламай(заломвае цану), зважай!(рас.: смирно!), край, курултай, кучбай(рас.: байка), краснабай(рас.: фразёр), кіжлай(цяльпук), лішай, лягчай(рас.: кастратор), май, малачай, небакрай, неўраджай, наўскрай, неўнарай(крый Божа), няхай, нязграй(рас.: неряха), нагдай(напярэдадні), пай, паліцай, плюшчай(расьл.), пустаяй, цюхцяй, рай, рай у рай, ратай, ручай, рабачай(рас.: трудяга), разбрындзяй(рас.: разгильдяй), самаграй, сіпай, спай, скрай(скраю), Сярбай(увасабленьне голаду), скупяндзяй, скупярдзяй, салупяй(рас.: верхогляд), трамвай, тугай, ураджай, хай, цюхцяй(непаварацень), чай, шахрай(прайдзісьвет), шугай, Шахрай  

 

...е(э)й

*(умей, багацей..!), (чарней, бялей..!), (дзьвярэй, грудзей..!)

алей, апагей, Адысей, Апулей, Арфэй, архірэй, архіярэй, архігерэй, арамэй, ажгірэй(сярдзіты), Анэй, Аблажэй, Амадэй, багацей, бабсьлей, Бармалей, Баўтрамей, барэй, верабей, вадалей, вецер-асьвей, грыбасей, глей, гей, грамацей, Гардзей, гэй-гэй, гайвэй, Хэмінгуэй, габрэй, герэй, дабрадзей, дысплей, дождж-вадалей, дождж-грыбасей, даўней, Енісей, іерэй, ірэй(цёплы вецер), клей, казнадзей(рас.: праведник), карыфэй, Калізэй, ліхадзей, ліставей, ліцэй, маўзалей, мамей(нямы), музэй, плебей, прывілей, пігмей, пеньцялей, Пампэй, Прамэтэй, протагерэй, протаярэй, прывилей, раней, рэй(весьці), рэй!(рас.: есть!), салавей, сувей(гурба), сьнегавей, сухавей, сонцавей, сугней(нелюдзімы), суглей(падзол), сьнег-крупасей, Сыднэй, сьпідвэй, спандэй, сонца-яснагрэй, трафэй, Тэзей, фарысей, хакей, худабдзей(хірляк), харэй, халдэй, цудадзей(рас.: чудотворец), цудасей(арыгінал), целяпей, цьвінтарэй, чарадзей, чарнадзей, эй-эй, Энэй, юбілей, юдэй, яснагрэй, ярэй

 

...о(ё)й

*(рукой(т.), нагой..!), (старой, сівой..!)

аналой, апой, адбой(адбіцьцё), абзой(гарбыль), аблой(шэрань), атвой(ціхае й глыбокае месца ў рацэ), бой, брой(гарэза), вадапой, выбой, вой, вой-вой, градабой, гной, герой, габой, грамабой(рас.: громовержец), двубой, дрэвастой, ёй, запой, застой, забой(забойства), зьверабой, закрой, збой, зрой(крыніца ў рацэ), ізгой, крой, канвой, каўбой, казаў той, лой(авечы тлушч), мой, мной, міжбой(рас.: поединок), мезазой, набой, надой, настой, настрой, няўтой(няўтоенасьць), на модны крой, навой(рас.: инструмент), налой, назбой, нічыёй, пакрой, пабой, палеазой, прабой, перабой, прыбой, пакой, пастой, прастой, пад рукой, пехатой, плэйбой, перадпакой, рой, развой, раскрой, строй, сырадой, сувой, слой, спакой, сухастой, свой, сабой, стой, сёй-той, сама той, сваёй, травастой, табой, твой, той, такой, удой, цьветабой(час буяньня), чыёй, эазой, як стой!(рас: в момент!), як ня свой

 

...ы(і)й

*кій, Вій, мрый, Мрый, крый, мый, вый, змый, завый, чый, стрый(дзядзька па бацьку)

 

...у(ю)й

*(будуй, ратуй..!), халуй, рабзуй(рабы), сабантуй, буржуй, буй, вуй(дзядзька па маці), абалдуй, валуй, паперапсуй(рас.: бумагомаратель), зуй (адходы ад часаньня воўны), Зуй, статуй, бруй(энурэз), няхлюй(неахайны), вярлюй(мядзьведзь), мярлюй(мярцьвяк)