Д(Т)1

амбасада звада

тата гарбата 

 

а(я)д(т)...

*{ашчада(-ы, -у, -ам), аблада(рас.: обустройство), армада, асада(рас.: насадка), аснада(рас.: снасть, амуниция), амбасада, аграмада, аркада, абсада(рас. насаждения), алімпіяда, анфіляда, адяда(сэрца), брыгада, барыкада, буфанада, блякада, балюстрада, баляда, вада(шкода, урок), глісада, грамада, гавяда, дэкада, даяда(назольны), дрыяда, дэфіляда, засада, зрада(рас.: разлад), звада, завада(шкода), кавалькада, кананада, калянада, Канада, лямпада, ляда, мікада, мармэляда, нарада, налада, намада, Нэвада, наяда, прылада, парада, прынада, пасада, пажада, плеяда, прасьвяда(рас.: благодать), Паляда, рада, Рада(багіня розуму), расада, ракада, рулада, рабінзанада, спагада, сэрэнада, тырада, трыяда, улада, унада(рас.: повадка), урада(адмова), унівэрсыяда, цыкада, шарада, шуфляда, эстрада, эстакада}

{адплата(-ы, -у, -ам), апасыяната, антыпата(антыпатыя), вата, гармата, гарбата, граната, дата, заплата(сплата), зарплата, каардыната, лата, лапата(для выпечкі хлеба), Магабгарата, мята, плата, плата, палата, рэгата, расплата, рата(арэндная плата), страта, саната, салата, стаката, сплата(рас.: выплата), сьвята, тата, таката, хата, цытата, цырата, шата}, багата, ціха й сьвята(рас.: шито-крыто), небагата, за пана брата, брата(р.)

*надта, нянадта, занадта

*{абрады(-у, -ам), атрады, адклады, абклады, аклады, агляды, бязлады, вадаспады, вінаграды, вастрагляды, грады, гады, гукарады, грамады, даклады, дагляды, далягляды, даяды, зарады, зарапады, згады, загады, злады, заклады, заняпады, Каляды, ліманады, лістапады, маскарады, марынады, наклады, напады, непалады, недагляды, парады, падклады, прыгады, палісады, панарады, прысады, пагляды, распады, разлады, разрады, спады, сугляды, урады, уклады, шакаляды}, рады, няма рады, даць рады, ні да рады ні да звады

{абаты(-у, -ам), акрабаты, агаты, аўтаматы, адвакаты, булаты, бушлаты, бальсаты, баты(пугі), блізьняты, варштаты, віваты, варяты, газаваты, гагаты, дукаты, дублікаты, дыпляматы, далматы, двайняты, дзіцяняты, дэбаты, інтэрнаты, каты, кілаваты, краты, Курапаты, кабаты, караты, канаты, казэматы, квадраты, кагаты, каганаты, кацяняты, кансуляты, латы, магнаты, мушкаты, набаты, небажаты, нітраты, немаўляты, піраты, пэнаты, плякаты, прыматы, прэпараты, палцаты(двубой),  пракаты, перакаты, пастуляты, пяты, прэляты, птушаняты, прадаляты(карміць прадалятамі), паганяты(рас.: погонщик), рэзэрваты, сурагаты, салдаты, спраты, супараты, скураты, скаты, тарбахваты, таматы, фрэгаты, фарматы, хімікаты, цукаты, цыфербляты, цяляты, штаты, шаты, шпагаты, шпінаты, шкуматы, экспанаты}, аты-баты, была ты, дахаты, у сваты, рызы ды латы, ні хаты ні лапаты

{асьцюкаваты(-ым), араты, багаты, барадаты, бухматы, беднаваты, вузлаваты, вусаты, важаты, ваўкаваты, васпаваты, велікаваты, веславаты, гамзаты(гугнявы), гарбаты, грыбаты, глухаваты, гузаваты, Гаты, галапяты, дзюбаты, дзераскаваты(шурпаты), дуплаваты, даўгаваты, дзіўнаваты, дзікаваты, драбнаваты, дзяркаты(голас), дзясяты, дзявяты, дупляты, жаты, жанаты, жаўтаваты, жылкаваты, заўзяты, зжаты, зухаваты, зубаты, зеленкаваты, зеленаваты, зіркаты, зяркаты, зрынаты(лупаты), зацяты, закляты, зьмяты, крылаты, кудлаты, кашлаты, калматы, кірпаты(карпаносы), куртаты, каструбаваты, каржакаваты, карчакаваты, караткаваты, камякаваты, круглаваты, касмыкаваты, кручкаваты, камлюкаваты, клубкаваты(рас.: шаровой), клубаваты(рас.: шаровидный), куксаты, карнаты(рас.: кургузый), купраты(рас: толстозадый), кляхаты(рас: толстозадый), кляты, лупаты, лямцаваты, лабаты, мяккаваты, мурзаты, мяты, насаты, ніштаваты(рас.: сносный), небагаты, нізкаваты, напяты, пачаты, пухнаты, патлаты, пукаты, паласаты, пляскаты, падсьлепаваты, пузаты, падстаркаваты, прыдуркаваты, паўнаваты, прыўзьняты, пляхаты(хліпкі), павукаваты, перкаваты(рас.: перистый), прыцяты, пяты, пераняты, прымяты, прыганяты, паганяты, паўзяты(зухвалы), разгаты(разгалісты), рагаты, расахаты, рукаты, разьніматы, рачкаты(вірлавокі), стракаты, сіпаваты, сьлінкаты, сапаты, сукаваты, струкаваты, сьлепаваты, сеткаваты(рас.: сетчатый), сьцеблаваты, стрынгляваты(цыбаты), сэрцакаваты(шчыльны), смаркаты, стралаваты, скулаваты, сьцяты, трыбухаты, таўставаты, узяты, узьняты, хахлаты, халаднаваты, цыбаты, цельпукаваты, цяжкаваты, цеплаваты, цемнаваты, чубаты, чараваты(рас.: чреватый), чырванаваты, чарнаваты, шурпаты, шарснаты(шурпаты),  шчарбаты, шараваты, шышкаваты, шалапаваты(прыдуркаваты), шылаваты, языкаты}, як з голкі зьняты, чорт лазаты,

*адзаду, ззаду, без адкладу, да ўпаду, без дай ладу, з ладу(зьбіцца), да ладу, ні ладу ні складу, заду(д.), саду(д.), ладу(д.), ваду(д.), чаду(д.), складу(д.), граду(д.), сяду

у адплату(у адпомсту)

*скрадам, лядам-градам(у беспарадку), сваім ладам, узглядам(рас.: на предмет), задам(т.), садам(т.), ладам(т.), вадам(т.), чадам(т.), складам(т.), градам(т.)

атам, анатам, братам(т.), шкарлатам(т.), Пілатам(т.)    

*нашчадак, упадак(рас.: падение), спадак(спадчына), парадак, [К1 а(я)(-)к: градак(р.), згадак]

пачатак, аддатак(рас.: воздаяние), наддатак(рас.: надбавка), задатак, статак, дастатак, падатак, выдатак, канчатак, наастатак, узятак, вынятак, панятак(паняцьце), прысьвятак(рас.: канун праздника), [К1 а(я)(-)к: жатак(р.), матак]

дагматык, флегматык, схізматык, прагматык, матэматык, фанатык, батык, атык

*радый

завадатай, ратай, нашатай(рас.: носильщик)

статуй(стод)

*братаў   

*падуб(рас.: остролист)

кадаўб

*укладыш

*катэт

*градус

статус

патас(рас.: пафос)

*фатум

*ладан

*Радунь

затань

*аматар, аратар, арандатар, агітатар, актыватар, асэнізатар, алігатар, альма-матар, авіятар, апэлятар, генэратар, глядыятар, дыктатар, заўзятар, завадатар, імпэратар, камень-латар(вялікі), кратар, лякатар, ліквідатар, літаратар, лаўдатар(пасярэднік), навігатар, правакатар, пэдыятар, рэсьпіратар, рэстаўратар, рэфрэжэратар, сымулятар, стымулятар, сэнатар, трансфарматар, транквілізатар, таталізатар, узурпатар, фундатар, фарватар, фізыятар, экватар, элеватар, экскалятар

татыр(рыхтык)

*гадасьць, радасьць

*падаць

кратаць, сватаць, апячатаць

            ..............................................................................................................................................

 

а(я)(-)д(т)...

*знайда(рас.: найдёныш), байда(рас.: свая), сайда

байды(біць)

бадай ты

знайдыш(знайда)

аўтсайдар

*праўда, наўда(рас.: мзда)

узапраўды, дапраўды

плаўдыр(рас.: вечный странник)

снаўдаль(валацуга)

напраўду

аўта...

аўтар

*раптам

лямбда

адаптар

*смарагды

каншахты(рас.: тайныя сношения)

вахта, гаўптвахта, шляхта

панахту(р.)

 кудахтаць

*лядашты, нізашта(нізашто), башта(вежа)

макшта(рас.: мачта)

кляштар

*паста, каста, часта, нячаста, ласта, паўтараста, пяста(рас.: втулка)

блішчасты, брыжасты, брылясты, вузласты, выгінасты, вушасты, вілясты, віхлясты, галінасты, грывасты, гузасты, гаманасты, гімнасты, глюгасты, галавасты, гарласты, драпчасты(з выемкамі), дзюбчасты, дзіркасты, даланясты, забірасты(у зборках), зьвінчасты, заграбасты, зяўласты(гарласты), імшасты, ікласты, ігласты(рас.: хвойный), крапчасты, крупчасты, кантрасты, купчасты, кіпцюрасты, мышасты, нячасты, пакручасты, пятлясты, падцыглясты(падгалісты), рукасты, сігасты, сьпічасты, схалясты, часты, шатрасты

схалястык, плястык, элястык

частак(р.), пастак(р.), застак(р.)

напарстак

алебастар, кадастар, пастар, пілястар

наступ, заступ

майстар, хормайстар, гросмайстар, штукмайстар, байстар(рас.: прелюбодей),

пляйстар

замста(зацьма)

шастаць(шамацець)

*пакты, акты, тракты, факты, кантакты, кантракты, такты, эстракты, антракты

фактар, рэдактар, рэактар

кактус

тактык, практык

дактыль

*балты, гвалты, кшталты

гвалтам

палтус

*сальда

кантральта, Мальта

альты

бюстгальтар, бухгальтар

*замтуз(бардэль)

*вэранда, кантрабанда, Уганда, Луанда, прапаганда, шаланда, каманда, глісанда, лаванда, альдраванда, панда(жыв.), Ванда, гірлянда

гранды, Анды, Нідэрлянды

канстанта

панты, куранты, пуанты, транты, [Д(Т)3 а(я)д(т): адаманты, абскуранты...]

антык

андантэ,  Дантэ

тарантул

пандус

алеандар, скафандар, палісандар(каштоўная драўніна), Аляксандар

кантар(бязьмен)

*кукарда, галябарда, бамбарда, пэтарда, мансарда, пагарда

парта, варта, карта, пляцкарта, кварта

леапарды, барды, нарды, гарды(горды)

жарты, старты, стандарты, газарты, гарты, упарты, цупарты(рас.: строптивый)

гарту(даць)

жакардаў

мансардак(р.)

картак(р.)

вартасьць, упартасьць

*нафта

 

е(э)д(т)...

*{бяседа(-у, -ам), няўседа, ненаеда, мяхеда(непаваротлівая), веда, шкарэда(шкоднік), тарпэда, крэда}

{прыкмета(-у, -ам), саета, ракета, кабета, катлета, кастаньета, галета, лета, Лета, дыета, асьвета, прасьвета, нета, дыскета, анкета, Марыета, Гэнрыета, вета, мэта, эта, плянэта, газэта, карэта, шабэта(сумка на поясе), цыгарэта, апэрэта, камэта, манэта, лібрэта, песэта, алегрэта }, налета, гэта

*{беды(-ам), веды, кастаеды, кеды, абеды, дармаеды, перасьледы, падседы(рас.: козни), Швэды, сярэды}, гнеды, леды(вадзіць)

{амулеты(-у, -ам), амлеты, аскеты, агняцьветы, аўтарытэты, альфабэты, бранзалеты, балеты, багеты, банкеты, багнэты, буфэты, бэрэты, гарыцьветы, габінэты, дуплеты, запаветы, загнеты, засьветы, імпэты, куплеты, кабрыялеты, клярнэты, карнэты, клязэты, лярнэты, ляфэты, лязарэты,  матацыклеты, макеты, паветы, прайдзісьветы, паркеты, пісталеты, прадметы, паэты, партрэты, парытэты, парапэты, прыярытэты, ранеты, рулеты, сусьветы, сыгнэты, санэты, сакрэты, тагасьветы, трыялеты, табурэты, трафарэты, тандэты, фіялеты, фацэты, фальцэты, штылеты, штыкеты, шкілеты, шэрбэты, эстэты, эстафэты}, яснакветы, адзеты, апеты, дзе ты, засьпеты, прапеты, разьдзеты, сьпеты, узьдзеты, зразуметы, абагрэты, сустрэты, сагрэты, гэты

*паўсьвету 

         *{сьледам(т.), суседам, дзедам, пледам, абедам, цэдам}, за дзедам-швэдам гэтым

            летам(т.), сьветам(т.)

*мэдык

наедак, абедак, абедак(абед), напасьледак, прыседак(рас.: жидкий кал), насьледак(нашчадак), [К1 е(э)(-)к: суседак(р.), наседак]

даўгалетак(рас.: долгожитель), [К1 е(э)(-)к: кветак(р.), паветак]

*суседаў, дзедаў, табе даў, базэдаў

*пярэдых

ветах

*мэтад  

*сьветач

*рэтуш

*кедысь

летась, залетась, пазалетась 

*зэдаль, цэдаль(фільтар)

дагэтуль, адгэтуль

*недум(рас.: бессмыслие)

*хедар(жыдоўская школка), Хведар, швэдар, райсфэдар, Шрэдар

мэтар, сантымэтар, кілямэтар, асетар(асяцёр)

*{ведаць(-аў), зьведаць, сьнедаць, абедаць, наведаць, зьбяедаць}

паедуць, едуць, адедуць, прыедуць, зьедуць 

            .................................................................................................................................................

 

е(э)(-)д(т)...

*крэйда, Забэйда

рэйды

грэйдэр

рэйдаць(балбатаць)

*фармацэўты

*шэпты, перашэпты, падшэпты, нашэпты, акцэпты, рэцэпты

рэптух(мех для сена)

скептык, эпілептык, антысэптык 

*нехта, брэхта(рас.: шавка)

            пехтаць(рас.: пичкать)

*нешта, рэшта

дарэшты, зрэшты

*места, цеста, сіеста, фіеста, заместа, наместа, бэста(хто бэсьціць)

 праезды, заезды, зьезды, наезды, пераезды, абезды, уезды, падезды

песты(пешчы), зьместы, мадзесты(абы які), агрэсты, жэсты, тэсты, пратэсты, пярэсты, азбэсты, анапэсты, маніфэсты, фэсты

паездак(р.)

ашэстак(рас.: перекладина), пярвестак(элемент), вестак(р.), абвестак(р.)

праездам, заездам, мімаездам

клейстар

аркестар, рэестар, сэквэстар, сэмэстар, вінсчэстар

пярэступ

пярэкста(пярэхрыст)

тэксты

мельстынь(пяшчанае неглыбокае дно)

*сэкта

эфэкты, дэфэкты, пэрфэкты, аспэкты, праспэкты, афэкты, абекты, камплекты, інтэлекты, дыялекты

лектар, калектар, Гектар, вэктар, пражэктар, карэктар, дырэктар, сэктар, спэктар, пратэктар, прарэктар, рэктар

крэктам

*абэлтух

дэльта

дубэльты(рас.: вторые рамы), кельты

*легенда, скупенда(скупы), бленда(бляск руды), галенда(галота), гавэнда(прыгодніцкая гісторыя), арэнда, скрэнда(скупы)

стэнды

рэфэрэндум

пляцэнта, дамэнта(шал)

шкументы(шматкі), [Д(Т)3 е(э)д(т): апартамэнты, акампанемэнты...]

дашчэнту

аўтэнтык

швэндаць

хвалендыш(хвалько) 

*сьмерды

канцэрты, зжэрты

Герда

капэрта(рас.: конверт)

жэрдак(р.)

чвэртак(р.) 

 

ё(о)д(т)...

*{асалода(-ы, -у, -ам), ахалода, багода(бажніца), выгода, ваявода, верхавода, варывода, гаспода, згода, загарода, згарода, калода, камода, лагода, мода, мэтода, нагода, нягода, непагода, насалода, невыгода, нагарода, нязгода, прырода, пагода, парода, падвода, перашкода, прыгода, прахалода, свабода, сода, смарода(чорныя парэчкі), узнагарода, урода(ураджай), угода(рас.: сделка), шкода}, паўгода, шкода

{ахвота(-ы, -у, -ам), адзінота, балота, бядота, бяднота, басота, блазнота, вабнота(прываба), віднота, вота(рас.: обет), гаркота, галота, гарота, Гальгота, дрымота, дурнота, дзівота(сэнсацыя), ёта, згінота, згрызота, закалота(рас.: смута), зьяднота(абяднаньне), журбота, істота, каргота, квота, крывота, лістота, лянота, ламота, маркота, мярзота, нудота, нота, нямота, непамыслота, Ота, пяшчота, пястота, пазалота, псота, пяхота, прастота(просты люд), пярхота, плявузгота, прыстой-работа(страйк), работа, рота(прысяга), самота, сьпякота, слота(слата), субота, сарамота, сьмяхота, сьлізгота, сьціхота, сьвярбёта(сьверб), турбота, тэракота, таёта, фота, хлюпота(слата), хрыпота, цнота, цямнота(рас.: невежество), цяснота, чарнота, яснота}, неахвота, ахвота  

*{агароды(-у, -ам), адыходы, азяроды, абводы, абзаводы, атамаходы, бароды, бутэрброды, вілаводы, верхаводы, воды, веснаходы, вадароды, выплоды, вадаводы, вугляроды, гароды, годы, галалёды, даходы, заводы, зводы(плёткі), зыходы, заходы, зброды, крыгаходы, коды, карагоды, кляйноды(рас.: регалии), ледаходы, народы, недароды, няўроды, паходы, разводы, рапсоды, радаводы, смуроды, сходы, споды, самаходы, стоды, скароды, слабоды, усходы, узводы, уводы, ціхаходы, чароды, эпізоды}, праўныя поды(юрыдычныя асновы), сівабароды, з уроды(з нараджэньня), заўсёды, назаўсёды

{абароты(-у, -ам), асоты, акалоты, акоты, анэгдоты, антрэкоты, аблёты, аплёты, боты, байкоты, бэгемоты, вайдалоты, ветравароты, вароты, вастроты, гроты, готы, гавоты, грымоты, гнёты, дабрахоты, дзоты, даброты, звароты, здыхоты, згрызоты(сумленьня), залёты(заляцаньні), зьлёты, ідыёты, калаўроты, капоты, кашалоты, кавэркоты, кіслоты, каёты, лёты, лішноты, ліхоты, люботы, мярзлоты, макроты, неўмалоты, намалоты, намёты, недалёты, павароты, пустоты, пякноты, палёты, пралёты, пералёты, пілёты, патрыёты, прыгнёты, поліглёты, скароты, сонцавароты, сіроты, сухоты, соты, сумёты, самалёты, суплёты, умалоты, ускоты, узьлёты, факстроты, фальботы(карункі з чырваньню),фарботы(махры),  цянёты, шчадроты, шчымёты, эшафоты, яноты, ясноты}, васьмісоты, сямісоты, соты, жаўтароты, крывароты, шыракароты, злоты, сухазлоты, паўроты

*спадысподу, зроду, цераз пень-калоду, ні роду ні плоду, паўгоду(рас.: полгода), ні плоту ні азяроду, як лёду(рыхт у рыхт)

з налёту 

*{родам(т.), сподам, падысподам, подам, бродам, ходам, годам, ёдам, лёдам, мёдам}, мімаходам, самаходам

куродым

одум, подум, продум(аналіз)

{потам(т.), дротам, плотам, ротам, цотам, шротам, кротам, кнотам}, укотам, котам(каціць), наваротам(рас.: возвращаясь), другім наваротам, хто там, мімалётам

потым

*Гётэ

*продак, асяродак, сяродак, сродак, сподак, абзаводак, самародак, зародак, навародак(навароджаны), першагодак, надасяродак(эпіцэнтар), адродак(рас.: отпрыск), абыходак(штодзённыя патрэбы), на першы абыходак, на адыходак, [К1 о(ё)(-)к: знаходак(р.), лодак]

калаўротак, аскротак(вялікая трэска), заваротак(дарогі), неўваротак(непаваротлівы), абаротак, адсотак(процант), скалотак(яйка-баўтун), абмалотак, ашмётак, аскрамётак, [К1 о(ё)(-)к: пякотак(р.), котак]

наркотык, дотык, дротык, спотык(спатканьне), антыбіётык  

*употай

*з роды-родаў

*кодаўб(рас.: остов)

*подых, продых, пяродых

напротырх(наскрозь)

*кодэкс 

*слодыч

потарч(галавой уніз), спотарч

*спродаж(рас.: распродажа), продаж

воддыш(перэдых)

*зводдаль, наводдаль, непаводдаль

водаль, додаль(гультай), Содаль

модуль

Арыстотэль

*продань(прадоньне)

*водар

ходыр, злодыр(вораг), лодыр

лотар, протар(вялікая голка з адламаным вушкам, ткс.: шкода)

*канатаходзец, першапраходзец, іншародзец

*валодаць, нодаць(мучыць), аходаць, ходаць, халодаць(астываць), знодаць, бяёдаць(рас.: изводить)

лётаць, аблётаць, лотаць     

            .................................................................................................................................................

 

о(ё)(-)д(т)...

*пройда, гойда(легкадумны), далігойда(высакарослы)

войты, гой ты

знойдуць, пойдуць, дойдуць

гойдаць

асвойтаць, агойтаць

*хоўда(рас.: стряпуха)

сноўдаць, хоўдаць(рас.: стряпать)

боўтаць, коўтаць

жоўты

Коўтун

*оптык, сыноптык

коптар, укоптар

*пошта, навошта, занівошта, завошта, нізавошта, ношта(ноша), адношта (толькі што)

кошты

коштам  

*гнёзды

кампосты, просты, даўгахвосты, шалахвосты, караткахвосты, шосты

прыгорсты(прыгаршчы), вёрсты, шматвёрсты

борзда

бяроста, проста, проста з моста, кароста(рас.: чесотка), дзевяноста, балабоста(р.)

помста

папросту

падмостак, адростак, зростак, выростак(рас.: отрок), пераростак, пялёстак, [К1 о(ё)(-)к: костак(р.), пачостак]

агностык

ростырк(рас.: расьпя)

роздых(перадых)

роздум

роздым

борзды

мостам(т.), постам( т.), ростам( т.)

поступ, воступ(логава), росступ

ростул

восталь(рэшта), удосталь, досталь(дастатак), надосталь(наастачу)

напростырх(наскрозь)

кампостар, тостар

монстар

ростань

постынь

постаць

простасьць

*доктар

*голда(бамбіза)

болды(гломазд)

солтыс

*сольда

вольты, кольты

*фронда, ронда, жыронда(жырандоль), ратонда, бонда(паёк), анаконда

гонта

фонды

мастадонты

маёнтак

бондар

*хорда, рэборда

аорта, рэторта, кагорта, начорта, порта(р.), борта(р.), форта(р.)

рэкорды, акорды, орды, горды, корды, норды, фіёрды, цьвёрды, бёрды(у кроснах)

курорты, аборты, афорты, батфорты, экскорты, шорты, корты, сьцёрты, абдзёрты, дзёрты, усьпёрты, абапёрты, чацьвёрты, падпёрты, прыпёрты

фортэ

портам(т.), бортам(т.), чортам(т.), фортам(т.)

асёрдак(асяродак)

фортак(р.), абгортак(р.)

портык

ордэр

ордэн

бікфордаў

чортаў

 

і(ы)д(т)...

*{карыда(-ы, -у, -ам), абрыда, эфэмэрыда, стаўрыда, плястыда, Атлянтыда, Ізыда, Нэмэзыды, Пэрсыда, грыда(грамада), яхіда, Ліда, піраміда, хламіда, куліда(вялікі бохан), нэрэіда, эгіда, Фэміда}

{арбіта(-ы, -у, -ам), сьвіта, эліта, біта, трэмбіта, акавіта(гарэлка настоеная на каранях), кіта(замазка для вокнаў), Аэліта, жыта, карыта, мыта(рас.: пошлина)}, нібыта, менавіта, наўскапыта, і квіта!

*{баліды(-у, -ам), віды, краявіды, гібрыды, падкіды, друіды, адкіды, апартэіды, флюіды, дакіды, накіды, прыкіды, карыятыды, генацыды}, даўгавіды(з доўгім тварам), круглавіды

*{аксаміты(-у, -ам), адквіты(разьлікі), блакіты, бабіты, бранхіты, біты, ваніты, варажбіты, вагабіты, візыты, дынаміты, граніты, графіты, глыты, габарыты, гастрыты, дужбіты(рас.: борцы), джыгіты, даламіты, дабрабыты, дэфіцыты, езуіты, зэніты, іспыты, калярыты, крэдыты, ліміты, літы(грошы), магніты, малахіты, міты, маскіты, мэтэарыты, найміты, ніты, нябыты, палеаліты, пліты, плебісцыты, пабыты(пабыўкі), рахіты, скіты, сэміты, спрыты, сталяктыты, сыбарыты, самшыты, санскрыты, тэрміты, транзыты, эрудыты, яніты}, узять на ніты(рас.: скрепить болтами), сабакам падшыты

*{абвіты(-ым) абліты, адліты, апавіты, абмыты, акрыты, адкрыты, баявіты, басавіты, белакапыты, векавіты(рас.: постоянный), ветрам шыты, гранавіты, духавіты, знакаміты, забіты, заліты, зьліты, забыты, збыты, зьнябыты, змыты, здабыты, квіты, літы, масьціты, малаабжыты, мыты, наліты, нязбыты, набыты, недабыты, непамыты, неабжыты, неспажыты, нязжыты, прагавіты, працавіты, паліты, пераліты, праліты, пабіты, прабіты, перавіты, прававіты(легальны), паспаліты(люд), прызваіты (гарнітур), пахавіты, пакрыты, перажыты, пашыты, пазбыты, падшыты, размаіты, радавіты, разьбіты, сакавіты, самавіты, спавіты, сярдзіты, станавіты(рас.: осанистый), сшыты, саманабыты(няспадчынны), таленавіты, увіты, хваравіты, цягавіты, чыты(цьвярозы), шыты}

*са спрытам, адным глытам, пытам(пытаць), бытам(т.)    

*дакідак, [К1 і(ы)(-)к: накідак(р.), прыкідак ]

адбітак, зьлітак, спажытак, абжытак, здабытак, зажытак(рас. благополучие), збытак(зьдзек), набытак, прыбытак, перажытак, пажытак, ужытак, сшытак, адбытак(адпрацоўка), прынажытак(рас.: барыш), вытак(выток), [К1 і(ы)(-)к: аксамітак(р), нітак]

палітык, аналітык, рахітык, крытык

*прытуг(гнёт)

вытырг

*эпітэт 

*скідыш, пакідыш(сірата)

*намітусь(ляжаць у розныя бакі), умітусь  

*вытаўк

*тытул

*відаль(краявід), рыдаль(рыдлёўка)

*чытань(лекцыя)

*сьвідар, гармідар, лідар, злыдар(бедны)

цітар, пюпітар, арбітар, візытар, мытар, кампазытар, рэпітытар, чытар(чытач)

стытур(сварка) 

*літасьць

*кідаць, раскідаць, абрыдаць, выдаць, перавыдаць

прытаць(прэтэнсія), блытаць, зблытаць, заблытаць 

            .....................................................................................................................................

 

і(ы)(-)д(т)...

*крыўда

*шчыпта(шчопаць)

манускрыпты, эўкаліпты, Эгіпты

постскрыптум

*піхта, шліхта(рас.: штабель), дыхта(рас.: фанера)

дыхту(даць)

шыхтам

рыхтык(акурат)

*{асабісты, агністы, агмяністы, абадзісты, асьцісты, аблачысты, багністы, бгісты(гнуткі), барвісты, бруісты, брыльянцісты, буйністы, вузкалісты, вязісты, вячысты, вірысты, вятрысты, галасісты, густалісты, гальлісты, ганарысты, гарысты, дуплісты, дваісты, дрыгвяністы, драбналісты, дабраісты, дажджысты, дзярністы, жаўталісты, жаралісты, залацісты, зярністы, займісты(серп), істы, імглісты, іглісты, іскрысты, імшысты, карчысты, касьцісты, крамяністы, краплісты, кусьцісты, купісты, каркалісты(сукаваты), крацісты(у кратку), квяцісты, лясісты, мясісты, наравісты, прамяністы, плямісты, пністы, раісты, расісты, руцяністы, рабрысты, смалісты, смаляністы, срэбралісты, самаісты, студзяністы, сярністы, стралавісты, станісты(рас.: статный), серабрысты, сукрысты(кучаравы), траісты, травяністы, урачысты, фарсісты, хвалісты, цяністы, цярністы, чысты, шклісты, шыракалісты, шатрысты}, маністы, [Д(Т)3 і(ы)д(т): асабісты, атэісты...]

трыста, чыста, дачыста, начыста, увесь чыста, расхрыста, амніста(амністыя), любіста(прываротны сродак)

містык

выкста(выхрыст)

няўрымста

выступ(на сцэне), прыступ

выстыг(астыў)

прыстань

магістар, бургамістар, бурмістар, вахмістар, міністар, выстар(перастарэка), адыстар(рыхтык)

выстыць

*інстынкты

*дылда

*шыльда, тыльда, Матыльда, гільда(гільдыя)

фільтар

*жмінда, вінда(ліфт), чулінда(неахайная), стулінда, лында(гультай), шлында(валацуга), рында, брында(валацуга), трында

плінта(тонкая цэгла, ткс.: скураны бізун), пінта, квінта

лынды(ногі), лынды(биць), блынды(правіць), клынды, вундэркінды, абцулінды(абцугі)

лябірынты, гіяцынты

цыліндар

лындаць, шлындаць, брындаць, валындаць

сынтэз

плінтус 

*дырда

сьцірта(тарпа), мірта(р.)

ірты(лыжы)

сьпіртам(т.) 

*ліфтам(т.), шрыфтам(т.)

 

у(ю)д(т)...

*{запруда(-ы, -у, -ам), вуда, маруда, буда, астуда, застуда, пракуда(гарэза), амплітуда, асуда(асуджэньне), спаруда, няўклюда, зануда, заблуда, аблуда, улуда(зроку), злуда, спагуда, знуда(нуда), луда, палуда(луджэньне), прыблуда, паўпуда, аплывуда, апівуда(рас.: пьяница), няхлюда, неяўклюда(няўклюдны), Юда}, патуда, пуда(р.)

{пакута(-ы, -у, -ам), пута, бута(фанабэрыя), рута, атрута, гута(рас.: стеклозавод), чмута, ачмута, каламута, кашута(рас.: перхоть), валюта, каюта, малюта(маленькі), Малюта, Юта, зьлюта(слата), багнюта(багна)}, брута, крута

*{прысуды(-у, -ам), спуды, перапуды, цуды, узбуды, гуды(беларусы), аруды(засекі), самасуды, узгруды, этуды, гусьлі-самагуды, талмуды, руды, дуды, Бэрмуды, ваўкалюды, склюды}, слабагруды, шыракагруды, жаўтагруды, белагруды, нікуды, патуды, усюды

{банкруты(-у, -ам), ліліпуты, маршруты, мазуты, сурдуты, скарбуты, якуты, алеуты, скаламуты, салюты, абсалюты, філюты(фартэлі)}

{абуты(-ым), адамкнуты, акуты, апрануты, гнуты, дзьмуты, замкнуты, закрануты, загнуты, куты, крануты, люты, надзьмуты, некрануты, непачуты, няўчуты, нагнуты, прыкуты, пачуты, прачуты, прыабуты, пагнуты, прыгнуты, распнуты, раскуты, разуты, славуты, скуты, спаласнуты, сагнуты, скрануты, сьпіхнуты, садзьмуты, сапсуты, скалануты, увагнуты, упіхнуты, увапхнуты, успамянуты, чуты}  

*буду, вуду

*брудам(т.), хлудам(т.), цудам(т.), людам(т.)

крутам-мутам

*адлюдак(вылюдак), пасудак(рас.: судок), [К1 у(ю)(-)к: дзюдак(р.), дудак]

смутак, скрутак, скутак(вынік), закутак, абутак, першапутак, абмутак(асадак), чаму так, [К1 у(ю)(-)к: невыкрутак(р.), чутак]

*пудынг

*сутарж(сутарга)

*пудаль(рас.: пудель), вудаль(рас.: удильщик)

буталь

*хутар, кампутар, надалонны кампутар, гутар(добры расказьнік), экзэкутар, лютар(рас.: мучитель), Лютар, дыстрыбютар

скутэр

*жудасьць

крутасьць

*ахутаць, ухутаць, хутаць, спутаць, апутаць, зблутаць   

            ....................................................................................................................................................

 

у(ю)(-)д(т)...

*кухта(рас.: поварёнок), юхта(рас.: юфть), люхта(юшка ў коміне),

*бязглузды, галамузды

тлусты, густы(мн.), Запусты

луста, распуста, пуста, напуста, густа, капуста, густа, часта-густа, змуста(спакуса)

згустак, пустак(р.), прапустак(р.), хустак(р.)

глуздам(т.)

густам(т.), дустам(т.)

пусташ

хрумстаць 

*жлукта(шчолак), букта

жлуктаць(прагна піць)

*шулды-булды

гулта(посьцілка сьвіньні)

*мульда

катапульта

*штунда, сэкунда, клунда(сварлівая), кунда(рас.: дворовы пёс), Кунда, рунда(рас.: караул, дозор)

хунта

хвунты, бунты, унты, гізунты(вантробы)

з грунту

кунтуш(сурдут)

*курды, абсурды

удмурты

гарабурда(рас.: белиберда)

курта(бязхвостая сучка), юрта

куртак(р.)

гуртам

курту з гурту

*муфтый

 

Д(Т)2

града лебяда

сірата слата 

 

 

д(т)а

*{серада(-ы, -у), нуда, вада, бяда, руда, града, галда(рас.: тарабарщина), грамада, дуда, жуда, гламазда(рас.: растяпа), барада, арда, хада, лебяда, чарада, грамазда, скупянда, слабада, тамада, таранда(трында), баланда, рэзэда, Каляда, збор-каляда, прыліп-каляда, Кзыл-Арда, кёльнская вада(адэкалён), скаланда(дрэнь), скарада(рас.: борона), Узда, гнязда(р.)}, гайда, шкада, да, што да, як да, не вялікая наўда(рас.: не велика важность)

{благата(-ы, -у), вярста, вастрата, глухата, гарката, даўгата, здыхата, кіслата, кашута(рас.: перхоть), каліта(кайстра), каята(рас.: покаяние), любата(рас.: милое дело), лухта, ліхата, мерзлата, макрата, макшта(рас.: мачта), немата, пята, пліта, паўната, пекната, павута, плахта(рас.: власяница), слата, сыта, сьлізгата, сірата, сьлепата, сарамата, траста(дранка), ціхата, цесната, чмута, шырата, шліхта(рас.: штабель)}, паўліста, дажаўта, крата(р.), да ста

*(бадай, удаў, радар, будан, апавядаць..!)

(крышталь, кутас, ратай, мастак, этап, сакатаць..!)  

 

д(т)э

*па-дэ-дэ, Улан-Удэ, бідэ

каратэ, сатэ, варетэ, маралітэ, фуэтэ(у танцы), дэкальтэ

*(мадэрн, Мадэст, мадэль, бардэль..!)

(фатэль, фартэль, тэкст, патэнт, пратэст..!)

 

д(т)о

*гняздо, дзюдо, бардо, рандо, ландо

сто, пакато(рас.: скат колеса), хто, што, нішто, ніхто, нашто, абы-хто, абы-што, хто-ніхто, то, тож-бо-то(рас.: в том то и дело), паліто, лато, аўто, манто, шапіто

*(жырандоль, дол, дом, тэрэадор, абадоў..!)

тогн, столь, выток, натоўп, торг..!) 

 

д(т)ы

           *{суды, хады, ільды, пуды, глузды, зады, лады, сады, сьляды, дзяды, брады, гады, гарады, дразды, клады(могілкі), халады, перады, жалуды, абады}, сюды, туды, куды, нікуды, куды-нікуды, сюды-туды, сяды-тады, цьвярды, абы-куды, халды-балды, шулды-булды(рас.: подбитый ветром), гняды, малады, сапраўды, узапраўды, худы, руды, нелады, заўжды, назаўжды, заўсягды, паўбяды, такой бяды!(рас.: так и быть!), гады ў рады, хоць куды, на сьвятыя нігды

             {хамуты(-а, -у), бурты, куты, вальты, каты, плыты, пасты, варажбіты, малацьбіты, жываты, капыты, хвасты, краты, хрыбты, лісты, пруты, плясты, кусты, харты, барацьбіты, шыхты, шчыты}, гурты, ліфты, шрыфты, масты, Масты, парты, барты, фарты, жыты, браты, кнаты, драты, платы, раты, ты, залаты, сьвяты, густы, паўвярсты, лататы(даць) 

*(бадыль, правадыр, гладыш, дым, дыхт..!)

(усутыч, ерэтык, бурштын, стыль, тыл..!)

 

д(т)у

*какаду, урду, апавяду, абыйду, перайду, абвяду, знайду, пайду, украду, краду, гуду, адкладу, давяду, упаду, вяду, іду, кладу, разьвяду, прыкладу, закладу, пакладу, на раду, зьвяду, знайду, прападу, ападу, абвяду, праду, давяду, забаду

расту, падрасту, спляту, пляту, мяту, зьмяту, прарасту, за вярсту, на ляту, кату па пяту, ату-ату, шату-бату(рас.: с бухты-барахты)

*(дух, дуст, дуб, рэдут, Кадук..!)

(каптур, каўтун, пастух, тут, стук..!)

 

Д(Т)3

лістапад заняпад

кат шмат 

 

...а(я)д(т)

брад, атрад, аклад, абклад, апад(паданкі), аршад(напітак), адклад(рас.: отсрочка), Алагабад, агляд, абгляд, бязлад, вадаспад, вінаград, вад(сквар), град, гад, гукарад, гіт-парад, джыгад, дамарад(рас.: домостроительство), дагляд, далягляд, зарад(умова), зубасад(дантысты), зарапад, згад, загад, злад(злагада), заклад, заняпад, земснарад, з-над, з-пад, Зьявіяд, Ісламабад, каскад, капаклад(рас.: копнитель), кругагляд, лад, ліманад, лістапад, маскарад, марынад, наклад, напад(рас.: нападение), непалад, нарад, назад, неўсузгад(няўцям), наўздагад, неўпапад, наўрад, няўлад(недарэчы), над, на спад, неўдалад(рас.: неподстать), на адзін лад, на загад(рас.: по команде), недагляд, напагляд, нагляд,  парад, падклад(падкладка), пад, пераклад, прыгад, палісад, панарад(экіпаж), пасад(рас.: престол), перапад, пагляд, перагляд, прагляд, распад, рад, разлад(звада), разрад, расклад, спад, снарад, сад, самасад, самаўрад, скрад, склад, сугляд, сьветагляд, урад, уклад, уразлад, чад, Чад, часагляд(хранаскоп), Эль-Рыяд

абат, акрабат, агат, аўтамат, адвакат, аэрастат, атэстат, адрасат, абкат, агрэгат, апарат, акурат, аўтакрат, аксэлерат, Арарат, брат, булат, бушлат, блат, бат(пуга), варштат(станок), віват, ват, вецер-калашмат, варят, вуніят, газават, гагат, дукат, дублікат, дыплямат, дэмакрат, далмат, дырэктарат, дагмат, дэлегат, дэнатурат, Дармштат, зарад(умова), інтэрнат, Ігнат, кат, Кандрат, кіляват, кабат(безрукаўка), карат, канат, каганат, казэмат, квадрат, кандыдат, кагат(бурт), канглямэрат, камісарыят, лат(грошы), ляўрэат, легат, магнат, мускат, мат, мэцэнат, матрыярхат, магістрат, маярат, маястат, мушкат(рас.: мускат), набат, накат, напракат, Нойштат, пірат, пат, плякат, прымат, перакат, прэпарат, пракат, пансіянат, Пілат, пакрат(вяртаньне), патранат, пасат, псыхапат, пярнат(рас.: перина), палцат(рас.: посох), пастулят, прэлят, плягіят, пяцьдзесят, рэзэрват, рэфэрат, рэфармат, сурагат, салдат, субстрат, спрат, супарат, скурат, скат, сват, саматрат(самагуб), стократ, сындыкат, стыгмат, стакат(рас.: заплечных дел мастер), Сіціўрат, стыпэндыят, сакратарыят, семдзесят, тарбахват, тамат, транссудат, трыюмвірат, трансплянтат, усьпят(усьлед), фрэгат, фармат, фанат, халіфат, халат, цукат, цыферблят, чэмпіянат, штат, шпагат, шпінат, шкумат, шкарлат(пурпур), шмат, шэсьдзесят, шарыят, экспанат, экссудат, Эўфрат

*афсайд, слайд

сайт

*скаўт, бойскаўт, арганаўт, касманаўт, астранаўт, тайм-аўт, раўт, лякаўт, накаўт

*рапт(рас.: порыв, шквал)

*смарагд

панахт(табакі), кудахт-кудахт

*кантраст, гімнаст, Бэльфаст, схаляст, энтузіяст, баляст, пенапляст, пляст

*пакт, акт, тракт, факт, кантакт, кантракт, блёк-кантакт, антракт, экстракт, такт, інфаркт

*Гэралд

балт, гвалт, накшталт, кшталт

*алькальд, скальд

альт, базальт, асфальт

*паштамт  

*гранд, Самарканд, Тайлянд, Фатэрлянд, Готлянд, Ютлянд

адамант, абскурант, асьпірант, акупант, аркестрант, арыштант, акант, амарант, адютант, атлянт, варыянт, грант, гарант, дэпрэсант, дывэрсант, дэсант, дылетант, дыплямант, дрыкгант(жарабец), інтэндант, квант, кант, Кант, курсант, лейтэнант, лябарант, мігрант, міліцыянт, нэгацыянт, паліцыянт, рызыкант, сяржант, фабрыкант, фаліянт, хант, эмігрант, экскурсант

раўнд

*леапард, бард, авангард, арергард, Пэкард, Гаўард, нард(упарты), камелапард(жырафа), більярд, ярд, Скотлэн-Ярд, мільярд

жарт, старт, стандарт, гарт, нарт(дэспат), Сцюарт

*гафт, ляндшафт, на брудэршафт  

 

...е(э)д(т)

*абед, падабед(рас.: полдник), Падабед, дармаед, дзед, дзед-барадзед, сьлед, як сьлед, напасьлед, упасьлед, усьлед, пасьлед, няўсед, сусед, кастаед, перасьлед, прысед, немавед(куды), кнігавед, коласавед, усявед, муджагед, павук-мухаед, зьед, асаед, чужаед(рас.: паразит), швэд, цэд(аўсянае малако), шкрэд, артапэд, аэд, скінгэд, Нэд, Гэмпстэд

амулет, амлет, атлет, аскет, апалягет, аўтарытэт, анахарэт, альфабэт, афсэт, актэт, бранзалет, брыкет, балет, багет, банкет, багнэт, брунэт, буфэт, бэрэт, бюджэт, Бэнэт, валет, вэльвэт, гарыцьвет, Гюлет, габінэт, генэралітэт, гарсэт, дуплет, дуэт, запавет, загнет, за сьвет(рас.: к чёрту на кулички), жакет, жаўтацьвет, імпэт, імунітэт, куплет, квет, кмет, кабрыялет, кардэбалет, клярнэт, квартэт, кастэт, камітэт, карнэт, клязэт, лярнэт, ляфэт, лязарэт, лянцэт, матацыклет, макет, Мялет, менуэт, мэт(сьпец), мячэт(рас.: мечеть), неўпрыкмет, нэўтралітэт, павет, прайдзісьвет, пазнацьвет, паркет, пісталет, прадмет, памфлет, паэт, партрэт, піетэт, парытэт, парапэт, піруэт, прыярытэт, паштэт, партманэт, пляншэт, ранет, рулет, рыкашэт, рарытэт, сусьвет, сьвет, сает, сыгнэт, санэт, сакрэт, сюжэт, сілюэт, сувэрэнітэт, сэкстэт, Самэрсэт, тагасьвет, трыялет, табурэт, трафарэт, тандэт(рас.: дешёвка), Тыбэт, тэт-а-тэт, унівэрсытэт, фіялет, флянэлет, факультэт, фальцэт, фацэт, хрыбет, цьвет, частаклет, штылет, штыкет, шкілет, шарбет, шыбалет, этыкет, эстэт, яснаквет, Яфэт

*рэйд, пярэйд(пярэйсьце)

*фармацэўт

*шэпт, акцэпт, рэцэпт, адэпт

*Брэхт

*Уйпэшт, Будапэшт

*праезд, заезд, зьезд, наезд, пераезд, абезд, падезд

агрэст, гэст, тэст, трэст, пратэст, Эвэрэст, анапэст, маніхвэст, азбэст, фэст, замест, зьмест, Трыест

тэкст, падтэкст

Кэрст

*эфэкт, дэфэкт, пэрфэкт, прэфэкт, аспэкт, праспэкт, афэкт, абект, камплект, некамплект, інтэлект, звышінтылект, праект, дыялект

*Кельт 

*дэвідэнд, гэнд, брэнд, хэлі-энд, уік-энд, Лэнд, Дыснэйлэнд, Лонг-Айлэнд, Ньюфаўндлэнд, стэнд, дыксілэнд

апартамэнт, акампанемэнт, акцэнт, абсэнт, аргумэнт, абанэнт, абанемэнт, асартымэнт, ангажамэнт, апанэнт, асыстэнт, абсарбент, адсарбент, агент, абітурыент, брызэнт, Вінцэнт, Гент, градыент, дацэнт, дакумэнт, дывэртысмэнт, дырыгент, дыямент, інструмэнт, інтэрвэнт, інцыдэнт, інтэлігент, інсургент, камплімэнт, кампанэнт, карэспандэнт, канвэнт, контрагент, кантынгент, каэфіцыент, кліент, Кент, манумэнт, нашчэнт, прэцэдэнт, патэнт, цэмэнт, пастамэнт, пігмэнт, пазумэнт, прэнт(мэталёвы прут), прэзыдэнт, прэтэндэнт, прэзэнт, пацыент, рэцэнзэнт, рэфэрэнт, рудымент, сантымент, сэтэльмент, сэгмент, Сэнт-Вінсэнт, тэнт, ушчэнт, умэнт, фэрмэнт, шчэнт(рас.: предел), экспэрымэнт, элемэнт

*сьмерд

канцэрт, гала-канцэрт, мальбэрт, экспэрт, дэсэрт, кувэрт(капэрта), ферт(фацэт)

*гешэфт

 

...ё(о)д(т)

гарод, адыход, азярод, абход, абвод(рас.: периметр), абзавод, атамаход, брод, валавод, веснаход, вадарод, вуглярод, вадавод, вынаход, гарод, год, дыёд, ёд, завод(рас.: порода), зарод, звод(выміраньне), зыход, звырод, крыгаход, код, карагод, кісларод, ледаход, лёд, мёд, народ, недарод, няўрод, наўпярод, навод(рас.: донос), паход(рас.: шествие), праход, под, плод, пасярод, развод, род, рапсод, радавод, смурод, стрававод, сьмецьцявод, спод, самаход, сход, стод, сярод, сынод, трыёд, усход, уваход, уброд, ход, ціхаход, цеплаход, чарод, штогод, эпізод

абарот, асот, акалот(салома), азот, акот, анэгдот, аблёт, аплёт, бот, байкот, бэгемот, блот(папсаванае), вайдалот, ветраварот, грот, гот, гавот, гнёт, дрот, дабрахот(рас.: благожелатель), Дабрахот(Лесавік), дзот, Дон Кіхот, дзевяцьсот, ешыбот, ёт, жывот(рас.: живность), зварот, заварот, залёт, зьлёт, замёт(агароджа зь бёрнаў), калаўрот, кровазварот, кнот, кот, капот, кашалот, кавэркот, каёт, кулямёт, лёт, лот(пачак фарбы), мінамёт, неўмалот, намалот, няцот, наадварот, намёт, навылёт, недалёт, нагнёт(рас.: нажим), от, пот, плот, паварот, пакот(рас.: накатник), паўзварот, палёт, пралёт, пералёт, пераплёт, пілёт, прыгнёт, патрыёт, паліглёт, рот, скарот, сонцаварот, сямсот, стакрот, сьціхот(бярэ), сумёт, самалёт, суплёт, сплёт, суклёт(рас.: каркас), умалот, ускот, узьлёт, улёт(рас.: на лету), факстрот, фагот, флёт, цот(і лішка), цот у цот(рыхт у рыхт), цэйтнот, чарот, чачот, шрот, шамот, шэсьцьсот, шавіёт, эшафот, янот

*Лойд

войт, брандсбойт

*боўт(міксэр)

*опт

*кошт, за кошт, роўнакошт(эквівалент), рошт(рас.: колосник)

*дрозд

кампост, пост, рост, аванпост, блёкпост, фарпост, хвост, хрост,

даўгахвост, шылахвост, шарахвост(легкадумны), шылахвост(рас.: фазан), дрост(расьл.), балабост(жыд.: гаспадар дому), жывакост(расьл.), узрост(узрастаньне), наўпрост, навырост, прырост, вілахвост(лісьлівец), галакост, тост, пакост(аліфа), сам-шост(ушасьцёх), норд-ост, Апост

Гёгст

корст(выдлубаная ў камлі труна)

*герольд

вольт, кольт

голд(рас.: подданство)

*экспромт

*фонд, земфонд

фронт, тыл-фронт!(рас.: кругом!), на фронт!(рас.: на грудь!), лева-фронт!(рас.:

налева!), права-фронт!(рас: направа!), Пемонт, мастадонт, наконт , конт(рахунак)

*рэкорд, корд(рас.: кортик), акорд, норд, фёрд, лёрд

курорт, хорт(паляўнічы сабака), афорт, камфорт, экскорт, корт, порт, борт, натурморт, спорт, чорт, форт, аэрапорт, шторт(фагот), сам-чворт(учацьвярох), шрубавёрт(рас.: вертолёт) 

 

...і(ы)д(т)

*балід, від(рас.: лик), краявід, дакід, накід, прыкід, падкід, інвалід, друід, туід, адкід, флюід, апартэід, наўскід, шагід, Эўклід, Эўрыпід, цьвід(тканіна), скід(рас.: сброс), самаскід(рас.: самосвал), брыд, гібрыд, лінгвіцыд, генацыд, Фукідыд, Кандыд, Туцыдыд, ірыд, аксыд, жыд, няўстыд, абрыд, мюрыд(паслухачы ў мусульманаў)

аксаміт, адквіт(разьлік), ааліт, аманіт, александрыт, апэтыт, антрацыт, апэндыцыт, архімандрыт, блакіт, біт, барацьбіт, бабіт, бранхіт, быт, варажбіт, вагабіт, граніт, графіт, гусіт, Геракліт, глыт, габарыт, гастрыт, дынаміт, джыгіт, даламіт, дужбіт(рас.: борец), дэзуніт(неўніят), дэфіцыт, дабрабыт, дэпазыт, езуіт, зэніт, збыт, іпрыт, ізраэліт, іспыт, іяніт, квіт, кіт, калярыт, крэдыт, Крыт, ліміт, літ(грошы), лудыт, лазурыт, леўкацыт, міт, малацьбіт, малахіт, мітрапаліт, мэсэршміт, мэтэарыт, ніт(рас.: болт), нэафіт, нэаліт, нябыт, недабыт, наўскапыт, няўзбыт(няўдосталь), нэфрыт, палеаліт, плаўбіт(марак), плыт, пабыт(пабыўка), плебісцыт, рахіт, рэквізіт, скіт, сіеніт, сынкліт, Сьміт, сьніт(лінія расьпілоўкі), сталагміт, сэміт, сьвяцьбіт(рас.: светитель), спрыт, сталяктыт, самшыт, сыбарыт, сьпірыт, санскрыт, сталактыт, сьледапыт, тэрміт, транзыт, ушчыт, Уліт, фаварыт, Ціт, цыт(паркаль),  шчыт, шыіт, эрудыт, эбаніт

*Нійт, Тыйт

*манускрыпт, рэскрыпт, скрыпт, эўкаліпт

*дыхт, шыхт, Маастрыхт, рыхт у рыхт, шліхт(рас.: штабель)

*{асабіст, атэіст, арганіст, актывіст, акмеіст, акуліст, альгебраіст, архаіст, арабіст, альпініст, артыст, амэтыст, афэрыст, авантурыст, букініст, баяніст, бубяніст(бубнач), будыст, белетрыст, батыст, валейбаліст, ватэрпаліст, гарманіст, гуманіст, гімназіст, гумарыст, дэманіст, дарожны ліст(рас.: путёвка), дзекабрыст, жаўталіст, заручны ліст(рас.: ручательство), камуніст, каляніст, клярнэтыст, карерыст, каратыст, кавалерыст, лябіст, ліст, лейбарыст, лятыфундыст, машыніст, мадэрніст, мэдаліст, марксіст, матэряліст, максымаліст, масажыст, мэмуарыст, мілітарыст, натураліст, нацыяналіст, нацыст, нудыст, піяніст, песыміст, пазытывіст, пацыфіст, папуліст, пашпартыст, парашутыст, партрэтыст, памфлетыст, путчыст, публіцыст, расіст, раяліст, рэзэрвіст, рэфарміст, раманіст, радыст, саліст, сьвіст, сацыяліст, славіст, садыст, сэпаратыст, танкіст, тэнісіст, твіст, турыст, трактарыст, тэрарыст, утапіст, фаталіст, футбаліст, фармаліст, фашыст, фігурыст, флейтыст, футурыст, фэтышыст, хакеіст, царыст, чэкіст, шахматыст, энкавэдыст, энцыкляпэдыст}

*індыкт, Бэнэдыкт, рэлікт

інстынкт

*кілт

*вундэркінд, Інд

лябірынт, спрынт, Гіяцынт, бінт

*сьпірт

*ліфт, Сьвіфт, шрыфт

 

...у(ю)д(т)

*бруд, прысуд, асуд(асуджэньне), самасуд, хлуд, суд, пуд, спуд, перапуд, цуд, узбуд, груд, блуд, аблуд, страхапуд(пудзіла), пруд(струмень), вашапруд(вашывы), сюд-туд, жуд, гуд(беларус), аруд(засек), узгруд, талмуд, этуд, лабідуд, збруд(ананізм), ваўкалюд, люд, склюд(цясак па дрэву), велькалюд, чарналюд(рас.: чернь)

атрыбут, алеут, анчут(чорт, ткс.: свавольнік), абсалют, банкрут, брут(гнюс), Брут, бут, грэйпфрут, джут, дэбют, жмут, закрут(галавы), інстытут, кут, крут(зух), каламут(вір), калакут(індык), ліліпут, людалют(мізантроп), мазут, магут(волат), мамут(мамант), маршрут, мут(каламуць), манькут(пудзіла), на скрут(галавы), прут, пачут(чутка), Рут, тут, сурдут, скарбут(цынга), статут, скрут, скаламут, спрут, салют, хамут, Хут, чмут, чут(чутка), шкамут(шматок), якут

*зюйд

*Руўт

куншт(камэдыя)

*глузд, грузд

густ, лянгуст, куст, дуст, бюст, Мінюст

хрумст

*дукт, прадукт

пункт, адюнкт

*пульт, культ

*хвунт, бунт, Вунт, грунт(аснова)

*абсурд, курд

гурт, бурт

*люфт