З(С)1

праказа зараза

лямпаса акраса  

 

а(я)з(с)...

*{абраза(-ы, -у, -е, -ам), ааза(аазіс), праказа, параза, база, зараза, сказа(рас.: искажение), ураза(рас.: травма), фаза, фраза, перыфраза, мэтастаза, гіпастаза, адраза(антыпатыя), газа(рас.: керосин), пераказа(перашкода), зраза(рас.: образец), Газа}, па-за, лаза(р.), паза(р.)

{акраса(-ы, -у, -е, -ам), закраса(рас.: приправа), траса, раса, тэраса, кіраса, маса, кляса, мяса, Ньяса}, паса(р.)     

*{адказы(-у, -е, -ам), экстазы, сказы, джазы, заказы, наказы, паказы, пралазы, намазы, падказы, пералазы, тапазы, вадалазы, хрызапразы, іншасказы, зьвязы, вязы}, худабразы(худы)

{абцасы(-у, -е, -ам), альвасы, амбарасы(хваляваньні), анфасы, ананасы, адпасы, асы, альясы, атлясы, баркасы, боепрыпасы, біліндрасы(балбатня), балясы, выкрунтасы, запасы(двубой), ішыясы, каркасы, калгасы, кантрабасы, каўбасы, кілбасы, лесгасы, лямпасы, лавэлясы, мітурасы(трызьненьні), мартыплясы(ашмёткі), маракасы(муз.), папасы, прыпасы, папуасы, Парнасы, пампасы, сьвінапасы, саўгасы, Саргасы, таламбасы(літаўры), талабасы(рас.: тарабарщина), фугасы, чужапасы(рас.: паразиты), Ясы }, ласы, падласы(рас.: белобрюхий), лясы(тачыць)  

*ні ў якім разе, у разе, стаяць на пераказе(перашкаджаць), [Г(Х)3 а(я)г(х): лазе], [Г(Х)1 а(я)г(х): смазе(м.), бразе]

язьзе(-і, -ем), падрабязьзе}

 [Г(Х)1 а(я)г(х): пласе(м.), свасе]

{бясчасьсе(-і, -ем), сучасьсе, адначасьсе, расьсе}

*мазі(р.), гразі(р.), каламазі(р.), блазі(р.), ашкеназі, Штазі, вязі(рас.: узы), непрыязі(р.)

іпастасі

*разам, плазам(пляскатым бокам), першым разам, кожным разам, лазам(лезьці), лазам(т.), пазам(т.)

сам насам, самапасам(без пастуха), тымчасам, часам, зачасам(рас.: со временем), пасам(т.), прасам(т.), басам(т.), часам(т.), квасам(т.), Аўласам(т.)

назем, князем(т.)

*адразу, ні разу

час ад часу, зрэдзьчасу

*мазьзю(т.), гразьзю(т.), каламазьзю(т.), блазьзю(т.), вязьзю(т.), непрыязьзю(т.)

іпастасьсю(т.)

у разе(у выпадку), у кожным разе

*абавязак, зьвязак(рас: связка), разьвязак(пытаньня), падрабязак(рас.: подробность), [К1 а(а)(-)к: падвязак(р.), завязак]

сказік(рас.: бельмо)

клясык, ясік(рас.: подушечка)

пасак(палоска), [К1 а(а)(-)к: красак(р.), касак]

*засеў

*зазуб

засаб(запар)

насып 

*засуд

*засеч(запаведнік)

*засуш

*казус

базіс, аазіс, фазіс

*блазен

нясын(прыёмны сын) 

*вязень

Засень(рас.: сень), ясень

*лязэр

пазур(кіпцюр), мазур, Мазур

*каўказец, абхазец  

*{уразіць(-ім), разіць(рас.: поражать), лазіць, злазіць, вылазіць, аблазіць(2), залазіць, казіць(рас.: искажать), абразіць}

{расквасіць(-ім), квасіць, дубасіць, чубасіць, гасіць, запасіць, назапасіць, закрасіць(рас.: сдобрить), біліндрасіць(сваволіць)}

насыць, нянасыць(рас.: ненасытность), няясыць

..............................................................................................................................................

 

а(я)(-)з(с)...

*кайзэр

*маўзэр

паўза

наўзы(соты)

(застаўся, паддаўся!)

*капсуль

напсінь(нешта пасінелае або счарнелае)

*надсыр(сыраваты)

*вакса, плакса, такса

максі

кляксан

*клямза(рас.: клякса)

прынамсі

падамся, здамся, прадамся

 *фанза

фаланзе(м.), штанзе(м.)

сэансы, трансы, рэнесансы, авансы, дыліжансы, рэзанансы, асанансы, дысанансы, рэвэрансы, канфэрансы, нюансы, рамансы, стансы, альянсы, балянсы, фаянсы, пасьянсы, флянсы(адросткі)

*скарзе(м.)

фарсе(м.), Марсе(м.)

катарсіс

парсэк

 

е(э)з(с)...

            *{тэза(-е, -у, -ам), антытэза, фрэза, катахрэза, мэтатэза, імпрэза, гарэза, жалеза, зялеза, марсэльеза, ляпеза(нязграбны)}, пеза

{меса(ы, -е, -у, -ам), песа, завеса, каламеса, злавеса(зло), прэса, баранэса, стуардэса, паэтэса, пратэса(харугва), Арэса, Адэса}, песа    

*{прарэзы(-е, -у, -ам), абрэзы, адрэзы, разрэзы, зрэзы, вадарэзы, ледарэзы, шкларэзы, зарэзы, парэзы, каменярэзы, палянэзы, маянэзы, хлебарэзы, ваўкарэзы, іракрэзы, антагенэзы, біягенэзы, дыезы, езы}

{замесы(-е, -у, -ам), падвесы, чэркесы, інтарэсы, кампрэсы, экспрэсы, стрэсы, дэлікатэсы, магнэсы, эксцэсы, эфэсы, прагрэсы}, зьвесы(зьвіслае), жаўтапесы, раскрэсы(скрыжаваньні), крэсы}, папялесы(гнеды), перапялесы(паласаты), бялесы    

*лезе, аблезе, адлезе, сьнезе(м.), начлезе(м.)

{зялезьзе(і, -я, -ем), жалезьзе, Падбярэзьзе}

пацeсе(м.), суцесе(м.)

{паднябесьсе(-ю, -і, ем), узьлесьсе, драбналесьсе, разналесьсе, падлесьсе, бязьлесьсе, прылесьсе, паналесьсе(рас.: опушка), Чарналесьсе, Палесьсе}

*Леся, Алеся

*Лесю(в.), Алесю(в.)

рэзьзю(т.)

*адрэзак, абрэзак, [К1 е(э)(-)к: прарэзак(р.), мясарэзак]

пералесак, узьлесак, [К1 е(э)(-)к: арабесак(р.), завесак]

марынэсік(рас.: поле в тетради, книге)

*да зарэзу, бэзу(д.), Крэзу(д.), шатрэзу(д.)

лесу(д.), геркулесу(д.), Гермесу(д.)

*бэзам(т.), Крэзам, шатрэзам(т.), езам

лесам(т.), геркулесам(т.), Гермесам(т.), прэсам(т.)

            *прэсінг, Лесінг, Месінг

*генэсіз

Езус

*несіл(зьнямога)

весел

*бярэзін

песен

*бессань

дэсань(карункі на тканіне)

*цэзар

незір(без аглядкі)

сьлесар, кесар, агрэсар, цэсар(імпэратар), прафэсар, асэсар 

*кангалезец

месяц 

*рэзаць

гарэзіць(-ім), кавезіць(біць да крыві)

{месіць(-ім), разьвесіць, павесіць, абязьлесіць, весіць, запавесіць, занавесіць, каламесіць, уваскрэсіць}

пярэсыць

Беседзь

дзесяць, крокаў зь дзесяць      

.............................................................................................................................

 

е(э)(-)з(с)...

*рабэйза(васпаваты)

рэйсы, пейсы

гейзэр

збэйсаць(зьнішчыць)

*кеўзаць(рас.: мазюкать)

*скепсіс

*пярэдзім

*асекся

вэксэль

*келзаць(рас.: внуздывать), кеўзаць(мурзаць)

*пемза, Тэмза, лэмза(разявака)

крэмзаць

крэмсаць

*мітрэнзе(м.), шарэнзе(м.)

фэнзэль, вэнзэль

Нэнсі

сэнсам(т.), экстрасэнсам(т.)

енза

ензаць(рас.: елозить)

сэнсар

абяссэнсіць

*пэрсы

Нью-Джэрсі

наверсе, на паверсе

унівэрсум

каверзаць, герзаць(галабурдзіць)

бэрсаць, збэрсаць

 

ё(о)з(с)...

*{бяроза(-ы, -е, -у, -ам), пагроза, проза, залоза, доза, фруктоза, глюкоза, лактоза, мімоза, кроза, мэтамарфоза, вяроза(рас.: бредовая мечта), Бяроза, цэлюлёза, левулёза, арыёза}

{папяроса(-ы, -е, -у, -ам), атоса, проса, ажоса(аскома)}, скоса, не да носа, носа(р.)   

*{абозы, абвозы, анабіёзы, афіцыёзы, бамбавозы, бруцэлёзы, вербалозы, вадавозы, віртуёзы, гіпнозы, гёзы, ёзы(на рацэ), завозы, звозы, кернозы(кныры), козы, курёзы, лесавозы, леўкозы, лозы, лёзы, марозы, нэўрозы, перавозы, паравозы, правозы, псыхозы, падвозы, прагнозы, рагозы, склерозы, стракозы, сьлёзы, увозы, фурункулёзы, цырозы}, цьвярозы

{апаросы(-е, -у, -ам), альбатросы, альбіносы, амафосы, ачосы, адкосы, бурносы, босы, ваўначосы, дзівосы, даносы, дабрагалосы, заносы, запросы, закосы, качканосы, кросы, косы, каменячосы, каўчуканосы, какосы, калёсы, лёсы, нябёсы, начосы, пакосы, пракосы, пераносы, перапросы, палосы, перакосы, росы, стосы, укосы, узносы, хмарачосы, хаосы, цёсы, цудосы, чосы}, босы, безгалосы, крываносы, кірпаносы, лапаносы, піпканосы, даўганосы, доўгавалосы, у савосы(рас.: восвояси), проставалосы, чарнавалосы, шматгалосы, звонкагалосы, вастраносы, перапялёсы

*(збылося, знайшлося..!), Прося, інося(рас.: иное дело), ласося(р.)

*напаўдарозе, [Г(Х)3 о(ё)г(х): парозе(м.), возе ], [Г(Х)1 о(ё)г(х): трывозе(м.), дарозе]

{вербалозьзе(-я, -і, -ю, -ем), палозьзе, рагозьзе, залозьзе}

просе(м.), носе(м.), [Г(Х)1 о(ё)г(х): панчосе(м.), эпосе...]

{двухкосьсе(-я, -і, -ю, -ем), калосьсе, пераносьсе, сугалосьсе, аднагалосьсе, акрамосьсе, шматгалосьсе, разнагалосьсе, валосьсе}

*мафіёзі

восі(р.), досі(досыць)

*даць чосу, няма зносу

*восьсю(т.), росьсю(расой), босьсю(басанож)       

*возам(т.)

розум

просам(прасіць), носам(т.), тросам(т.), сосам(т.), Хвядосам(т.), чосам(т.), алёсам(т.)

восем

*Козік

Бартосік, стосік, лёсік(шчасьлівец), Лёсік

[К1 о(ё)(-)к: козак(р.), стракозак]

абносак, неданосак, акрамосак, адгалосак, падгалосак, пагалосак(акцэнт), зносак(маленькае яйка), акосак, адкосак, [К1 о(ё)(-)к: пагалосак(р.), косак]

посык(сыканьне)

позірк

спозыск(рас.: взыскание)

*позех

*спосаб

россып, уроссып

просып

*посуд

козыт

розыйд(рас.: уход)

мосент(латунь)

*упозыч(рас.: вдолг), позыч(пазычка)

носіч(нашатай), Носіч

*посуш(усё сухое)

*стадыёзус

*восіл(рас.: аркан)

*апосум

*сосен(р.), кросен(р.), дзёсен(р.), вёсен(р.)

*просінь

восень

*козыр

бульдозэр

*мінаносец, ардэнаносец, мечаносец, зброеносец

*апозадзь

{марозіць(-ім), возіць, цьвярозіць, ацьвярозіць, перавозіць}

{косіць(-ім), носіць, адносіць, праносіць, падносіць, даносіць, заносіць, галосіць, просіць, запросіць, гундосіць, кундосіць(драць за валасы), макаросіць(прыводзіць у бязладзьдзе), байдосіць(біць), лёсіць}

досыць

абезгалосець, восець(асець)

..........................................................................................................................................

 

ё(о)(-)з(с)...

*разгойзаць(раскідаць)

гойсаць

*галамоўза

апоўзак(апоўзень)

апоўзень

няўдоўзе(рас.: невдолге)

поўзаць, коўзаць

*кобза

вобзем

лобзік

*сьцярогся, змогся, адпрогся

*водзыў

*Лёкса, флёкса

парадоксы, боксы, коксы, артадоксы, ампіоксы

адрокся, зарокся, сьпёкся

*комса(камяк)
           
*не саромся

сёмзе(м.), сьлёмзе(м.)

чаромсе(м.)

гломзаць(жумрыць)

кромсаць, комсаць

*бронза, бонза, ёнза(непаседлівы)

спонсар

альфонсы

нонсэнс

консуль

*Морзе(азбука), уборзе(неўзабаве)

форзац

форса

 

і(ы)з(с)...

*{рыза(-ы, -е, -у, -ам), мыза, згрыза(згрызоты), агрыза(сварлівы), крыза, экспэртыза, рэпрыза, глыза(глыба), валіза, бамбіза, віза, чуміза, маркіза, Аляіза}, прыза(р.)

{пыса(-ы, -е, -у, -ам), рыса, актрыса, дырэктрыса, абсцыса, абатыса, Дрыса, міса, кіса}  

*{капрызы(-е, -у, -ам), стрэптызы, акцызы, жукі-лістагрызы, сюрпрызы, брызы, нарцызы, акцызы, дэвізы, маркізы, эскізы, круізы, карнізы, рамізы, сэрвізы}, шызы

{кумысы(-е, -у, -ам), барбарысы, каштарысы, кіпарысы, тысы, мэтысы, абрысы, відарысы(рас.: изображения), сьпісы, упісы, чыстапісы(рас.: чистовики), кампрамісы, маісы, жыцьцяпісы, бэнефісы, экзэрсісы, лісы, місы, кулісы}, лысы, даўгакрысы

*(засталіся, прадаліся..!)  

*[Г(Х)3 ы(і)г(х): крызе(м.), вярызе]

панізьзе(-я, -і, -ю, -ем)

[Г(Х)3 ы(і)г(х): майстрысе(м.), парадзісе]

{крысьсе(-я, -і, -ю, -ем), высьсе, закулісьсе}

*кізі(нюні), сьлізі(р.), Брындызі

Тбілісі, Кутаісі, рысі(р.), высі(р.)

лісьсі(лісіны)

*грызам, сызам(крыва), прызам(т.), брызам(т.), нізам(т.)

тысам(т.), мысам(т.), чмысам(т.), рысам(т.), вісам(вісець)

*паблізу, зблізу, блізу, зьнізу, нізу(р.)

*агрызак, недагрызак, [К1 ы(і)(-)к: нізак(р.), валізак]

прысак, паўмісак, [К1 ы(і)(-)к: рысак(р.), пысак]

высек

*высеў

*высып

*высах

лысых, даўгакрысых 

*прысуд

*высеч

*крызіс, катэхізіс

лізус

місіс

вісус

*тэлевізар

пісар     

*высасьць(вышыня)

*летапісец, дзеяпісец(гісторык)

*{сьлізіць(-ім), зблізіць, наблізіць, прыблізіць, зьнізіць, унізіць, прынізіць, капрызіць, схлызіць(рас.: сморозить глупость), капрызіць}

{завысіць(-ім), узвысіць, перавысіць}

згмызаць(рас.: прошикать)

выссаць(з пальца)

.....................................................................................................................................

 

і(ы)(-)з(с)...

*чыйся, мыйся

*(зваліўся, забіўся..!)

*кліпса, выпса

чыпсы

гіпсам

апакаліпсіс

*крыкса, варыкса(капрызны)

*гільза

*клымза(кульгавы)

*чымся, імчымся

*лінза, брынза

джынсы

 

у(ю)з(с)...

*{муза(-ы, -е, -у, -ам), кукуруза, падгуза(рас.: шлея), мядуза, луза, пуза, гіпатэнуза, аркебуза, анакруза, галуза(галавешка, ткс.: свавольнік), каруза(задзірысты), капуза(рас.: фраер), Каруза, люза(р.), блюза(р.), дзюза(р.)}, гуза(р.)

спакуса

*{грузы(-е, -у, -ам), французы, друзы, канфузы, капузы(аўчынны каўпак), Сыракузы, шлюзы, блюзы}, кургузы(малы), галагузы(без хваста), чарнагузы, галапузы, галамузы(безбароды)

{землятрусы(-е, -у, -ам), ператрусы, вусы, абрусы, тунгусы, урусы, беларусы, хаўрусы, хлусы, укусы, натрусы, прусы, прымусы, гнюсы, плюсы, флюсы, аншлюсы}, русы, даўгавусы

*Зюзя(багіня зімы)

(адзавуся, дакрануся..!), Маруся

*унядузе(ляжаць), [Г(Х)3 у(ю)г(х): дзярузе(м.), кальчузе]

{агузьзе(-я, -і, -ем), матузьзе}

*[Г(Х)3 у(ю)г(х): скрусе(м.), мусе ]

брусьсе(-я, -і, -ем)

*гусі, Беларусі, мусі(мусіць)

*друзам(т.)

кусам, пад прымусам, прымусам, мусам, трусам(трушком), Ісусам(т.),  вусам(т.)

*гузік, Тузік

вусік

агузак, [К1 у(ю)(-)к: нагрузак(р.), пузак]

гусак(р.), закусак(р.)

*кузаў

*вузел

Бусел

*тузін, чортаў тузін

*вусень

*наўсузадзь(рас.: навспять)

тузаць, лузаць

{звузіць(-ім), завузіць, валтузіць, матузіць, павузіць, грузіць, нагрузіць}

{цярусіць(-ім), хлусіць, змусіць, укусіць, гнюсіць(рас.: пакостить), згнюсіць}, мусіць

....................................................................................................................................................

 

у(ю)(-)з(с)...

*кукса, букса(рас.: втулка)

куксіць(зьбіваць кулакамі)

*пульсам

*румза(плакса)

румзаць

            *мурза, зурза(бурклівы)

бурса

хурсік(недаростак)

турзаць, зурзаць(бурчэць), мурзаць

курсы, рэсурсы

 

З(С)2

каза рагаза

раса краса

 

з(с)а

*{каза(-е, -ы, -у), рагаза, граза(рас.: острастка), страказа, сьляза, драбяза, лаза, гюрза, гамза(неахайны), дзераза, хлабаза(хломазд), абза(нутраны слой кары), фанза, памаўза(шкадлівы), папаўза(рас.: раболепие), мірза, блювярза(ваніты), Ганза}, з-за, за, па-за, ляза(р.)

{раса(-е, -ы, -у), паласа, хамса(рас.: комса), тырса(пілаваньне), краса, мараса(імжа), таласа(рас.: рябь на воде), растраса(рас.: растяпа), тармаса(мітусьня)}, аўса(р.), крыса(р.), катуса(р.)

*(казак, назад, сэзам, абзац, спаўзаць..!)

(гусак, пасаг, пасад, пісаць..!)

*уся, карася(р.)

*(зяць, узяў..!)

(накасяк, Петрасян, сядзь..!)

  

з(с)е

*{вязе(-і, -у), развязе, вярзе, паўзе, адпаўзе, прапаўзе, упаўзе, напаўзе, папаўзе, перапаўзе, падпаўзе, прыпаўзе, дапаўзе, грызе, загрызе, падгрызе, перагрызе, прагрызе, дагрызе}, балазе, па чарзе, [Г(Х)2 г(х)а: тузе(м.), смузе]

{нясе(-і, -у), сьсе, трасе, страсе, растрасе, пасе}, пакрысе, [Г(Х)2 г(х)а: страсе(м.)]

*(зель, брызець..!)

(сем, грыбасей, засек, сеч..!)  

*экспазэ, шымпанзэ, Бізэ

плісэ, эсэ, фрыкасэ(страва)

*(брэзэнт, прэзэнт, зэк..!)

(сэр, сэкс, сэнс, Сэм..!)

 

з(с)о(ё)

*лязо,  Лазо, авізо

крысо, сэрсо, кюрасо, ласо

*(золь, азон, разок, вазоў..!)

(парасон, сок, мусон, лясоў..!)

*{рызьзё(-я, -і, -ю), драбязьзё, хлабазьзё(хлуд)}

{крысьсё(-я, -і, -ю), касьсё(касавільна), валасьсё, пачасьсё, парасё}, усё, над усё

*(драсён, усёй, карасём..!)  

 

з(с)і(ы)

*{гарбузы(-а, -е, -у), матузы, абразы, азы, тузы, ментузы}, вазы, маразы, гузы, прызы, нізы, разы, пазы

часы(рас.: времена), насы, пасы, басы, трасы, аўсы, вусы, валасы, галасы, верасы, паясы, у сьвіныя галасы(рас.: к шапочному разбору), брусы, лясы, наўкасы(наўскасяк)

*(зык, язык, зырк..!)

ын, пасыл, сыр, псых, сык..!)

*князі, язі, паўзі, грызі, вязі, заразі, гразі(м.)

карасі, таксі, мэрсі, шасі, івасі, раскусі, спакусі, пагасі, арасі, уваскрасі, прасі, запрасі, адкусі, укусі, зьясі, ясі, падясі, паднясі, нясі, насі, тармасі, касі, дасі, вісі, гасі, галасі, прадасі, сі, Бі-Бі-Сі, Русі(р.)

*(зірк, Сізіф, разгрузіць..!)

(насіць, дзівасіл, сім-сім..!) 

 

з(с)у

            *грызу(-і), адгрызу, загрызу, паўзу, вярзу, вязу, прывязу, разьвязу

{нясу(-і), ссу, трасу, растрасу, паднясу, патрасу}, путасу        

*(зух, зуб, грызун, разуць..!)

(ласун, сум, Лясун, нясуць..!)

 

З(С)3

экстаз напаказ

папуас сьвінапас

 

...а(я)з(с)

*таз, унітаз, напаказ, адказ, экстаз, іншасказ(алегорыя), вадалаз, дзікабраз, сказ(2), джаз, заказ, на заказ, наказ(судовы), паказ, пралаз, намаз, падказ, пералаз, плаз(рас.: пласт), тапаз, газ, раз, якраз, ці раз, хаз(старанны), штораз, хрызапраз, страз, саз, паз, праз, няраз, пераказ(рас.: изложение), сьціслы пераказ, уплаз, ураз, абраз, сама раз, абаз(манета), МАЗ, Каўказ, Уладзікаўказ, аз, зьвяз, завяз, вяз, разьвяз(пытаньня), шыявяз(гальштук)

абцас, альвас, анфас, ананас, ас, амбарас(турбота), адпас, Аўлас, альяс, баркас, боезапас, балас(жвір), бас, вас, галяс(чарнільныя арэшкі), гас(нагонка), датыхчас, запас, згас, захрас, заўчас, ішыяс, каркас, квас, кантрабас, калгас, лясгас, мартыпляс, няўчас, нас, наўзапас(рас.: впрок), папас(рас.: подножный корм), папуас, Парнас, прыпас, пагас, пас(2), паяс, сьвінапас, саўгас, сас(саксонец), таламбас(літаўра), фугас, усамчас, у час, чужапас(рас.: паразит), час

*мазь, каламазь, гразь, бразь-бразь, стазь(калёна людзей), блазь(рас.: блажь), злазь, плясь у гразь, князь, язь, блісь ды ясь, непрыязь, вязь(топкае месца), Яцьвязь

карась, анагдась(надоечы), іпастась, Стась, Адась, квась(кіслата), ясь(яснота), лясь-лясь 

*эдэльвайс

*пакгаўз, цэйхгаўз, паўз

страўс, Штраўс

*рапс, шнапс, каляпс

*факс, анафракс(рас.: рубин)

*Чарлз

Фаўлз

*вальс, гальс

*сэанс, транс, рэнэсанс, аванс, дыліжанс, рэзананс, асананс, дысананс, рэвэранс, канфэранс, нюанс, раманс, станс, прэфэранс, альтэрнанс, Ланс, альянс, балянс, фаянс, мазальянс(няроўны шлюб), пасьянс, флянс(рас.: отросток)

*фарс, Марс

 

...е(э)з(с)

*палянэз, рэз(рас.: убой скота), маянэз, хлебарэз, машнарэз(злодзей), ваўкарэз(рас.: волкодав), вадарэз, ледарэз, шкларэз, зарэз, парэз, канярэз, іракрэз, бэз, Крэз, шартрэз, энурэз, джэз, антыгенэз, біягенэз, дыез, ез(на рацэ), без, пералез, залез, аблез

інтарэс, кампрэс, кангрэс, рэгрэс, экспрэс, стрэс, абцэс, дэлікатэс, магнэс, эксцэс, эфэс, прагрэс, працэс, спрэс, крэс(рас.: предел), уваскрэс, скрэс(зьнік), марынэс(поле ў кнізе), дэс(карункі на тканіне), лес, старалес, замес, геркулес, Геркулес, жаўтапес(жоўты пяшчанік), чэркес, Гермес, Ахілес

*рэзь(забой), збрэзь(цераз край), зьлезь, лезь, узьлезь

увесь, павесь, завесь, запавесь, весь(вёска), плесь(хваля), дзесь         

*рэйс, эдэльвэйс

*біфштэкс, кекс, рэфлекс

*Уэйлз

*ускельзь

*Джэймз

Гэлмз

*цэнз

Бэрнз

сэнс, экстрасэнс, кадэнс, Вэнс, пенс

*фэрзь

*зьмерз

пэрс

 

...ё(о)з(с)

*абоз(табар), абвоз, анабіёз, афіцыёз, апафэёз, бамбавоз, бруцэлёз, Берліёз, воз, вербалоз, вадавоз, віртуоз, вёз, гіпноз, гёз, данос, даўганос, ёз(на рацэ), завоз, кярноз(кныр), курёз, лесавоз, леўкоз, мароз, нэўроз, наркоз, перавоз, паравоз, правоз, псыхоз, падвоз, прагноз, паўроз(канат), прывёз, павёз, рагоз, склероз, сымбіёз, увоз, усурёз, фурункулёз, хоз(рас.: лайка, сорт кожи), цыроз 

апарос, ачос, альбатрос, абтрос, аброс, атрос, альбінос, амафос, апарос, авёс, алёс(дрыгва), бурнос(рас.: бурка), бос, ваданос, ваўначос, запрос, занос, запрос, засос, закос, зарос, крос, крыванос, кірпанос, качканос, каменечос, какос, каўчуканос, лёс, Ляос, лева-скос!(рас.: полоборота налева!), мерынос, нос, начос, наўскос, няўзнос, наўзгалос, нёс, пракос, пакос, перанос, перакос, перапрос, падрос, панос(рас.: зачатие), права-скос!(рас.: полоборота направа!), плёс, прынёс, пранёс, рос, стос, сос(рас.: соус), SOS, трос, тарос, узнос, укос, узгалос, хмарачос, Хрыстос, хаос, Хвядос, цёс, чос(нагонка)

*скрозь, наскрозь, адвозь, наўрозь, замарозь, розь

лось, ласось, вось, вось-вось, кагось, ускалось, штось, дось(досыць), рось(раса), жось(рас.: мельстынь), чыёсь 

*Джойс, інвойс

*споўз, поўз, падпоўз

*ускоўзь

шабоўсь-шабоўсь

*бокс, кокс, артадокс, парадокс, ампіокс

*Туін-Фолз

*Голмз

*Стоўнз

*вёрз, мёрз, замёрз

торс, морс, Шчорс, горс(рас.: декольте)

 

...і(ы)з(с)

*сюрпрыз, капрыз, стрэптыз, брыз, Нарцыз, акцыз, грыз, кярыз, жук-лістагрыз, азыз(азызнуў), грыз(грызьці), дэвіз, эскіз, маркіз, круіз, раміз, сэрвіз, ніз, бліз, гіз(рас.: паника), абліз

кумыс, рыс, барбарыс, каштарыс, кіпарыс, мыс, чмыс(пыса), мэтыс, абрыс, відарыс(рас.: очертание), сыс, Сыс, і ня лыс, прыс(шост плытніка), сьпіс, упіс, чыстапіс(рас.: чистовик), рэчасьпіс(рэестар), кнігапіс, кнігасьпіс(каталёг), жыцьцяпіс, кампраміс, аніс, маіс, бэнефіс, дэфіс, экзэрсіс, кіс-кіс, павіс, зьвіс, скіс, раскіс, ліс, Ліс, Мэмфіс, Льюіс, міс, пліс(баваўняны аксаміт)

*сьлізь, салодкая грызь(лакрыца, ткс.: лісьлівасьць), грызь-грызь, кастагрызь(рас.: рахит)

калісь, блісь-блісь, плісь-плісь, чухісь-чухісь, якісь, такісь, рысь, кудысь, нагдысь(рас.: намедни)

*гіпс

*сьфінкс

*Мілз

Бітлз

*гзымс(рас: карниз)

*Куінз

*пірс

 

...у(ю)з(с)

*друз, гарбуз, гуз, груз, матуз, француз, канфуз, туз, мянтуз(рас.: налим), загруз, галамуз(безбароды), галапуз, снуз(чарада), чарнагуз(бусел), Ля Пэруз, блюз, шлюз, юз, люз(рас.: зазор)

абрус, землятрус, ператрус, трус, стус(стос), Стус, Ісус, уструс, унатрус, вус, мус(рас.: принуждение), абрус, беларус, прус, хаўрус, хлус, тунгус, укус, урус, кус, натрус, унатрус, уструс, прымус, туркус(рас.: бирюза), загус, рамантус(рас.: ревматизм), гнюс(рас.: пакостник), флюс, плюс, аншлюс   

*валтузь

гусь, Русь, Белая Русь, чамусь, камусь, Карусь, шусь-шусь, трусь-трусь, лусь-лусь

*люкс

*пульс

*пунс, скунс

* курс, рэсурс