ДЗ(Ц)1

гладзіць здрадзіць  

праца цаца   

 

а(я)дз(ц)...

            *{праца(-ы, -у, -ам), супраца, цаца, таца(рас.: поднос)}

(праймацца, стрымацца..!)

            *{палацы(-у, -ам), матрацы, абзацы, эрзацы, паяцы, пляцы}, нацы

цаццы(м.)

*{дзядзя(-і, -ю, -ям), пядзя, Ядзя}

{баця(-і, -ю, -ям), Каця}, зяця(р.)

свацьця(-і, -ю, -ям)

*сядзе, прысядзе, [Д(Т)1 а(я)д(т): ашчадзе, абладзе]

наце, лата на лаце, [Д(Т)1 а(я)д(т): адплаце, апасыянаце], [Д(Т)3 а(я)д(т): абаце, акрабаце]

*{безуладзьдзе(-я, -і, -ю, -ем), несуладзьдзе, адзінаўладзьдзе, двоеўладзьдзе, бязладзьдзе, суладзьдзе, поўнаўладзьдзе, пазадзьдзе(рас.: отходы), разладзьдзе, прыладзьдзе, міжрадзьдзе}

{багацьце(-я, -і, -ю, -ем), разьбірацьце, закляцьце, абняцьце(рас.: охват), узяцьце, паўзяцьце(зухваласьць), уцяцьце(рукі), напяцьце, узьняцьце, шкумацьце, прыняцьце, непрыняцьце}

*вадзі(р.), снадзі(р.), гладзі(р.), вадабадзі(р.), падзі(р.), макрадзі(р.), рачадзі(р.), пядзі(р.)

маці, Ігонаці, Іпаці, ні курчаці ні парасяці, сенажаці(р.), шаці(р.), гаці(р.), пастаці(р.), рукаяці(р.), (цяляці(р.), ягняці..!)

*цадзік, Радзік

*стрыкацік, пухнацік, рагацік(чорт)

палацык, матрацык

Шацак, Яцак, цацак(р.)

*прадзед

*заціш

*націск, заціск 

*кацар(рас.: еретик)

шпацыр

*канадзец

            *гладзіць(-ім), парадзіць, радзіць, здрадзіць, унадзіць, занадзіць(рас.: привадить), аснадзіць(рас.: оснастить), надзіць, зладзіць, заладзіць(шчыліну), ладзіць, згладзіць, гадзіць(спрыяць), пагадзіць(надумаць), садзіць, усадзіць, згадзіць, завадзіць, вадзіць(шкодзіць), грамадзіць

учадзець, правядзець(падсохнуць)

страціць(-ім), траціць, кудлаціць, сарамаціць, скалмаціць, гарбаціць, карабаціць, скарабаціць, гаціць(рас.: грузить), вінаваціць, кашлаціць, шурпаціць, трупаціць(жумрыць)

мацаць, клацаць

(адзінаццаць, дванаццаць..!)  

            ......................................................................................................................................................

 

а(я)(-)дз(ц)...

*знайдзе(м.), байдзе(м.)

(трымайце, бывайце..!), сайце(м.)

райца, здрайца, вінавайца(рас.: должник)

гавайцы, нанайцы, акрайцы, кітайцы, малайцы, [К1 а(я)(-)к: грайцы(м.), балабайцы]

*папраўдзе, напраўдзе, насампраўдзе, праўдзе(м.)

слаўце, праслаўце, пастаўце, стаўце, скаўце(м.), байскаўце(м.), арганаўце(м.), касманаўце(м.), астранаўце(м.), тайм-аўце(м.), раўце(м.)

збаўца, марнатраўца, знаўца, мовазнаўца, прыродазнаўца, выканаўца, абвінаваўца, выкрадаўца, спраўца(дому), даўца, самаўпраўца, прадаўца, хрыстапрадаўца, падаўца, дзяржаўца, выкрадаўца, пустацікаўца(рас.: любопытствующий), веравызнаўца, працадаўца, вызнаўца (рас.: исповедник)

напаяўцы(навідавоку), [К1 а(я)(-)к: лаўцы(м.), караўцы]

рызэншнаўцар

спраўдзіць, зьняпраўдзіць

*бабця(шаптуха)

слабці

лапці

[К1 а(я)(-)к: бабцы(м.), скабцы]

[К1 а(я)(-)к: лапцы(м.), шапцы]

Ляйпцыг

*смагці

смарагдзе(м.)

шляхціц

*сьвятдзень

радца, звадца(зводзень), уладца, спагадца, дарадца, здрадца

стратца

канадцы, [К1 а(я)(-)к: градцы(м.), згадцы]

братцы, сьвятцы(кантычкі), [К1 а(я)(-)к: жатцы(м.), матцы ]

картцы(м.)

частцы(м.), пастцы(м.), застцы(м.)

галяндцы, зэляндцы, шатляндцы, ірляндцы, флямандцы

*[К1 а(я)(-)к: качцы(м.), падачцы]

плачце, прабачце, зазначце, адзначце  

*крывапрысяжца(рас.: клятвопреступник)

[К1 а(я)(-)к: бражцы(м.), спражцы]

[К1 а(я)(-)к: манашцы(м.), мянташцы]

лядашцік

*трасца, здасца, удасца

каўказцы, заказцы, абхазцы, [К1 а(я)(-)к: казцы(м.), падпяразцы]

парнасцы, дамасцы, трасцы(табе), [К1 а(я)(-)к: ласцы(м.), няласцы]

вылазьце, павылазьце, злазьце

шчасьце, няшчасьце, прычасьце, [Д(Т)3 а(я)д(т): кантрасьце(м.), гімнасьце], касьце(м.), пасьце(м.)

апасьці, прыпасьці, упасьці, скласьці, укласьці, дакласьці, дапасьці, напасьці, закласьці, перакласьці, абкласьці, адкласьці, заняпасьці, раскласьці, прыкласьці, абкрасьці, класьці, красьці, прасьці, падпасьці(рас.: подвергнуться), спакласьці, дапрасьці, скрасьці, украсьці, да сэрца прыпасьці, засьці(м.)

жарсьці

засьціл

насьцеж

грувасьціць, засьціць, прыўласьціць(прысабечыць), шчасьціць, пашчасьціць 

*[Д(Т)3 а(я)д(т): пакце(м.), акце]

інфаркце(м.)

набракці, мякці, насякці

*кувалдзе(м.), фалдзе(м.)

балце(м.), гвалце(м.), кшталце(м.)

[К1 а(я)(-)к: палцы(м.), скакалцы]

згвалціць, гвалціць

*сальца

мальцы, пальцы, нядбальцы, смальцы, бывальцы, уральцы, партугальцы, мяльцы, пастаяльцы, [К1 а(я)(-)к: гальцы(м.), кальцы]

[Д(Т)3 а(я)д(т): альце(м.), базальце]

Гарыбальдзі

пэнальці

*паштамце(м.)

уетнамцы, панамцы, сіямцы, [К1 а(я)(-)к: самцы(м.), брамцы]

рамцік(аблямоўка)

цямця

*аршанцы, абарванцы, абранцы, ашуканцы, абшарпанцы, абтрапанцы, амэрыканцы, афрыканцы, аўганцы, выхаванцы, выгнанцы, высланцы, вэгетарыянцы, гадаванцы, гішпанцы, граць на валасянцы(распустнічаць), глянцы, дабранцы, іранцы, калянцы, картэзіянцы, лузанцы, ліванцы, ламанцы, мараканцы, мэксыканцы, невяртанцы, пасланцы, паганцы, пратурбэранцы, памяранцы, паўстанцы, прачуханцы, пачаканцы, пэруанцы, падкладанцы, падшыванцы, пабратанцы(пабрацімы), прыстасаванцы, пранцы(сіфіліс), ранцы, ражанцы, рэспубліканцы, разнапанцы, сланцы, самазванцы, танцы, утрыманцы, уварванцы, флянцы, шанцы(акопы), яванцы, [К1 а(я)(-)к: альтанцы(м.), ашуканцы]

[Д(Т)3 а(я)д(т): грандзе(м.), Самаркандзе],  [Д(Т)1 а(я)(-)д(т): вэрандзе, бандзе]

станьце, ганьце, параньце, гляньце, [Д(Т)3 а(я)д(т): гранце(м.), гаранце]

галяндзец, зэляндзец, шатляндзец, ірляндзец, флямандзец

пасяндзень

панцыр

няньцы(д.)

*[Д(Т)3 а(я)д(т): леапардзе(м.), бардзе]

марце, парце, запарце, уштукарце, [Д(Т)3 а(я)д(т): жарце(м.), старце], [Д(Т)1 а(я)д(т): парце(м.), карце]

патварца(паклёпнік)

кварцы, карцы, гарцы, аварцы, баварцы, ардынарцы, [К1 а(я)(-)к): сварцы(м.), гаспадарцы]

лахардзік

абскардзіць, шкумардзіць(шкуматаць)

карцэр

*гафце(м.), ляндшафце(м.), нафце(м.) 

*шафцы(м.), аграфцы(м.)

 

е(э)дз(ц)...

*(пнецца, здаўмецца..!)

*[К1 е(э)(к): небясьпецы(р.), бясьпецы]

рэдзьцы(м.)

*паедзе(-ем), едзе, адедзе, прыедзе, зьедзе, заедзе, недзе, [Д(Т)3 е(э)д(т): кастаедзе(м.), абедзе],  [Д(Т)1 е(э)д(т): бяседзе(м.), няўседзе]

паабедзьдзе(-я, -і, -ем), абедзьдзе, даабедзьдзе, падсуседзьдзе, паедзьдзе, абедзьдзе

(памажэце, скажэце!), наўвеце(рас.: ввиду), мець наўвеце, квеце, [Д(Т)3 е(э)д(т): амулеце(м.), амлеце], [Д(Т)1 е(э)д(т): галеце(м.), дыеце]

суквецьце(-я, -і, -ем), вецьце, сьмецьце, дасьвецьце, прыкмецьце, разнаквецьце, даўгалецьце, паўналецьце, ліхалецьце, гнілецьце, налецьце, беспрасьвецьце, несусьвецьце, клецьце, падклецьце, амецьце(рас.: охвостье), верхавецьце

*мядзьведзі, суседзі, медзі(р.), зьедзі(р.), камедзі(р.), едзі(р.), рэдзі(р.), макрэдзі(р.), цэдзі(р.), лэдзі, у дзьве рэдзі

наўсярэдзьдзі

дзеці, збрат-дзеці(стрыечныя браты, сёстры), Мялеці, амеці, клеці(р.), сеці(р.) сухмеці(р.), трэці, Кэці, трэці(р.), шчэці(р.)

спагецьці

*дзедзіч(гаспадар), Сярэдзіч

*Клецак

*нецель(ялавіца)

*седзень

квецень

*вецер, на ўзьвей-вецер (рас.: на авось), у вецер(рас.: по ветру)

*суседзіць(-ім), дагледзіць, згледзіць, угледзіць, папярэдзіць, вярэдзіць, апярэдзіць, рэдзіць, разрэдзіць, прарэдзіць

адседзець, пераседзець

аквеціць(-ім), прывеціць, прыкмеціць, сьвеціць, асьвеціць, прысьвеціць, засьмеціць, меціць, зрашэціць, зрыкашэціць, засакрэціць, шпэціць(рас.: осквернять)

квэцаць  

            ..............................................................................................................................................

 

е(э)(-)дз(ц)...

*рэйдзе(м.)

лейцы, індзейцы, гвардзейцы, ахейцы, [К1 е(э)(-)к): жалейцы(м.), жнейцы]

ейце, сейце..!), флейце(м.)

*дрэўца

[К1 е(э)(-)к): прыпеўцы(м.), плеўцы]

фармацэўце(м.)

лэўдзік(злодзей)

лэўдзіць(красьці)

*пахлебца(рас.: прихлебатель)

[К1 е(э)(-)к): скрэбцы(м.), прыгрэбцы]

[К1 е(э)(-)к): лепцы(м.), кепцы]

шэпце(м.), акцэпце(м.), рэцэпце(м.)

саскрэбці, адгрэбці, скрэбці, грэбці, падгрэбці

шчэпці, тэпці

*улегцы

пехціць(рас.: пичкать)

падшэрхці, перхці(рас.: терпнуть)

*жываедца

[К1 е(э)(-)к): сьведцы(м.), суседцы]

тыбетцы, [К1 е(э)(-)к): кветцы(м.), паветцы]

жэрдцы(м.)

чвэртцы(м.)

рэштцы(м.)

паездцы(м.)

вестцы(м.), абвестцы(м.)

*[К1 е(э)(-)к): сьвечцы(м.), авечцы]

*лупежца(рабаўнік)

канькабежцы, [К1 е(э)(-)к): дзежцы(м.), сьцежцы]

упасьпешцы,  [К1 е(э)(-)к): стрэшцы(м.), цэшцы]

рэжце

нарэшце, урэшце, ешце

дарэшціць(скончыць)

*месца, наесца, уесца, разьесца

кангалезцы, [К1 е(э)(-)к): прарэзцы(м.), мясарэзцы]

[К1 е(э)(-)к): завесцы, занавесцы]

[Д(Т)3 е(э)д(т): праезьдзе(м.), заезьдзе]

дзьвесьце, прадмесьце, навесьце(рас.: сигнал), Ушэсьце, шэсьце, [Д(Т)3 е(э)д(т): агрэсьце(м.), гэсьце]  

пярэйсьце(рас.: переход)

Трохперсьце

тэксьце(м.)

зьлезьці, лезьці, далезьці, пералезьці, пралезьці, аблезьці, падлезьці, прылезьці, налезьці, паналезьці, везьці, давезьці, завезьці, навезьці, панавезьці, павезьці, перавезьці, правезьці, абвезьці, адвезьці, падвезьці, зьвезьці, прывезьці

стрэсьці, трэсьці, атрэсьці, затрэсьці, натрэсьці, патрэсьці, ператрэсьці, чэсьці(р.), дзесьці, чыесьці, весьці, давесьці, завесьці, навесьці, павесьці, перавесьці, абвесьці, адвесьці, падвесьці, зьвесьці, разьвесьці, прывесьці, адесьці, падесьці, зьесьці, есьці, даесьці, заесьці, наесьці, паесьці, пераесьці, праесьці, абесьці, плесьці, заплесьці, сплесьці, наплесьці, прыплесьці, несьці, гнесьці, занесьці, нанесьці, панесьці, абнесьці, адрындулы несьці, аднесьці, паднесьці, зьнесьці, прынесьці, сесьці, на нішто зьвесьці

напярэсьціг

песьцік

бесцань

езьдзіць, наезьдзіць

месьціць, песьціць, умесьціць, памесьціць, разьмесьціць, весьціць, абвесьціць, збэсьціць, разбэсьціць, бэсьціць, запярэсьціць, сьпярэсьціць

скепсьціць(сапсаваць)

верзьці

            *[Д(Т)3 е(э)д(т): эфэкце(м.), дэфэкце]

*[К1 е(э)(-)к): стрэлцы(м.), грэлцы]

*шкельца, цельца, сядзельца, дупельца, вясельца, кубельца, цяпельца

тапельцы, умельцы, кубельцы, безьзямельцы, відэльцы, пагарэльцы, [К1 е(э)(-)к): зямельцы(м.), пасьцельцы]

*чужаземцы, туземцы, немцы, земцы, іншаземцы, спадкаемцы, пераемцы наемцы(рас.: наниматели), рукаемцы(рас.: поручители), душаемцы(рас.: душеимцы), абярэмцы, ярэмцы, падземцы(м.), стрэмцы(м.), зашчэмцы(м.)

*нэндза

дзенца, акенца, каленца, сукаленца(рас.: сочленение), бярвенца, паленца, гуменца, вераценца, венца(рас.: венчик), інфлюэнца

перасяленцы, пасяленцы, шаленцы, ненцы, сенцы, каленцы, выраджэнцы, навучэнцы, чэчэнцы, назначэнцы, парушэнцы, параджэнцы, адрачэнцы, аршэнцы, нашэнцы, акружэнцы, лішэнцы, адраджэнцы, [К1 е(э)(-)к): сукенцы(м.), паненцы]

пэндзаль

дэндзі, вівэндзі

кавеньцы(м.), жменьцы(м.), кішэньцы(м.), вярэньцы(м.)

вэнцер

*[Д(Т)3 е(э)д(т): стэндзе(м.), дэвідэндзе], [Д(Т)1 е(э)(-)д(т): легендзе(д), скупендзе]

[Д(Т)3 е(э)д(т): апартамэнце(м.), акампанэмэнце]

Вэндзіць, сэндзіць(балбатаць)

менціць, шэнціць

*жэрдзе

цьвердзі(р.), Вэрдзі, жэрдзі(р.)

панасердзю(рас.: в сердцах)

азерца, зьняверца, няверца, зьдзерца(хабарнік), блюзьнерца(рас.: хульник), сэрца, крыважэрца, людажэрца

дзьверцы, каберцы, адзінаверцы, дваяверцы, герцы, перцы, імберцы, вядзерцы, [К1 е(э)(-)к): магерцы(м.), табакерцы]

верце, паверце, праверце, адмерце, зьмерце, адумерце(рас.: отмирание), [Д(Т)3 е(э)д(т): мальбэрце(м.), капэрце]

сьцерці, церці, дні церці, здзерці, аддзерці, адперці, абаперці, усьперці, церці, абцерці, адцерці, распасьцерці, замерці, адумерці, абмерці, даперці, наперці, паперці, праперці, падперці, перці, дзерці, заперці, зьберці(рас.: собрать), разьверці(рас.: разверзнуть), сьмерці(р.), крутаверці(м.), зжэрці, жэрці, чэрці, чэрці адной шэрсьці, чвэрці(р.)

даць перцу з імберцам

хвэрцік(фацэт)

герцаг

сьвердзел(рас.: сверло)

сэрцань(сяродак)

сердзіць, сцьвердзіць, падцьвердзіць

абясьмерціць, усьмерціць

згэрцаць(рас.: прошикать)

 

ё(о)дз(ц)...

*моцы, колькі моцы, штомоцы, навідоцы(навідавоку), [К1 е(э)к): сароцы(м.), затоцы]

Гоццы, Бароццы, на адскоццы(наводдаль)

*годзе, дый годзе, смех дый годзе, [Д(Т)3 е(э)д(т): агародзе(м.), адыходзе], [Д(Т)1 е(э)д(т): асалодзе(м.), ахалодзе]

[Д(Т)3 о(ё)д(т): абароце(м.), асоце], [Д(Т)1 о(ё)д(т): ахвоце(м.), адзіноце]

асяродзьдзе(-я, -і, -ю, -ем), адродзьдзе, абодзьдзе, абзаводзьдзе, бязводзьдзе, безвыгодзьдзе, верхаводзьдзе, выродзьдзе(рас.: отродье), вінагродзьдзе(вінаград),  збродзьдзе, загародзьдзе, звыродзьдзе, Забродзьдзе, калодзьдзе, мнагаводзьдзе, мелкаводзьдзе, малаводзьдзе, няўродзьдзе(звырод), падысподзьдзе, паўгодзьдзе, падбародзьдзе, паводзьдзе, паўнаводзьдзе, разводзьдзе, радабодзьдзе(рэдкая тканіна), стагодзьдзе, суплодзьдзе, саракагодзьдзе, спародзьдзе(спараджэньне), угодзьдзе, уродзьдзе(нараджэньне)

ашмоцьце(-я, -і, -ю, -ем), безвароцьце, грымоцьце, дзівоцьце, драбноцьце, дурноцьце, жывоцьце(жыцьцё), забалоцьце, заплоцьце, касмоцьце, кіслоцьце, ліхоцьце, любоцьце, макроцьце, незграбоцьце, неахоцьце, пажывоцьце(канец жыцьця), рыжоцьце, сьмяхоцьце, сарамоцьце, страхоцьце, узбалоцьце, чарноцьце, шароцьце(канапушкі), шмоцьце

(прыходзьце, знаходзьце..!)

дзёдзя(сьвіньня)

як хоця(рас.: как угодно)

Аўдоцьця(-і, -ю)

*непагодзі(р.), радабодзі(р.), трыёдзі(р.)

проці, наўпроці, штохоці(хоць што), Поці, [Д(Т)1 о(ё)д(т): аброці(р.), плоці]

Павароцьці

*непагодзьдзю(т.), радабодзьдзю(т.), трыёдзьдзю(т.)

няхоцьцю, самахоцьцю, сіламоцьцю, дабрахоцьцю, захоцьцю, [Д(Т)1 о(ё)д(т): аброцьцю(м.), плоцьцю]

*злодзей, дабродзей(рас.: милостивый государь)

*нясподзеў

подзіў, сподзіў, напродзіў 

*поцяг(цяга)

*воцат

*бязродзіч, Іван-бязродзіч, родзіч, Калодзіч

процеч

*наўпроцяж(напрацягу)

*поцес(цёс)

процісь, поцісь(поціск)

поціск

Хоцімск

*поцем(цемень), споцям(панятак)

*ніводзін

*збродзень, заходзень, зводзень(звадца), гасподзень, пераходзень(рас.: переселенец), паўсёдзень(будзень)

*бодзер

моцар(асілак)

*адродзіць(-ім), абыходзіць, адыходзіць, адходзіць, абязводзіць, верхаводзіць, водзіць, вілаводзіць, выводзіць, годзіць(спрыяць), даводзіць, дагодзіць, дні зводзіць, заходзіць, заводзіць, зводы зводзіць, з поля зводзіць, зашкодзіць, знаходзіць, засяродзіць, заскародзіць, калодзіць(рас.: стопорить), лагодзіць, наводзіць, народзіць, непагодзіць, прыходзіць, падыходзіць, паходзіць, праводзіць, паводзіць, пашкодзіць, перашкодзіць, пагодзіць(памірыць), родзіць, разводзіць, распагодзіць, сходзіць, смуродзіць, скародзіць(рас.: бороновать), уваходзіць, усходзіць, улагодзіць, ходзіць, халодзіць, шкодзіць

плоціць, коціць, залоціць, адплоціць, заплоціць, закоціць, малоціць, змалоціць, блоціць(псаваць), заахвоціць, кароціць, пакароціць, пазалоціць, скароціць, заахвоціць, маркоціць, забалоціць

гоцаць, укоцаць(рас.: кокнуть)

            ..................................................................................................................................................

 

ё(о)(-)дз(ц)...

*малойца, тройца, забойца, прапойца

кітабойцы, камнебойцы, [К1 о(ё)(-)к): тройцы(м.), двойцы]

пойдзе, пяройдзе, пройдзе, зойдзе, дойдзе, знойдзе

войце(м.), брандсбойце(м.)

розэнкройцар   

*вайскоўцы(-а), вяскоўцы, прамоўцы, гурткоўцы, дроўцы, жарноўцы, засьцянкоўцы, замоўцы, пачаткоўцы, слоўцы, дароўцы, красамоўцы, пашаноўцы(рас.: почитатели), пахлябоўцы(рас.: нахлебники), абмоўцы(рас.: хулители), сьнягоўцы(гумовыя боцікі), літоўцы, маскоўцы, прамыслоўцы, пачаткоўцы, размоўцы, суразмоўцы, [К1 о(ё)(-)к): афарбоўцы(м.), адпрацоўцы]

жоўці(р.)

Ягоўдзік

коўцік(рас.: кадык)

поўдзень, усампоўдзень

скуёўдзіць(скулдошыць)

*[К1 о(ё)(-)к): пераробцы(м.), даробцы]

хлопцы, [К1 о(ё)(-)к): кропцы(м.), сопцы]

Стоўпцы

сопці, шчопці

вобцас(рас.: стремглав)

*пазногці

авохці, здохці, сохці

палёгцы(р.)

нохцам(рас.: выспятком)

дзёгцем

*канатаходцы(-а), першапраходцы, даводцы(рас.: даносчики), водцы(кіроўцы), заводцы(завадатары), іншародцы, [К1 о(ё)(-)к: знаходцы(м.), паходцы]

балотца

[К1 о(ё)(-)к): пякотцы(м.), котцы]

костцы(м.), пачостцы(м.)

абгортцы(м.)

водцень

водціск 

*відавочцы, на адскочцы(рас.: на отшибе), [К1 о(ё)(-)к): ночцы(м.), падсочцы]

*пераможцы, запарожцы, [К1 о(ё)(-)к): ножцы(м.), рагожцы]

[К1 о(ё)(-)к): дошцы(м.), валошцы]

трывожце, памножце, множце

кошце(м.), пошце(м.)

*[К1 о(ё)(-)к): козцы(м.), стракозцы]

натаносцы, мінаносцы, ардэнаносцы, мечаносцы, збраяносцы, браняносцы, лаосцы, [К1 о(ё)(-)к): пагалосцы(м.), косцы]

 госьця

досьціп

марозьце, завозьце, адвозьце

хаўбосьце, ахвосьце, падхвосьце, хваросьце, падмосьце, падпамосьце(рас.: подполье в избе), памосьце, [Д(Т)3 о(ё)д(т): кампосьце(м.), посьце]

навосьцеж

зойсьце, адойсьце, увойсьце(ў партыю), пройсьце(рас.: проход)

помсьце

госьці, косьці, ягамосьці, восьці, далякосьці(далёкае), саладосьці, кагосьці, чагосьці, штосьці, маладосьці(р.), прыгажосьці(р.), цярплівосьці(р.), цяплосьці(р.), высакосьці(р.), шчыпатосьці(р.), злосьці(р.), млосьці(р.), мілосьці(р.), весялосьці(р.), чыёсьці

поўсьці(р.), тоўсьці(р.)

копсьці(лапці)

за жывосьцю(пры жыцьці)

досьціп

росьцег(расьцяг), наросьцег

наросьцеж, уросьцеж

посьціл

кампосьцер

розьдзерць(падранае)

награмозьдзіць

мосьціць, зайздросьціць, посьціць, госьціць, намосьціць, наросьціць, праросьціць, прыросьціць, скосьціць, росьціць, чахвосьціць, спросьціць

помсьціць, адпомсьціць

*локці, змокці, прамокці

зжоўкці

агоркці

*[К1 о(ё)(-)к): суполцы(м.), іголцы]

*камсамольцы, нарадавольцы, багамольцы, [К1 о(ё)(-)к): больцы(м.), дольцы]

вольце(м.), кольце(м.)

*знаёмца, незнаёмца, прыёмца

[К1 о(ё)(-)к): саломцы(м.), кучомцы]

гомціць(назапашваць)

*сонца, донца, бясконца, валаконца, аконца, да донца

саксонцы(-а), англасаксонцы, жаронцы, японцы, эстонцы, македонцы, абаронцы, праваабаронцы, задонцы, улюбёнцы, красёнцы, [К1 о(ё)(-)к): пшонцы(м.), жонцы]

стронцый

хондзя(ліхаманка)

доньцы(м.), далоньцы(м.)

фондзе(м.), фрондзе(м.)

фронце(м.), мастадонце(м.), Пемонце(м.)

Лявонці, Бэлу-Арызонці

*Створца, творца

дазорцы, творцы, празорцы, цудатворцы, міратворцы, паборцы(зьбіраюць подаць), пражорцы, зборцы, горцы, аднадворцы, міёрцы, [К1 о(ё)(-)к): зорцы(м.), падпорцы]

[Д(Т)3 е(э)д(т): рэкордзе(м.), кордзе]

[Д(Т)3 е(э)д(т): курорце(м.), хорце]

борці

абшыбордзіць(рас.: состряпать дело незаметно)

 

і(ы)дз(ц)...

*{аканіца(-ы, -у, -ам), арліца, асьліца, абятніца(рас.: обет), бліскавіца, байніца, бажніца, быліца, блудніца, вязьніца, вадзіца, вартаўніца, газьніца, грамніца, грыбніца, глушыца, гарчыца, дурніца, драбніца, дайніца, дымніца, дзяльніца(дзялянка), дараўніца, дзяньніца(заранка), жывіца, жарабіца, жартаўніца, жрыца, званіца, зараніца, завушніца, залвіца(рас.: золовка), крыніца, куніца, капліца, камяніца, каланіца, касавіца, капніца(рас.: мотыга), крыца, кастрыца, львіца, ласіца(рас.: ласка), лакрыца, маладзіца, мілавіца, мядніца(таз), матыліца(начная), медуніца, масьніца, мжыца(дрымота), навальніца, нарыца(рас.: норка), пшаніца, паліца, правіца, піўніца, перуніца, піца, пешаніца(пехата), паляніца(пшанічны бохан), прасьніца(рас.: пряслице), прадаўніца, рушніца(стрэльба), расіца, сініца, спадніца, сьпіца, сталіца, сьляпіца(авадзень), сьняжніца(мяцеліца), сачавіца(рас.: чечевица), cеткавiца(рас.: сетчатка), санавіца(астма), стальніца(шуфляда стала), скарбніца, саміца(самка), сястрыца, таямніца, тайніца, табліца, таўканіца(рас.: пюре), удавіца, цяпліца, цяглiца(рас.: мышца), цямрыца, чараўніца, чарніца(мнішка), чужаніца, чуж-чужаніца, шаляніца, ярыца}

(сьніцца, імгліцца..!), Ніцца

*{дурніцы(-ам), нагавіцы, нажніцы, прасьніцы, суніцы, чарніцы, брусьніцы, начніцы(бессань)}, ніцы, паніцы  

*[Д(Т)3 і(ы)д(т): адкідзе(м.), апартэідзе], [Д(Т)1 і(ы)д(т): абсідзе(м.), апсідзе]

агідзьдзе, пакідзьдзе(кінутае, як непатрэбнае)  

[Д(Т)3 і(ы)д(т): аксаміце(м.), адквіце], [Д(Т)1 і(ы)д(т): арбіце, Аэліце],

(ідзіце, нясіце..!)

{кровапраліцьце(-і, -ю, ем), абіцьце(шпалеры), пабіцьце, чаломбіцьце, прыкрыцьце, прыбыцьце, спажыцьце(спажытак), пажыцьце(доўгае жыцьцё), надужыцьце(рас.: злоупотребление), перакрыцьце} 

*брыдзі(р.), грыдзі(р.), ныдзі(р.), гідзі(р.)

Гаіці, Таіці, сіці, графіці, Солт-Лэйк-Сіці, сыці(р.), ненасыці(р.)

*цыцак(р.)

шыцік

*прыціск

чацьвярыцай(на карачках)

*скідзель(хто скідвае), Скідзель

пыцель(рас.: вальцовая мельніца)

гіцаль(рас.: собаколов)

*быццам

прыцем

*злыдзень, тыдзень, абыдзень(на працягу аднаго дня), скідзень(пераваротак)

Зьбіцень, спыцень(рас.: допрашивающий)

*р(л)ыцар,  зьніцар(хто зьнітоўвае)

*ненавідзець, згідзець, агідзець, абрыдзець, збрыдзіць

мікіціць(рас.: сутяжничать), зьмікіціць, магніціць, размагніціць, сыціць, насыціць, скапыціць

выцяць

трыццаць 

            .....................................................................................................................................

 

і(ы)(-)дз(ц)...

*індыйцы, балтыйцы, візантыйцы, марыйцы, арыйцы, алімпійцы, альпійцы, бэльгійцы, аўстралійцы, малазійцы, [К1 і(ы)(-)к): мыйцы(м.), памыйцы] 

прыйдзе, сыйдзе, выйдзе, узыйдзе

выйце, шыйце, крыйце 

*зласьліўцы(-а), мсьціўцы, лісьліўцы, пыхліўцы, шчасьліўцы, ганарліўцы, сарамліўцы, незычліўцы, дурасьліўцы, рупліўцы, палахліўцы, юрліўцы, нешчасьліўцы, баязьліўцы, мітусліўцы, зычліўцы, пакрыўцы(рас.: покровители), [К1 і(ы)(-)к): сіўцы(м.), ніўцы]

крыўдзе(м.)

крыўдзіць

*[К1 і(ы)(-)к): рыбцы(м.), шыбцы]

ліпцы(прынада для ракаў), [К1 і(ы)(-)к): скрыпцы(м.), адсыпцы]

манускрыпце(м.), эўкаліпце(м.)

кіпці, ліпці

кіпцік, кіпцік-шчыпцік

дыпціх, трыпціх 

*піхце(м.), дыхце(м.)

стыгці

 аціхці, сьціхці

рыхцік(акурат)

*самавідцы(сьведкі), [К1 і(ы)(-)к): накідцы(м.), прыкідцы]

карытца

Сітцы(Плеяды), [К1 і(ы)(-)к): казытцы(м.), лытцы]

*[К1 і(ы)(-)к): брычцы(м.), электрычцы]

*[К1 і(ы)(-)к): жыжцы(м.), лыжцы]

мышцы, пакрышцы(патроху), [К1 і(ы)(-)к): вышцы(м.), гладышцы ]

*лісьце, падысьце(рас.: подвох), [Д(Т)3 і(ы)д(т): актывісьце(м.), акардэанісьце]

нізцы(м.), валізцы(м.)

летапісцы, [К1 і(ы)(-)к: рысцы(м.), пысцы]

грызьці, разгрызьці, падгрызьці

паблісьці, калісьці, гнісьці, хісьці(р.), ісьці(існасьці), плысьці, кудысьці, карысьці(р.)

растрысьціць(разьбіць), патрысьціць, трысьціць, чысьціць, зьнячысьціць

выйсьце, зыйсьце(зьбег)

выксьце(м.)

пільсьці(р.)

няўрымсьце(м.)

чымсьці, кімсьці, якімсьці, чыімсьці

мірсьці(р.)

навысьціг

нячысьцік, ісьцік(шампур), ахлысьцік

высьцек(выток)

чысьціць, зьнячысьціць(забрудзіць), хрысьціць, перахрысьціць, трысьціць, патрысьціць, зьісьціць(зьіначыць)

абязьлісьцець

урымсьціць, рымсьціць(трываць)

мірсьціць

*інстынкце(м.)

*крылцы, [К1 і(ы)(-)к): пасылцы(м.), парылцы]

дылдзе(м.)

тубыльцы, крыльцы, кармільцы, більцы(рас.: пяльцы), шпільцы(м.), кільцы(м.)

шыльдзе(м.), тыльдзе(м.)  

* зьнімцы(хто зьнімаюць), радзімцы, тувімцы, [К1 і(ы)(-)к): нелюдзімцы(м.), ананімцы]

*аргентынцы, прынцы, чужынцы, дабрачынцы, злачынцы, зьвярынцы, прычынцы(рас.: причастники), абісінцы, гасьцінцы, дзядзінцы, кабардзінцы, кахецінцы, лезгінцы, украінцы, [К1 і(ы)(-)к): ажынцы(м.), аўчынцы]

дыньцы(м.), гаспадыньцы(м.), ліньцы(м.), запіньцы(м.), сіньцы(м.)

жміндзе(м.), чуліндзе(м.), вундэркіндзе(м.), лындзе(м.), шлындзе(м.), рындзе(м.), брындзе(м.)

кіньце, пакіньце, раскіньце, выньце

плінце(м.), пінце(м.), лябірынце(м.), гіяцынце(м.)

гіндзі

прынцып

*алжырцы, [К1 і(ы)(-)к): правадырцы(м.), нырцы]

дырдзе(м.)

зьдзірца, прахірца(рас.: прохиндей)

сьцірце(м.), мірце(м.), сьпірце(м.) 

*ліфце(м.), шрыфце(м.)

фініфці(р.)

 

у(ю)дз(ц)...

*груца(-у, -ы)(тоўчаны ячмень)

(азірнуцца, скрануцца..!)

*Канфуцы, буцы, пуцы(шчокі), [К1 і(ы)(-)к): прынуцы(м.), муцы]

*будзе, забудзе, [Д(Т)3 і(ы)д(т): брудзе(м.), прысудзе], [Д(Т)1 і(ы)д(т): аблудзе(м.), запрудзе]

{правасудзьдзе(-я, -і, -ю, -ем), пагрудзьдзе(торс), страхапудзьдзе, паскудзьдзе, трахамудзьдзе(малакаштоўныя рэчы, гломазд), бязьлюдзьдзе, адлюдзьдзе, палюдзьдзе, мнагалюдзьдзе, страхалюдзьдзе, няўлюдзьдзе, рахлюдзьдзе(рызьзё)}

[Д(Т)3 і(ы)д(т): атрыбуце(м.), банкруце], [Д(Т)1 і(ы)д(т): скаламуце(м.), каламуце]

{абуцьце(-я, -і, -ю, -ем), пачуцьце, акуцьце, гнуцьце, закруцьце, загнуцьце, закуцьце, распнуцьце, раскуцьце}

*цюця

*грудзі, людзі, ваўкалюдзі, жудзі(р.), Жмудзі(р.), брудзі(р.), шалудзі(р.)

судзьдзі

Джыбуці, каламуці(р.), муці(р.), іртуці(р.), круці(р.), труці(р.)   

*наўсуцерп

*судзерж(рас.: воздержание), няўсудзерж

*люцік, цюцік, дуцік(ампула), штуцік(пруток для вязаньня)

пуцык (рас.: карапуз), цуцык

Слуцак, Друцак, апуцак(дзіц.: паўнатвары)

*чуцен

*палудзень, будзень, студзень, блудзень

труцень

*кудзер

штуцар

*вудзіць(-ім), будзіць, абудзіць, разбудзіць, блудзіць, судзіць, асудзіць, нудзіць, брудзіць, лудзіць, улудзіць(выйграць), трылудзіць(трызьніць), паскудзіць, пракудзіць, студзіць, спудзіць, марудзіць, прудзіць(вошы), гудзіць(рас.: браковать),  распаўсюдзіць, падюдзіць, юдзіць

абязьлюдзець

труціць(-ім), атруціць, муціць, круціць, скруціць, замуціць, змуціць, намуціць, чмуціць, скаламуціць, ачуціць(рас.: привести в чувство)

            ....................................................................................................................................................

 

у(ю)(-)дз(ц)...

*дуйцы(м.), буржуйцы(м.), халуйцы(м.)

(малюйце, палюйце..!) 

*душагубцы, самагубцы, згубцы, самалюбцы, [Б(П)1 у(ю)б(п)ец: трызубцы, двухзубцы], [К1 у(ю)(-)к): грубцы(м.), трубцы]

[Б(П)1 у(ю)б(п)ец: уступцы(прыступкі), наступцы(рас.: преемники), заступцы(рас.: ходатаи), выступцы(злачынцы), галапупцы...], [К1 у(ю)(-)к): купцы(м.), ступцы]

*кухце(м.), юхце(м.)

глухці, аглухці, тухці, пухці

*людцы, [К1 у(ю)(-)к): дудцы(м.), будцы ]

[К1 у(ю)(-)к): невыкрутцы(м.), чутцы]

куртцы(м.)

пустцы(м.), прапустцы(м.), хустцы(м.)

*злучца(пасярэднік)

[К1 у(ю)(-)к): пякучцы(м.), ручцы]

*[К1 у(ю)(-)к): служцы(м.), пужцы]

[К1 у(ю)(-)к): птушцы(м.), шчабятушцы]

*пузцы(м.), загрузцы(м.), пагрузцы(м.)

гусцы(м.), закусцы(м.), папусцы(м.)

бязглузьдзе, глузьдзе(м.)

вусьце, халусьце(рас.: хлам), упусьце(напуста), гусьце(м.), дусьце(м.), лусьце(м.), капусьце(м.), змусьце(м.), хусьце(м.), распусьце(м.), бюсьце(м.)

чамусьці, камусьці

лусьцік

адкульсьці

саскубсьці

гусьцеж

вусьціш

прыпусьцім, пусьцім

барузьдзіць(мармытаць)

тлусьціць, згусьціць, прапусьціць, адпусьціць, дапусьціць, апусьціць, пусьціць, спусьціць, напусьціць, згарусьціць(рас.: соорудить)

*прадукце(м.), жлукце(м.)

жлукцік(імбрычак)

пункце(м.), адюнкце(м.)

жлукціць(рас.: бучить)

*[К1 у(ю)(-)к): булцы(м.), вулцы]

*гамульцы(рас.: тормоза), [К1 у(ю)(-)к): шыпульцы(м.), шпульцы]

*ліхадумцы, аднадумцы, вальнадумцы, [К1 у(ю)(-)к): думцы(м.), задумцы]

*агундзер(рас.: собачий сын), цугундзер

[К1 у(ю)(-)к): чыгунцы(м.), мядунцы]

закабуньцы(м.), гуньцы(м.), пуньцы(м.)

штундзе(м.), сэкундзе(м.), клундзе(м.)

хвунце(м.), бунце(м.), хунце(м.), грунце(м.)

*[К1 у(ю)(-)к): кузурцы(м.), шчурцы]

курдзе(м.), абсурдзе(м.)

гурце(м.), курце(м.), юрце(м.)

скалабурдзіць(рас.: сварганить, склепать)

*люфце(м.), юфце(м.)

люфцік(рас.: форточка)

 

ДЗ(Ц)2

пападзьдзя скупяндзя

маца гацаца

 

дз(ц)а(я)

*{пападзьдзя(-і, -ю), судзьдзя, скупяндзя}, спагадзя, цераз-пагадзя(па некаторым часе)

куцьця, хаця, як хаця(рас.: как угодно), паўтраця

*(дзяк, грудзях...!)

(сьцяг, касьцяк, бацян, працяг..!)

*{маца(-ы, -у), каца(тупы канец яйка), фарца, фільца(рас.: фетр), асца}, натарца(стаць), гацаца(рас.: вот тебе и), спрыца(р.), шліца(р.)

ксяндза(р.)

*(мацак, цар, абцас, абяцаць..!)

 

дз(ц)э(е)

*цэ-цэ(муха), [К2 ка): руцэ(м.), рацэ]

*(цэд, цэх, дацэнт, цэп..!)

*апавядзе, ідзе, абыйдзе, вядзе, давядзе, надыдзе, разьвядзе, давядзе, зьвядзе, абвядзе, крадзе, украдзе, гудзе, прадзе, кладзе, адкладзе, прыкладзе, пакладзе, закладзе, прападзе, ападзе, западзе, упадзе, забадзе, дзе, абы-дзе, нідзе, кагадзе(толькі што), грузьдзе(м.), судзе(м.), гнязьдзе(м.), дразьдзе(м.), [Д(Т)2 д(т)а: серадзе(м.), нудзе]

абрасьце, барацьбіце(м.), бурце, варажбіце(м.), гняце, дарасьце, жывяце, жываце(м.), зьмяце, зарасьце, зацьвіце, куце(м.), каце(м.), краце(м.), кусьце(м.), лісьце(м.), мяце, малацьбіце(м.), падрасьце, пляце, прарасьце, парасьце, перарасьце, пяце, плыце(м.), пруце(м.), расьце, спляце, узрасьце, хамуце(м.), хвасьце(м.), хрыбце(м.), харце(м.), цьвіце, шыхце(м.), шчыце(м.), [Д(Т)2 д(т)а: благаце(м.), вярсьце]

*(дзень, падзел, ліхадзей, дзед, гудзець..!)

(пляцень, круцель, чыстацел, хацець..!)  

 

дз(ц)о(ё)

*вінцо(-а, -у), вянцо, піўцо, слаўцо, сяльцо, сянцо, нараўцо, ліцо(рас.: поличное)

*(цот, няцот, жарабцом..!)

*{дудзьдзё(-я, -і, -ю), каладзьдзё, лабудзьдзё(хломазд), судзьдзё, жардзё}

{адкрыцьцё(-я, -і, -ю), асьцё, адбыцьцё, адбіцьцё, адплыцьцё, быцьцё, біцьцё, выцьцё, віцьцё, выбыцьцё, выкрыцьцё, дзіцё, дасьцё, дранцё, драбясьцё, жыцьцё, забыцьцё, зьліцьцё, знацьцё, здабыцьцё, забіцьцё, закрыцьцё, здыхляцьцё, іншабыцьцё, крыцьцё, кархацьцё, калацьцё, кісьляцьцё, лісьцё, ліцьцё, лахмацьцё, ламацьцё, латацьцё, мыцьцё, мяцьцё(лёну), небыцьцё, набыцьцё, накрыцьцё, прыкрыцьцё, піцьцё, прыбыцьцё, пачуцьцё, пазнацьцё, пабіцьцё, павуцьцё, псуцьцё, раздабыцьцё, рагацьцё, разьвіцьцё, рухмацьцё, рабацьцё, спажыцьцё, страхацьцё, сужыцьцё, смяцьцё, скацьцё(скот), трысьцё, тухляцьцё, трухляцьцё, укрыцьцё, чуцьцё, чаломбіцьцё, шыцьцё, шкумацьцё, шмацьцё}, леціцё, ясьцё, дасьцё

*(зьдзёр, дзён..!)

(сьцёр, цёс, пацёк, касьцёл..!)

 

 дз(ц)ы(і)

*ксяндзы

{адзінцы(-а, -у, -ам), алаўцы, аглабцы(рас.: облучок), айцы, блінцы, выдаўцы, ганцы, гадунцы, грабянцы, гульцы, гальцы, гнільцы, глушцы, галубцы, дзьмухаўцы, дубцы, даўгунцы, жанцы(рас.: жнецы), жарабцы, жыўцы, зубцы, зайцы, званы-заўцы, канцы, капцы, краўцы, каганцы, кадаўбцы, кляцы, касцы, Касцы, курцы, купцы, лаўцы, лізунцы, ламанцы, мудрацы, мядунцы(нэктарнікі), наўцы(наўе), плаўцы, пасланцы, плывунцы, плюцы(рас.: лёгкие), прыйшлі капцы, растанцы(ростань), сьпяцы, стаўпцы, Стаўпцы, спрыцы, саланцы, удаўцы, халадцы, хлапцы, хляўцы, хлябцы, чарняцы, чальцы, шаўцы, шальмяцы, шліцы, шпіцы}, дачцы(д.), мацы(р.), фарцы(р.)  

*(дзын-дзын..!)

(цыц, цырк, цынк, гіяцынт..!)

гарадзі, адвядзі, абудзі, астудзі, ападзі, ахаладзі, асудзі, ашчадзі, амаладзі, адрадзі, адкладзі, будзі, блудзі, бігудзі, вадзі, вядзі, глядзі, гарадзі, гудзі, дагадзі, дудзі, давядзі, загарадзі, знайдзі, заблудзі, зарадзі, ідзі, кадзі, лудзі, нацадзі, насьлядзі, нарадзі, пасаладзі, пахадзі, пакладзі, прысудзі, перакладзі, прахадзі, прадзі, пладзі, паглядзі, прападзі, пасаладзі, радзі, разьвядзі, судзі, садзі, сядзі, сьмярдзі, студзі, скарадзі, саладзі, трындзі, узбудзі, урадзі, хадзі, цадзі, чадзі

адпусьці, апусьці, асьвяці, абагаці, адрасьці, абрасьці, асіраці, апрасьці, азалаці, акруці, адпаўзьці, ахрысьці, адгрызьці, адцьвісьці, абысьці, адысьці, адплаці, апавясьці, абвясьці, адгусьці, асарці, брысьці, басьці, вярзьці, гняці, грукаці, гусьці, грабці, гасьці, гнясьці, даплаці, дзяўбці, дапаўзьці, дарасьці, дайсьці, дапусьці, заплаці, затрымці, залаці, згусьці, загусьці, змуці, захаці, зіхаці, зіхці, закіпяці, закаці, знайсьці, змалаці, запаўзьці, зьляці, замуці, забасьці, зараўці, зачасьці, запасьці, зарасьці, зацьвісьці, зайсьці, ісьці, круці, круці ні круці(рас.: как ни верти), каці, караці, кіпяці, ксьці, куцьці(р.), ляці, лібэрці, муці, мяці, малаці, масьці, мігаці, намуці, намасьці, нацягці, напаўзьці, нарасьці, надысьці, набрысьці, плаці, прарасьці, пасьці, патаўсьці, парасьці, падрасьці, перарасьці, перахрысьці, пакараці, пазалаці, пусьці, патлусьці, паўзьці, папаўзьці, прырасьці, перапаўзьці, прапаўзьці, падпаўзьці, прыпаўзьці, пляці, парабаці, папасьці, пайсьці, перайсьці, прайсьці, падысьці, памясьці, паляці, раўці, раўсьці, расьці, разьмясьці, скараці, сьвяці, спусьці, спрасьці, сьвісьці, сапці, скруці, скасьці, сысьці, сумясьці, трымці, травэсьці, умясьці, узпаўзьці, узыйсьці, узрасьці, узбагаці, хаці, храпці, хрумсьці, хаўпці(прагна есьці), цьвіці, цьвісьці, ці, чаўпці, чмуці, шарсьці, шамаці, шапаці    

*(дзік, маладзік, адзін, нарадзіць..!)

(ціск, пацір, суяцім, ляціць..!)

 

дз(ц)у(ю)

*ксяндзу

*(дзук..!)

(цуг, пацук, цур, цуд, ланцуг, працуй..!)

*куцьцю

*(Радзюк, бандзюк..!)

(цюк, пянцюх..!)

 

ДЗ(Ц)3

снадзь прыладзь

палац пац 

 

...а(я)дз(ц)

*палац, абзац, эрзац, клац-клац, бац-бац, папляскац, пац(пацук), матрац, пляц, паяц

*вадабадзь(рас.: водоём), кадзь, падзь(рас.: впадина), наўзадзь(рас.: вспять), спазадзь(ззаду), рачадзь(рэчышча), другарадзь, макрадзь, згадзь, снадзь, памерная снадзь, гладзь, пагладзь, грамадзь, парадзь, радзь, адвадзь, здрадзь, ладзь, прыладзь, зладзь, напамадзь, Аркадзь, Генадзь, курасадзь, сядзь, прысядзь, глядзь, няўглядзь(непрыкметна), чысьцядзь(гаёк у лесе),

(пазычаць, аддаваць..!)}, пастаць, шаць, таць, страць, сенажаць, зяць, рукаяць

*засьць, пясьць

жарсьць(рас.: страсть)

*Пфальц

*кварц

 

...е(е)дз(ц)

дзінец, алавец(аловак), аставец(апошні), асталец(цемрашал), арлец, айцец(ойча), Астравец, блінец, выдавец, валхвец, ваец(рас.: боец), валец(цыліндар), ганец, грабец, гадунец, грабянец, гулец, галец, гнілец, галубец, гаравец(горац), гаманец(рас.: кошелёк), гарунец(пагарэлец), глушэц, дзьмухавец, дубец(рас.: розга), лён-даўгунец, Дубавец, дождж-рунец, дурэц(багун), жанец(рас.: жнец), жарабец, жывец, жылец, жалязец(аканечнік стралы), жрэц, зубец, званец(расьл.), зьмярцьвец(мярцьвяк), Замкавец, канец, капец, кравец, каганец, Каганец, кудравец(палявы хвошч), Кудравец, камянец(бакавая частка прыпека для асьвятленьня хаты), Камянец, кадаўбец, клец, касец, круглец, купец(пакупнік), казялец(рас.: лютик), Казялец, карабец, казанец(казанок), казнец(рас.: подагра), каварацец(весьніцы), Каралявец(Калінінград), карэц(драўляны кубак), курэц, лавец, лізунец(ледунец), ледунец(рас.: леденец), любец(аматар), мнец, Маркавец, меч-кладзянец, мудрэц, марэц(нябошчык), навец(сьвежы нябошчык, ткс.: вурдалак), наравец, нырэц, плавец, пасланец, плывунец, першынец(рас.: первенец), паплавец(поплаў), палавец(бледна-жоўтай масьці), патапец(рас.: грузило), пярсьцец(безыменны палец), прышлец(рас.: пришелец), падавец, разец(2), рубец, рабец(рас.: рябчик), спажывец, самец, стралец, сівец, сявец(сейбіт), сінец, селядзец, скакунец, сьвінец, стаўпец(аладак), саланец, скарбец(сэйф), служэц(рас.: чинуша), спэц, трэц, тарэц, турэц(звужэньне ракі са шпаркім цячэньнем), удавец, халадзец, хлапец, хлявец, хвасьцец(рас.: копчик), хлябец, хутарэц, хварэц(хто хварэе), чысьцец, чалец, чапец, чарнец(манах), чарвец, шавец, шальмец, шчадрэц, ялец  

*медзь, ледзь, згледзь, агледзь, мядзьведзь, камедзь, едзь(едзіва), чорная сьнедзь(рас.: антонов огонь), жадаедзь(рас.: аппетит), прыедзь, заедзь, едзь, зьедзь, ліхаведзь(рас.: невесьть), урэдзь, рэдзь(столка), рэдзь у рэдзь, папярэдзь, вярэдзь, зрэдзь(зрэдку), макрэдзь, цэдзь, камэдзь(камэдыя)

ець, хацець..!), павець, клець, прыклець(для лёну), неўпрыкмець, сухмець(засуха), кулець-кулець, шчэць, шпэць, трэць, вашэць(вашамосьць), цямрэць(цемрадзь)

*Вулкэнэшць, Фларэшць

*шэсьць, падэсьць, чэсьць, на чэсьць, есьць, зьесьць

*Бэлц

* зэльц

*гэрц, мегагэрц, Гэрц

*цьвердзь, сьмердзь(смурод), жэрдзь

сьмерць, крутаверць, ліставерць, круць-верць, чвэрць(рас.: четверть), ушчэрць(да краёў)

 

...ё(о)дз(ц)

*моц, коц(рас.: плед), сіламоц, гоц-гоц, наўмоц

*Гасподзь, прыходзь, заходзь, мімаходзь, перашкодзь, шкодзь, уводзь, непагодзь, адыходзь, абыходзь, прыходзь, ходзь, знаходзь, самаходзь, радабодзь(рэдкая тканіна), лодзь(рас.: ладья), наўсалодзь(рас.: всласть), плодзь, трыёдзь

палоць, малоць, скалоць, калоць, спароць, умалоць, аброць, хоць, плоць, наўпроць, слоць(слата), макроць, чужоць(чужое), наўскароць(рас.: вкратце), самахоць, несамахоць, даброць(рас.: благость), стакроць(рас.: сторицею), падвакроць(двойчы), трыкроць, двукроць, шчапоць, стоць(галавой)

*жоўць, боўць-боўць, коўць-коўць

*прыгажосьць, маладосьць, косьць, жыцьцявосьць, восьць, просьць(прастата), далякосьць(далёкае), госьць, цяплосьць, сухатосьць, злосьць, цярплівосьць, шчыпатосьць, саладосьць, высакосьць, вашамосьць, ягамосьць, жывакосьць, ляносьць, дурносць, весялосьць, буйносьць, памысносьць, нізкосьць(на вочы)

тоўсьць, поўсьць

порсьць(нораў)

*полць(рас.: туша)

*Гэмгольц   

*ксёндз

*борць, корць(прага)

 

...і(ы)дз(ц)

*бліц, ніц, шліц, шпіц(шпіль), тыц-мыц, цыц-цыц, фрыц

         *брыдзь, ныдзь, гідзь

(баліць, смыліць..!), усыць, мусібыць, насыць, сыць, ушчыць, перасыць, ненасыць, глыць-глыць, жыць як набяжыць

*карысьць

*пільсьць(рас.: ворс)

*мірсьць

*прынц

*фініфць 

                       

...у(ю)дз(ц)

*пуц(цясьл. прылада)

*вудзь, будзь, забудзь, забрудзь, спаскудзь, спудзь, марудзь, жудзь, Жмудзь, брудзь(рас: пушёк на лице), шалудзь(парахня), распаўсюдзь, падюдзь

(нясуць, вядуць..!), каламуць, іртуць, Друць, круць(круцізна), круць-круць, труць(атрута), люць(лютасьць)